Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

18. јануар 2017.

Нормативна акта

Нормативна акта

- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

- Одлука о Управи 30.11.2016

- Одлука о избору пројеката социјалне инклузије

- Извештај комисије за избор програма пројеката удружења грађана за област - Социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници

-Решење о одобравању годишњих програма и висини средстава за реализацију програма у области спорта

- Решење о одобравању посебних програма и висини средстава за реализацију програма у области спорта

- Предлог Одлуке о одобравању годишњих програма у области спорта

- Предлог Одлуке о одобравању посебних програма у области спорта

- Решење о образовању жалбене комисије градске Општине Савски венац

- Правилник о распореду радног времена у Управи Градске општине Савски венац

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

- Обрасци Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују  потребе и интереси грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац

- Одлука о измени Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац

- Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац

- Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац