Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

18. јануар 2017.

Издата грађевинска решења

Издата грађевинска решења

- Закључак о одбацивању захтева Бојане Тасић из Београда бр. 351-378/17 од 21.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђелић Саше из Београда бр. 351-355/17 од 21.04.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Божовић Зорана из Београда бр. 351-366/17 од 19.04.2017. године

- Решење о употребној дозволи Пејкић Милана из Београда бр. 351-309/17 од 19.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Челик доо из Београда бр. 351-367/17 од 18.04.2017. године

- Закључак о одбацивању затева Неве Булатовић из Београда бр. 351-348/17 од 12.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Михаила Суботића из Београда бр. 351-340/17 од 10.04.2017. године

- Решење о одобрењу Ерчић Весне и Александра из Београда бр. 351-333/2017 од 13.04.2017. године

- Решење о грађевинској дозволи Николе Лазетић из Београда бр. 351-298/17 од 11.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева АВАЛА ИНВЕСТ ДОО из Београда, бр. 351-325/2017 од 07.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Станковић Драгомира из Београда бр. 351-308/2017 од 07.04.2017 године

- Закључак о одбацивању захтеву Мирковић Јована из Београда бр. 351-389/2017 од 07.04.2017.

- Решење којим се одобрава захтев Павловић Ружи и Влади из Београда бр. 351-306/2017 од 05.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Божовић Зорана и Тање из Београда, бр. 351-304/2017 од 05.04.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Јовановић Павла из Београда бр. 351-301/2017 од 03.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Табаковић Саше из Београда бр. 351-288/2017 од 04.04.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Јовановић Павла из Београда бр. 351-282/2017 од 31.03.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Павловић Руже и Владе из Београда бр. 351-299/2017 од 31.03.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Авала инвест доо из Беогада бр. 351-283/2017 од 30.03.2017. године

- Решење Beoexpo system доо из Београда бр. 351-264/17 од 28.03.2017. године

- Решење о употребној дозволи Коyш Петру и Луции из Београда бр. 351-203/2017 од 27.03.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Милана Пајкића из Београда бр. 351-275/2017 од 28.03.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев инвеститорима Бојовић Небојши и Предузећу „TSV BRAVE“ доо из Београда бр. 351-155/17 од 27.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђелић Саше из Београда бр. 351-2017/2017 од 13.03.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Привредног друштва за „Лефко“ доо из Београда бр. 351-180/2017 од 09.03.2017. године

- Закључак о одбацивању захева Привредног друштва за производњу прехрамбених производа „Лефко“ доо из Београда бр. 351-143/2017 од 28.02.2017. године

- Решење о употребној дозволи „TERRA INVESTICIJE“ доо из Београда бр. 351-183/2017 од 13.03.2017. године

- Потврду о пријави радова „АВАЛА ИНВЕСТ“ доо из Београда бр. 351-194/2017 од 08.03.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података из Београда бр. 351-198/2017 од 13.03.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Републике Србије  за потребе Клиничког центра Србије из Београда бр. 351-220/2017 од 21.03.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података из Београда, бр. 351-207/2017 од 17.03.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Чворовић Милана из Београда бр. 351-133/17 од 01.03.2017. године

- Потврду о пријави радова Булатовић Будислава из Београда бр. 351-149/17 од 23.02.2017. године

- Потврда о пријави радова Данице Раковић-Раденовић из Београда бр. 351-135/17 од 21.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђока Кривокапића из Београда бр. 351-108/17 од 09.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Ђока Кривокапића из Беогреада бр. 351-108/17 од 09.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Коyш Петер И Коyш Луцие из Словачке бр. 351-55/17 од 07.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Јована Мирковића из Београда бр. 351-76/17 од 07.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева СКА ИНТЕРНАТИОНАЛ доо из Београда бр. 351-42/17 од 07.02.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Булатовић  Будислава И Марине из Београда, бр. 351-184/17  од 17.03.2017. године

- Решење којим се одбија захтев “ГЕ-ЛОИК” доо из Београда бр. 351-179/17 од 13.03.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Канцеларије савета за националну безбедност и заштиту тајних података из Београда бр. 351-198/2017 од 13.03.2017. године

- Решење о употребној дозволи ТЕРРА ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО из Београда бр. 351-183/2017 од 13.03.2017. године

- Решење о употребној дозволи Тодоровић Ане из Београда бр. 351-114/2017 од 13.03.2017. године

- Решење о грађевинској дозволи Гајдобрански Марка из Београда, Гајдобрански Немање из Београда и Крчмар Милки из Београда бр. 351-163/17 од 10.03.2017. године

- Решење о грађевинској дозволи Наталије Јерковић из Београда бр. 351-105/17 од 28.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Лазић Драгана из Београда бр. 351-99/2017 од 17.02.2017. године

- Закључак о одбацивању ТЕРРА ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО из Београда, бр. 351-118/2017 од 01.03.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Тодор доо из Врњачке бање бр. 351-93/2017 од 28.02.2017. године

- Pешење којим се одбија захтев “БЕОЕXПО СYСТЕМ” ДОО из Београда бр. 351-132/2017 од 28.02.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Симеуновић Стефана из Београда бр. 351-123/2017 од 24.02.2017. године

- Закључкак о одбацивању захтева Булатовић Будислава  И Булатовић Марине из Београда бр. 351-104/2017 од 14.02.2017. године

- Закључкак о одбацивању захтева Лазић Драгана из Београда бр. 351-99/2017 од 17.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Гајдобрански Марка И Гајдобрански Немање из Београда, бр. 351-121/2017 од 20.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Д.П. Београдски сајам из Београда, бр. 351-124/2017 од 14.02.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Љиљане Кнежевић из Београда бр. 351-101/2017 од 13.02.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев Милана Драгишића И Драгане Драгишић из Београда бр. 351-94/2017 од 10.02.2017. године.

