19:31:23
Тачно време
10°C
Температура у Београду
 
ВРЕМЕ ДАНАС

Време у Београду
   у 19:00 h

Температура 10°C
Притисак 1020 mbar
Влажност ваздуха 58%
Ветар 3 km/h
 
Време сутра:  8 ÷ 16 °C
 
MILD home project

MILD info punkt

Локални акциони план за младе 2015-2020
Стратешки план развоја општине

Помоћ лицима који имају правни интерес у ХрватскојЕнергетска ефикасност

HINT

Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција

 
  • РАДНО ВРЕМЕ
 

Радно време Општинске управе је од 8,00 до 16,00 часова (од понедељка до петка).
Издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству врши се од 8,00 до 17,00 часова у анексу зграде.
 

 
  • У ЖИЖИ
  • АКЦИЈЕ
  • О НАМА
 

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

обавештава грађане:


ЈАВНИ УВИД У   НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: НЕМАЊИНЕ,   СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, СРПСКИХ ВЛАДАРА И КРАЉА МИЛУТИНА,   ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

одржава се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду од 6. априла до 11. маја 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова .

Током јавног увида з аинтересован и грађани могу сазнати детаље о плану, као и упутити примедбе на планирана решења. Примедбе се достављају Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици 27. марта бр. 43-45,   најкасније до 11. маја 2015. Године .

Нацрт плана је доступан и на сајту Града Београда на интернет адреси http://www.beograd.rs/ , у рубрици Градски огласи.


ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 28. маја 2015. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.


ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја између Аутопута, комплекса Београдске индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса железничке станице „Београд – Центар” и дела планиране саобраћајнице првог реда – „Трансверзале”, градска општина Савски венац, обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 9. марта до 7. априла 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 30. априла 2015. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици 27. марта бр. 43-45, најкасније до 7. априла 2015. године.
У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу помоћи за куповину три домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву
Текст позива
Позив
избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање
Текст позива
ЈАВНА РАСПРАВА
о обављању трговине на мало са покретних средстава и опреме


Текст позива
Извод из статута града Београда, који се односи на послове градске општине
Амандман на предлог одлуке

ЈАВНИ ПОЗИВ
за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 38 стамбених јединица намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда


Текст јавног позива
Образац за пријављивање
ИзјаваЈАВНИ ПОЗИВ
За доделу помоћи за куповину домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву


Текст јавног позива
Захтев за пријављивање
Изјава

Департман за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду реализује студију "Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања", финансиране од Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.
У земљама Европске уније препозната је озбиљност проблема и важност праћења ставова о ризицима у друмском саобраћају на свим нивоима организовања (република, градови, општине, односно окрузи или полицијске управе).
Градска општина Савски венац подржава нове тенденције у овој области и активно учествује у поменутој акцији.


Учествујте у анкети о безбедности саобраћаја

У периоду од 29. септембра до 28. октобра 2014. године на јавни увид биће изложени Нацрт просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину.
План је изложен на јавни увид односно сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, као и на интернет адреси Републичке агенције за просторно планирање.
У току трајања јавног увида, сваког четвртка у периоду од 11:00 до 14:00 часова у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, заинтересованима ће бити омогућено пружање додатних информација о предметном планском документу.
Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у великој сали Градске управе града Београда, у понедељак 13. октобра 2014. године, Трг Николе Пашића 6, у 12:00 часова.
Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, заинтересована физичка и правна лица могу доставити у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, поштом или на писарници органа локалне самоуправе, или Републичкој агенцији за просторно планирање, закључно 28. октобра 2014. године, на следеће адресе:
• Град Београд, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове (преко писарнице) 27. марта 43-45, 11000 Београд, или
• Републичка агенција за просторно планирање, Краља Милутина број 10а, 11000 Београд.
(информација преузета са сајта Републичке агенције за просторно планирање http://www.rapp.gov.rs/ )


Нацрт плана детаљне регулације трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац изложен је на јавном увиду у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену), у периоду од 20. августа до 19. септембра 2014. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
У овом периоду грађани имају могућност увида у Нацрт плана и давања примедби на предложена решења. По зваршеном јавном увиду одржаће се јавна седница 30. септембра 2014. године у 13 часова у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену).

