Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Услуге

Услуге

Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку јавне набавке - Услуге превоза ученика приликом доласка и одласка из ОШ "Антон Скала" и вртића "Венчић" и Школе за оштећене слухом - наглуве "Стефан Дечански", јн 2017/36

20. јул 2017.

Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку јавне набавке - Услуге превоза ученика приликом доласка и одласка из ОШ "Антон Скала" и вртића "Венчић" и Школе... Детаљније

Услуге

Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку јавне набавке УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА УПРАВНИХ ЗГРАДА ГО САВСКИ ВЕНАЦ У УЛ.КНЕЗА МИЛОША БР.47,БР.69 И БР.99ЈН 2017/35

19. јул 2017.

Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку јавне набавке УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА УПРАВНИХ ЗГРАДА ГО САВСКИ ВЕНАЦ У УЛ.КНЕЗА МИЛОША БР.47,БР.69 И БР.99ЈН 2017/35 ... Детаљније

Услуге

Измене 2 конкурсне документације и измењена конкурсна документација - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА УПРАВНИХ ЗГРАДА ГО САВСКИ ВЕНАЦ У УЛ.КНЕЗА МИЛОША БР.47,БР.69 И БР.99ЈН 2017/35

19. јул 2017.

Измене 2 конкурсне документације и измењена конкурсна документација - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА УПРАВНИХ ЗГРАДА ГО САВСКИ ВЕНАЦ У УЛ.КНЕЗА МИЛОША БР.47,БР.69 И БР.99ЈН 2017/35 ... Детаљније

Услуге

Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА УПРАВНИХ ЗГРАДА ГО САВСКИ ВЕНАЦ У УЛ.КНЕЗА МИЛОША БР.47,БР.69 И БР.99ЈН 2017/32

19. јул 2017.

Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА УПРАВНИХ ЗГРАДА ГО САВСКИ ВЕНАЦ У УЛ.КНЕЗА МИЛОША БР.47,БР.69 И БР.99ЈН 2017/35 ... Детаљније

Услуге

Одлука о додели уговора - Израда пројектне документације за радове којима се формира дечије игралиште у улици Косте Главинића, ЈН бр. 2017/34

19. јул 2017.

Одлука о додели уговора израда пројектне документације којима се формира дечије игралиште у улици Косте Главинића бр. јн 2017/34 ... Детаљније