Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

16. новембар 2016.

Преузмите обрасце

Преузмите обрасце

Овде можете да преузмете обрасце за подношење разних захтева општинским органима. Обрасци су у Word-doc или PDF формату. Обрасце преузимате тако што се позиционирате на жељени образац и притиснете леви тастер на мишу или помоћу "Save as" опције након десног клика на вашем мишу.

НОВО !

Комунална проблематика (PDF формат)

Грађевинска проблематика

Oд 04.01.2016. године захтеви за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, измена решења о грађевинској дозволи, привремене грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе, пријава радова, пријава завршетка израде темеља, давање сагласности на техничку документацији у погледу мера заштите од пожара), могу се поднети искључиво електронским путем, на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије или Линк за приступ порталу за електронско подношење захтева за грађење

Социјално,борачко,инвалидска проблематика (PDF формат)

Имовинско правни и стамбени послови (PDF формат)

Лична стања грађана (PDF формат)

Разно (PDF формат)