ЈАВНИ ПОЗИВ
ради учешћа на конкурсу за доделу помоћи при куповини огрева или за једнократну новчану помоћ социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији градске општине Савски венац

Преузмите пун текст јавног позива

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу помоћи за куповину домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву

Преузмите пун текст јавног позива

Преузмите захтев за пријављивање

Преузмите образац изјаве
БЕСПЛАТАН програм за основце и средњошколце - "Бавимо се спортом и учимо енглески"
"CROS-ЕDUC"- Центар за развој образовања и стваралаштва у сарадњи са општином Савски венац, Школом страних језика "Ђуро Салај" и позориштем "Театар 78" организује БЕСПЛАТАН програм рекреације и креативну радионицу енглеског језика за децу и младе под називом "Бавимо се спортом и учимо енглески".
Програм ће бити реализован радним данима од 11. августа до 05. септембра у термину 18-20 часова у адаптираном простору за рекреацију и едукацију позоришта "Театар 78", у Ресавској78.
Рекреација и креативне радионице из енглеског језика су намењене трима старосним групама: деци од I до IV разреда основне школе, од V до VIII разреда и младима од I до IV разреда средње школе.
Спортске активности укључују корективну гимнастику, елементарне игре – такмичења, вежбе координације, спретности, окретности, прецизности, брзине, групне игре, атлетске вежбе, вежбе флексибилности, скочности и брзине, вежбе концентрације, спортске игре и рекреацију.
У оквиру језичке радионице најмлађи се упознају са основама енглеског језика, а старијим основцима и средњошколцима се нуди помоћ у савладавању школског градива, као и унапређење постојећег знања граматике и вокабулара, кроз описивање искустава, изражавање мишљења и дискусије. Распоред активности је комбинован, наизменично се смењују језичка радионица и спортске активности, чиме се постиже развијање психичких и физичких способности на забаван и динамичан начин.
Циљ овог програма је да се код деце развије жеља за учењем страних језика, а да се притом не запостави физичка активност, која би допринела здравијем начину живота.
Пријаве радним данима од 10 до 19 часова путем телефона или мејла:
тел: 011/3619 462, 011/3621 614, 063/374-666
e-mail: jezici@eunet.rs
БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН!
Малешко брдо
Погледајте Power point(6.3MB) презентацију Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, Звечанске, дела Гучевске, Булевара кнеза Александра Карађорђeвића, Булевара војводе Путника, аутопута и саобраћајне везе преко аутопута са Делиградском до Бирчанинове улице
Општина Савски венац позива све заинтересоване са територије општине да узму учешће у локалној акцији "НајЗЕЛЕНО"
Бирамо "НајЗЕЛЕНО" у осам категорија:
1. Нај- зелена површина око стамбене зграде (блоковско зеленило),
2. Нај- зелена површина испред пословног објекта,
3. Нај-балкон,
4. Нај-зелена површина школске установе,
5. Нај- зелена површина предшколске установе,
6. Нај-зелена површина амбасаде,
7. Нај-прозор,
8. Нај-парк.


Позивамо Вас да се пријавите, покажете своје НајЗЕЛЕНО и постанете инспирација својим суседима за још лепши и пријатнији Саваки венац.
Приликом пријаве за конкурс потребно је доставити фотографије ваше зелене површине, не старије од 2 месеца, име и презиме особе за контакт, адресу и телефон.
Пријаве доставити на адресу Кнеза Милоша бр 69 ,Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу-ЕКОЛОГИЈА или на e-mail najzeleno@gmail.com.
Рок за пријаву је 5.јун 2013.године.
Најбољи у првих пет категорија на локалном нивоу представљаће општину Савски венац на градском такмичењу у оквиру једанаесте традиционалне Акције,,ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД", у 2013. години.

контакт:
Градска општина Савски венац
Александра Имширагић-Ђурић, самостални стручни сарадник за послове заштите животне средине
Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самопуправу
011/2061-709
Последња прилика за стамбено збрињавање бивших носилаца станарског права у Хрватској ван подручја од посебне државне скрби (ППДС)
Сви бивши носиоци станарског права из Републике хрватске могу закључно са 31. августом 2013. године, поднети захтев за стамбено забрињавање на подручју ван ППДС-а.
Информације о критеријумима за доделу помоћи, потребној документацији и начину подношења пријава доступне су на интернет страни Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске и код повереника за избеглице и миграције ГО Савски венац,Кнеза Милоша 69, телефон 011/2061839 и е-маил: konstantinovskam@savskivenac.rs
Сви подносиоци захтева за стамбено збрињавање у претходном периоду могу се информисати о одлуци по њиховим захтевима на интернет страни Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније."Приручник за скупштине стамбених зграда" у издању општине Савски венац, се може потпуно бесплатно преузети са "Google Play" претраживача и инсталирати на мобилне телефоне који имају "Андроид" оперативни систем.Градска општина Савски венац
Ул. Кнеза Милоша 69, Београд
расписује
општи анонимни једностепени конкурс за идејно решење скулптуре Исидоре СекулићКонкурс за доделу Књижевне награде "Исидора Секулић" за 2012. објављен у дневном листу Политика оба издања (београдско издање и издање за унутрашњост) дана 11.01.2013. год. и 12.01.2013. у Културном додатку.