- Закључак о одбацивању захтева Ане Тодоровић из Београда бр. 351-78/2017 од 07.02.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев по чл. 145 Стојковић Снежане из Београда бр. 351-59/2017 од 07.02.2017. године

- Решење којим се одбија захтев Љиљане Кнежевић из Београда, бр. 351-1074/16 од 23.12.2016.године

- Решење којим се одбија захтев Сименуновић Стефана из Београда бр. 351-34/2017 од 07.02.2017. године

- Решење којим се одобрава захтев чл 145.  Града Београда за потребе ГО Савски венац бр. 351-66/2017 од 03.02.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева  Ане Затезало из Београда, бр. 351-54/2017 од 26.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Техничке школе за дизајн коже из Београда , бр. 351-47/2017 од 26.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Богосављевић Драгана из Београда бр. 351-43/2017 од 27.01.2017. године

- Решење о одобрењу захтева по чл. 145. Дервиш Небојше из Београда бр. 351-21/2017  од 25.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Љиљане Кнежевић из Београда бр. 351-37/2017 од 25.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева Снежане Стојковић из Београда бр. 351-26/2017 од 23.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева  Градске општине Савски венац из Београда бр. 351-11/2017 од 16.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева  Терра Инвестиције доо из Београда, бр. 351-12/2017 од 17.01.2017. године

- Закључак о одбацивању захтева  Бјелановић Владимирa из Београда, бр. 351-1000/2016 од 08.12.2016. године

- Закључак о одбацивању захтева  Ковач Ненадa из Београда, бр. 351-1067/2016 од 23.12.2016. године

- Решење чл. 145 Мемедовић Олге из Београда, бр. 351-1102/2016 од 12.01.2017. године

- Решење чл. 145. Илић Драгана из Београда, бр. 351-1084/2016 од 10.01.2017. године

- Решење о грађевинској дозволи Биљане Првановић из Београда , бр. 351-1024/2016 од 30.12.2016. године

- Решење по чл. 145 Јовановић Драгана И Аппраисал Ассоциатес доо из Београда, бр. 351-1031/2016 од 09.01.2017. године

- Закључак о одбацивању бр. 351-188/2016 од 15.12.2016. године, Ђорђевић Гордана, ул. Милована Глишића 6

- Закључак о одбацивању  бр. 351-922/2016 oд 16.11.2016. године, инвеститор Marija Le Roux, ул. Змај Огњена Вука 7

- Решење о одбијању захтева бр. 351-946/2016 од 28.11.2016. Године го савски венац, ул. Кнеза милоша 99

- Закључак о одбацивању захтева бр. 351-914/2016 од 23.11.2016. Године пиваре и сладаре доо ул. Делиградска 18

- Закључак о одбацивању захтева бр. 351-886/2016 од 15.11.2016. Године биљане првановић ул. Хероја милана тепића бр. 15

- Решење о одбацивању захтева бр.351-931/2016 од 28.11.2016. Године радована вучељица ул. Дијане будисављевић бр. 25а

- Закључак о одбацивању захтева бр.351-859/2016 од 8.11.2016. Године булатовић будислава ул. Балканска 38

- Закључак о одбацивању захтева бр. 351-908/2016 од 23.11.2016. Године terra investicije доо ул. Маглајска 24

- Закључак о обустави поступка бр. 351-856/2016 од 17.11.2016. Године, недић дејан, ул. Звечанска 8

- Измена решења бр. 351-818/2016 од 01.11.2016. Године тп челик доо ул. Коче поповића 2 

- Решење бр. 351-942/2016 од 29.11.2016. Године, јовановић милана ул. Сарајевска 75

- Решење бр. 351-611/2016 од 05.09.2016. Године , јован јеловац, ул. Дрварска 11 и 11а

- Закључак о одбацивању  бр. 351-928/2016 од 17.11.2016 године, јовановић милан ул. Сарајевска 75

- Закључак о одбацивању  бр. 351-909/2016 од 17.11.2016. Године, јовановић милан ул. Сарајевска 75

- Решење бр. 351-888/2016 од 23.11.2016. Године дерк малишић љиљана, рајка митића бр. 14

- Решење бр. 351-887/2016 од 14.11.2016. Године bart de leeuw, ул. Омладинска бр. 6д

- Закључак о одбацивању  бр. 351-845/2016 од 02.11.2016. Године,  бајовић небојша, ул. Незнаног јунака 28а

- Закључак о одбацивању  бр. 351-816/2016 закљу од 02.11.2016. Године, вера бусер, ул. Ботићева 12

- Решење бр. 351-673/2016 од 12.09.2016. Године, жељко поповић , ул.  Пивљанина баје 15

- Решење бр. 351-627/2016 од 30.08.2016. Године, ненад ковач,  ул. Жупана часлава 1

- Закључак о одбацивању  бр. 351-593/2016 од 12.08.2016. Године, игор лончаревић, ул. Ресавска 38

- Закључак о одбацивању  бр. 351-948/2016 од 29.11.2016. Године,  београдска надбискупија, ул. Вишеградска 21

- Закључак о одбацивању  бр. 351-956/2016 од 29.11.2016. Године, ћирковић драган, ул. Младена сојановића 1а

- Закључак о одбацивању  бр. 351-968/2016 од 29.11.2016. Године, предраг опачић, ул. Кнеза милоша 83