Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

24. април 2018.

Издата грађевинска решења 2018

Издата грађевинска решења 2018

- Закључак о одбацивању захтева Суботић Михаила из Београда, бр. 351-440/18 од 23.04.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева ART-X-BGD доо из Београда, бр. 351-441/18 од 23.04.2018. године

- Закључак о одбацивању Пантић Милутин, Шатара Радмила и Чупић Небојша сви из Новог Сада, бр. 351-422/2018, од 18.04.2018. године

- Потврда о пријави радова АД ''ВОЋАР'' Свилајнац,   бр. 351-426/2018 од 18.04.2018. године

- Потврда о пријави радова Светлана и Саша Ђелић, Београд, бр. 351-434/2018 од 19.04.2018. године

- Решење којим се одбија захтев Момчиловић Дејана из Београда, бр. 351-403/18 од 17.04.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Гајдобрански Марка, Гајдобрански Немање и Крчмар Милке из Београда, бр. 351-340/18 од 30.03.2018. године

- Решење о одобрењу Гордане Маричић из Брчког , бр. 351-406/18 од 16.04.2018. године

- Решење о употреби, Симеуновић Стефан из Београда, бр. 351-392/18 од 13.04.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Владана Бранковића из Београда, бр. 351-394/18 од 12.04.2018. године

- Решење о употреби Ћертић Александар, Ћертић Јелена, Ћертић Марко и Бабић Иван, сви из Београда, бр. 351-379/18 од 10.04.2018. године

- Потврда о пријави радова Снежана Орозовић из Београда, бр. 351-395/18 од 10.04.2018. године

- Закључак о одбацивању Стамбена заједница Облаковска 5, из Београда, бр. 351-366/18 од 02.04.2018. године

- Решење о употреби Лекић Зоран  из Београда, бр. 351-355/18 од 05.04.2018. године

- Закључак о одбацивању Пантић Милутин, Шатара Радмила и Чупић Небојша сви из Новог Сада, бр. 351-392/18 од 05.04.2018. године

- Потврда о пријави радова ''SKILLSET'' из Београда, бр. 351-387/18 од 05.04.2018 године

- Решење о одобрењу Трећа Петолетка доо и Младеновић Радмила из Београда бр. 351-352/18 од 2.04.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Гордане Маричић из Београда, бр. 351-374/18 од 04.04.2018. године

- Закључак о одбацивању ''SKILLSET'' DOO, из Београда, бр. 351-305/18 од 20.03.2018. године

- Потврда о пријави радова MALBEX WBI doo, Београд и Мицхаел Бабић из Београда, бр. 351-319/18 од 21.03.2018. године

- Решење о одбацивању Љиљана Берат Радосављевић из Београда, бр. 351-328/18 од 23.03.2018. године

- Закључак о одбацивању  Нермин Ћумурија и Стојанка Давинић Ћурумија, Београд, бр. 351-332/18 од 26.03.2018. године

- Решење о одбијању АД БИП у стечају,  Београд, бр. 351-339/18 од 26.03.2018. године

- Закључак о одбацивању Лекић Зоран из Београда, бр. 351-341/18 од 26.03.2018. године

- Закључак о одбацивању Ћосић Бошко из Београда, бр. 351-345/18 од 28.03.2018. године

- Решење о грађевинској дозволи ''SKILLSET'' DOO, из Београда, бр. 351-241/2018 од 02.03.2018. године

- Решење о употребној дозволи  МЕРИДИАН БАЛКАНС доо,  Београд, бр. 351-251/2018 од 06.03.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев MALBEX WBI doo, Београд и Мицхаел Бабић из Београда, бр. 351-251/2018 од 07.03.2018. године

- Закључак о одбацивању Ћертић Александар, Ћертић Јелена, Ћертић Марко и Бабић Иван, сви из Београда, бр. 351-248/2018 од 07.03.2018. године

- Решење о употребној дозволи Милојевић Винка из Београда, бр. 351-253/2018 од 07.03.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Дипос доо из  Београда, бр. 351-238/2018 од 08.03.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Mатковић Душко, Београд, 351-186/2018 од 22.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева МЕРИДИАН БАЛКАНС доо,  Београд 351-210/2018 од 22.02.2018. године

- Решење којим се одбија  захтев MALBEX WBI doo, Београд и Мицхаел Бабић из Београда, бр. 351-212/2018 од 26.02.2018. године

- Потврда о пријави радова МЕРИДИАН БАЛКАНС доо,  Београд 351-216/2018 од 23.02.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Кораћ Милош, Београд 351-217/2018 од 26.02.2018. године

