Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

15. мај 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

Председница Градске општине Савски венац, дана 15.05.2017. године, на основу члана 8. и 12. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац („Сл.лист града Београда“, број 66/15), Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2017. годину („Сл.лист града Београда 139/16) и члана 37. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) расписала је следећи

 

ЈАВНИ КОНКУРС

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 

Основне информације

Утврђује се да ће се за потребе Градске општине Савски венац у 2017. години суфинансирати програми  и пројекти удружења грађана из буџета Градске општине Савски венац из области:

 

Култура и културно - уметнички аматеризам

Средства за суфинанасирање програм/пројеката удружења грађана планирана су Одлуком о буџету Градске општине Савски венац  за 2017. годину, у укупном износу од  800.000 динара.

Jавним конкурсом Градска општина Савски венац ће суфинансирати програме/пројекте који су у складу са Планом развоја културе (2.1.2 Подршка и подстицај афирмацији културног аматеризма,  5.3.1 унапређење инклузије маргинализованих група, 2.2.2 Афирмисање културне разноликости и интеркултуралног дијалога),  а који имају за циљ:

 

  1. Подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;
  2. Аматерско културно и уметничко стваралаштво, изворно народно стваралаштво и очување нематеријалног културног наслеђа;
  3. Културно стваралаштво особа са инвалидитетом;
  4. Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, дигитално стваралаштво и мултимедија;
  • Минималан износ одобрених средстава по програму је 50.000,00 динара, а максималан 200.000,00 динара.

 

Текст јавног конкурса

Образац предлога пројекта култура

Пријава за јавни конкурс култура