Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

14. март 2017.

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА УПРАВЉАЊЕ ''ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ''

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА УПРАВЉАЊЕ ''ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ''

Начелница Управе Градске општине Савски венац Александра Кузмановић учествовала је 10.3.2017. године на панел дискусији у оквиру пројекта ''Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи''.

Циљ дискусије био је размена знања и искуства релевантних саговорника са централног и локалног нивоа власти и академске заједнице на неке од приоритетних идентификованих тема стручног усавршавања, а да се затим размотре изазови, препреке и дају препоруке за њихово превазилажење првенствено путем спровођења обука као једног од видова стручног усавршавања.

Поред Александре Кузмановић која је у оквиру дискусије изнела искуства везана за потребе и ставове на тему стручног усавршавања,  учествовали су и: Дражен Маравић, помоћник министарке у Министарству за државну управу и локалну самоуправу који је говорио о стручном усавршавању службеника у јавној управи; Данило Рончевић, директор Службе за управљање људским ресурсима са темом управљање људским ресурсима на локалу; Вук Цуцић, доцент на катедри за управно право Правног факултета који је говорио о новом Закону о општем управном поступку и изазовима који предстоје; Санда Шимић, помоћница директорке Канцеларије за Европске интеграције са темом сарадња са локалом у припреми и спровођењу пројеката прекограничне сарадње; Иван Секуловић, менаџер Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва (инклузија Рома) и Радмила Станковић, начелница општинске управе Нова Црња.