- Потврда о пријави радова Саша Поздер, Београд  бр. 351-227/2018 од 26.02.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Стамбена заједица Војводе Миленка 37, Београд бр. 351-231/2018 од 27.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Бранислав Грујић из Београда, бр. 351-199/2018 од 21.02.2018. године

- Потврда о пријави радова „ВМС“ доо Београд, бр. 351-197/2018 од 20.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Републички фонд ПИО Београд, бр. 351-196/2018 од 20.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева  „ART-X BGD“  Београд, бр. 351-191/2018 од 21.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева „SKILlSET“ из Београда, бр. 351-182/2018 од 14.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Бранислава Грујић из Београда , бр. 351-175/2018 од 13.02.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Института ИМЦ из Београда, бр- 351-164/2018 од 13.02.2018. године

- Решење о употребној дозволи Дервиш Небојша из Београда, бр. 351-161/2018 од 12.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Николић Мирослава из Београда, бр. 351-145/2018 од 12.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Драгише Тошића и Зорана Митровића из Београда, бр. 351-1540/17 од 4.01.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Милоја Младеновића из Београда, бр. 351-42/18 од 12.01.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Клиничког центра Србије бр. 351-52/18 од 18.01.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Ђелић Светлане и Саше из Београда бр. 351-6/18 од 8.01.2018. године

- Решење о грађевинској дозволи ''БМЦ ''доо, Београд, 351-97/2018  од 31.01.2018, године

- Закључак о одбацивању захтева Павловић Добривоје из Београда 351-119/2018 од 01.02.2018. године

- Решење о одбијању захтева Кораћ Милош из Београда 351-120/2018 од 06.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Дервиш Небојша из Београда 351-129/2018 од 05.02.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев ''Меридијан Балканс'''доо, Београд бр. 351-131 од 7.02.2018. године

- Решење о исправци решења ''Меридијан Балканс'''доо, Београд  бр. 351-131/18 од 09.02.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Петричевић Миладин из Београд  бр. 351-133/2018 од 06.02.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Петричевић Миладин из Београда, бр. 351-134/18 од 06.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Милојевић Винка из Београда бр. 351-139/18 од 07.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева ''ЈЕСАЛ ТИМ'' Београд-Гроцка бр. 351-148/18 од 07.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Смиљана Јовановић, Краљево бр. 351-153/18 од 08.02.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева DELHAIYE SERBIA доо из Београда,  бр. 351-13/2018 од 09.01.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева ВМЦ доо из Београда,  бр. 351-28/18 од 11.1.2018. године

- Потврда о пријави радова Божо Јовановић из Београда, бр. 351-32/18 од 10.01.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев DELHAIYE SERBIA доо из Београда, бр. 351-37/18 од 15.01.2018. године

- Закључак о одацивању захтева Дервиш Небојше из Београда, бр. 351-56/18 од 16.01.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Зекић Љиљане из Београда, бр. 351-68/18 од 22.01.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева PROM LINE доо из Београда, бр. 351-27/18 од 10.01.2018. године

- Обавештење Прогрес доо из Новог Сада  бр. 351-69/18 од 19.01.2018. године

- Решење о грађевинској дозволи Саше Поздер из Хрватске,  бр. 351-29/18 од 16.01.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Станковић Драгомира из Београда, бр. 351-33/18 од 11.01.2018. године

- Решење о одобрењу захтева ВМЦ доо из Београда, бр. 351-43/18 од 17.01.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Јовановић Љубише из Београда бр. 351-59/18 од 17.01.2018. године

- Закључак о одбацивању захтева Боже Јовановић из Београда бр. 351-1538/17 од 28.12.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Душка Матковића из Београда бр. 351-140/18 од 07.02.2018.

- Закључак о одбацивању захтева Ђуричић Јелене и Петра Алексаића из Београда бр. 351-113/18 од 01.02.2018. године

- Решење о измени одобрења  ЈОКСИЖЕЊЕРИГН из Београда бр. 351-95/18 од 01.02.2018. године

- Решење којим се одобрава захтев Меридиан Балканс доо из Београда бр. 351-96/18 од 02.01.2018. године

- Решење о употреби Meridian Balkans doo из Београда бр. 351-103/2018 од 02.02.2018. године

- Решење којим се поништава решење о одобрењу за изградњу Топаловић Бориса из Београда и Лазаревић Синише из Пожаревца бр. 351-1477/17 од 18.12.2017. године

- Решење о грађевинској дозволи Иване Мишковић Карић из Београда бр. 351-1536/2017 од 09.01.2018. године