Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

10. новембар 2016.

Кабинет председнице

Кабинет председнице

     Кабинет председнице ГО Савски венац, контакт телефон 2061-769
•    Белић Даша - шеф Кабинета
•    Микавица Снежана - самостални стручни сарадник за скупштинске послове
•    Ђорђевић Мирјана - виши сарадник за административно-канцеларијске послове
•    Павић Весна - виши референт за административно-канцеларијске послове
•    Радовић Јована - виши референт за послове информисања и интернет презентације
•    Ћирић Светлана - виши референт за послове информисања и административно-канцеларијске послове
•    Вучетић - Радић Марија - интерни ревизор

 

     НАДЛЕЖНОСТИ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА/ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ


      Кабинет председника/председнице Градске општине обавља следеће послова: 

-    стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове везане за остваривање надлежности и овлашћења председника/председнице и заменика председника/председнице Градске општине, који се односе на представљање Градске општине у односу према правним и физичким лицима, другим општинама, органима Града; 
-    припреме за радне и друге састанке председника/председнице и заменика председника/председнице Градске општине; 
-    праћења активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине Градске општине; 
-    пријема странака које се непосредно обраћају председнику/председници и заменику/заменици председника/председнице Градске општине; 
-    распоређивања аката и предмета који се односе на председника/председницу и заменика/заменицу председника/председнице Градске општине; 
-    вођења документације у вези са активностима председника/председнице и заменика/заменице председника/председнице Градске општине; 
-    припреме материјала о којима одлучује председник/председница Градске општине; 
-    послове протокола председника/председнице и заменика/заменице  председника/председнице Градске општине; 
-    давања мишљења о законитости правних аката Скупштине Градске општине и Већа Градске општине; 
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.