Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

09. новембар 2016.

Важни телефони

Важни телефони

ЧЕЛНИЦИ ОПШТИНЕ:
Ирена Вујовић, председница Општине, 2061-769, факс 2061-899

Зоран Коцић, заменик председнице Општине, 2061-904

Александар Дујановић, помоћник председнице општине 2061-904
Зоран Петровић, помоћник председнице општине 2061-904
Радана Аврамовић, помоћница председнице општине 2061-904

Александра Кузмановић, начелница Управе градске општине, 2061-800
Ивана Петковић, заменица начелнице Управе градске општине, 2061-800

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИЦЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Шеф Кабинета: Белић Баша, 2061-904

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

3615-382, 3615-388, 3615-390

Александра Трајковић
Данијела Мирјанић
Страхиња Кукић
Милош Видовић
Урош Трипковић
Драгољуб Николић
Мирослав Божић
Миодраг Прибиловић
Владимир Новаковић,


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Немања Берић, председник Скупштине општине, 3615-382, 3615-388
Тања Маринковић, зам. председника СО, 3615-388
Сава Мартиновић, секретар СО, 3615-388
Сања Марковић, заменица секретара СО, 3615-388

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Начелник Одељења: Марија Сушић 20-61-713, 3614-073, 20-61-712
Шеф Одсека за људске ресорсе 20-61-719
Шеф Одсека за послове писарнице 20-61-853
Писарница (улазни хол) 20-61-853, 20-61-862

МАТИЧНА СЛУЖБА И ОДСЕК ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА
Шеф Одсека за лична стања грађана 20-61-722
Упис новорођене деце у матичну књигу рођених
Упис деце рођене у ГАК, Вишеградска 20-61-717, 20-61-718
Упис деце рођене у бол. Народни фронт и Драгиша Мишовић 20-61-723, 2061-724
Заказивање венчања и упис у матичну књигу венчаних, констатације бракова и развода, 20-61-730, 20-61-731
Упис у матичну књигу умрлих 20-61-728, 20-61-729
Исправке у матичним књигама 20-61-726, 20-61-727

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Правобранилац: Драгиша Добрић, 2061-911
Заменици 2061-794,2061-891,2061-893

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Начелница Одељења: Неда Кажић, 2061-827, факс 2061-833

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Начелница Одељења: Мирјана Јанковић, 2061-817
Шеф Одсека за финансије 2061-818
Шеф Одсека за буџет 2061-843

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Начелница Одељења: Ивана Јокић, 2061-740
Група послова за ИТ 2061-881

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Начелник Одељења: Предраг Кузмановић 2061-863, 2061-766, факс 2061-756
Шеф Одсека за друштвене делатности,социјално-хуманитарни рад и послове борачко-инвалидске заштите 2061-783
Шеф Одсека за културу и школство 2061-710
Послови борачко-инвалидске заштите, 2061-824, 2061-825
Повереник за послове са избеглицама 2061-839

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА

Начелник Одељења: Зоран Станковић 2061-782
Грађевинска инсп. 2061-744 и 2061-784
Грађевинска инспекција (шеф) 2061-836
Комунална инспекција 2061-790, 2061-788, 2061-789, 2061-791
Комунална инспекција (шеф) 2061-786
Одсек извршења 2061-776
Одсек извршења (шеф) 2061-791

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Начелник Одељења: Дејан Фурјановић, 2061-805
Шеф Одсека за послове обједињене процедуре 2061- 812

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Начелник Одељења: Владимир Настић 2061-740
Шеф Одсека за заједничке послове и комуналне делатности 2061-797
Шеф Одсека за инвестиционе пројекте 2061-738
Шеф Одсека за заштиту животне средине 2061-709


МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
МЗ “Зелени венац” и МЗ”Гаврило Принцип”, Поп Лукина бр.17  2632-356
МЗ” Слободан Пенезић-Крцун “, Др. Александра Костића бр.15  2643-172
МЗ” Западни Врачар “, Светозара Марковића бр.79  2682-526
МЗ” Војвода Мишић “и МЗ “Стеван Филиповић”, Динарска бр.14  2648-948
МЗ” Топчидерско брдо-Сењак “, Васе Пелагића бр.54  3693-085
МЗ” Дедиње”, Булевар Кн. Александра.Карађорђевића бр. 29  2668-252
МЗ “4.јули”, Миленка Веснића бр.3  2660-843

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Начелница Одељења: Снежана Микавица, 3615-390

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Кнеза Милоша 47, 7151-853
kzm@savskivenac.rs

ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ
Кнеза Милоша 99, 3615-380, 3615-395

ДКЦ МАЈДАН
Козјачка 3-5, 3692-645

Кућа краља Петра I
Васе Пелагића 40,2652-986, 064-8616-976

Пријем писаних представки и предлога грађана
Организовање пријема странака код функционера СО и Опш.већа
Кнеза Милоша 99, 3615-382, 3615-388,3615-381
Кнеза Милоша 69, 2061-800, 2061-769,2061-904

Општински КОЛ ЦЕНТАР, 3602-380
Е-маил( за достављање питања) pitanja@savskivenac.rs
Послови информисања и интернет презентације  3615-387

ХИТНЕ СЛУЖБЕ:
Полиција - 192
Ватрогасци - 193
Хитна помоћ - 194
Војна хитна помоћ - 1976
Војна полиција - 19860
Служба за обавештавање и узбуњивање - 1985
АМСС помоћ на путу - 1987