Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

08. мај 2017.

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ЗЕМЉИШТА НА СЕЊАКУ

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ЗЕМЉИШТА НА СЕЊАКУ

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на локацији у Улици бањичких жртава у општини Савски венац. Пријаве за учешће се подносе до 8. јуна 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је понуђена парцела површинe 2.408м2 на Сењаку, у целини под претходном заштитом, где је планирана изградња стамбених објеката највишег стандарда. Будући објекти могу имати највише један спрат и поткровље, а гараже и помоћни објекти могу се градити као приземни. Дозвољена је изградња базена, спортских терена, стакленика, фонтана и тремова и ови објекти се не рачунају у површину парцеле под зградом.

Приступ локацији је предвиђен непосредно из Улице бањичких жртава, у којој је изграђена припадајућа инфраструктура. Обавеза инвеститора је да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру своје парцеле и да са надлежним предузећима уговори и плати трошкове за електро и телекомуникациону мрежу, топлификацију и гасификацију. За прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу инвеститор треба да прибави одговарајуће услове ЈКП БВК.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности, коју је израдила Управа јавних прихода града Београда и износи 93.888,84 динара по метру квадратном земљишта, тако да је укупан почетни износ за комплекс 226.084.326,72 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

 

 

Текст огласа

Текст огласа на енглеском језику