Презентован је пројекат "КА БОЉОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ У ЗАЈЕДНИЦИ - Запошљавање интерно расељених лица на развоју социјалних услуга за особе са инвалидитетом" који реализује општина САВСКИ ВЕНАЦ у сарадњи са АПИ-Србије, а кроз пружање услуга ПОМОЋ У КУЋИ и СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ за особе са нвалидитетом.


Прилог је снимила новинарка РТС-а Биљана Јовичић са екипом 1. програма РТС. Емитован је у Јутарњем програму РТС-а у понедељак,17.09.2012.год.На основу уговора између Комесаријата за избеглице Републике Србије и Градске општине Савски венац о реализацији пројекта: "Помоћ Комесаријата за избеглице РС намењена интерно расељеним лицима кроз пружање подршке локалним акционим плановима" коју реализује Комесаријат за избеглице РС, Комисија за дефинисање критеријума и избор крајњих корисника расписује
ОГЛАС
За доделу средстава намењених у економском оснаживању избеглица и бивших избеглица са територије Градске општине Савски венац кроз доходовне активности за 2012.годинуЈАВНИ УВИД Нацрт плана детаљне регулације комплекса Клиничко–болничког центра између улица: Хероја Милана Тепића, Булевара мира(Булевар кнеза Александра Карађорђевића), Љутице Богдана, Драгорске(Др. Иве Поповића Ђанија) и Сокобањске изложен је на јавном увиду у периоду од 30. јула 2012. до 28. августа 2012. године, сваког радног дана од 9 до 18h, у згради Градске управе, Улица 27. Марта бр. 43 -45. Позивамо грађане да искористе своје право на увид у Нацрт плана.

ЈАВНИ УВИД за Нацрт плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. "трансферзала"), дела Гучевске, Облаковске и аутопута, Градске општине Савски венац, ће се одржати у згради Градске управе, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 29. фебруара до 30. марта 2012 године. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова.  
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се у згради Градске управе, у Ул.27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 24. априла 2012 године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења, писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд Ул. 27.марта бр.43-45 до краја јавног увида.

 
 
  • ВЕСТИ
  • ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА
 
 

14-04-2015
НЕДЕЉА КИНЕСКО-СРПСКЕ КУЛТУРЕ У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА

У току је Недеља кинеско-српске културе која се одржава у Кући краља Петра oд 13. до 19. априла, под покровитељством Амбасаде Н. Р. Кине, а у организацији ГО Савски венац, Друштва кинеско-српске културне размене, Удружења за међународну сарадњу и слогу међу народима "Pro Concordatia Populorum" и Куће краља Петра.
У понедељак, 13. априла у присуству високих званица и представника Амбасаде Н. Р. Кине, отворена je изложба уметничких фотографија "Празник пролећа у Кини", као и изложба цртежа "Професије и занати у Кини и Србији", Томислава Петровића, академског сликара. Исте вечери уприличена je кинеска церемонија пијења чаја, у организацији Института Конфучије, а у музичком делу програма наступили су: млада виолинисткиња Јована Савић, уз пратњу Нине Савић на клавиру, вокални солисти Ана Марић и Стеван Пешевић, певачка група КУД-а "Абрашевић" уз диригентску палицу Тање Андријић, као специјални гост чувени флаутиста Љубомир Димитријевић, члан група „Ренесанс“ и „Балканика“.
Ову лепу манифестацију, која је привукла бројну публику и по лепој вечери испунила двориште и све просторије Куће краља Петра, отворио је Предраг Кузмановић, заменик председника Скупштине ГО Савски венац, уједно и председник КУД-а „Абрашевић“, као и: Xu Hong, саветник за културу Амбасаде НР Кине у Србији, Guao Xiao, председник Друштва Кинеско-српске културне размене и председник Асоцијације кинеских привредника у Републици Србији и Небојша Граорац, генерални префект Удружења за међународну сарадњу и слогу међу народима "Pro Concordatia Populorum".
У уторак, 14. априла у 19 часова, концерт ће одржати пијанисткиња Дина Чубриловић. Програм: Бах, Бетовен, Скрјабин. У среду, 15. априла, од 13.30 до 21.00, биће одржан филмски маратон кинеских играних филмова: У четвртак, 16. априла у 19 часова, концерт ће одржати кинеска пијанисткиња Тиан Хонг Јанг. Програм: Скарлати, Шуберт, Лист. У суботу, 18. априла од 11:00 - 12:00 биће одржана ликовна радионица за децу - цртање кинеских јунака. У суботу, 18. априла од 17:00, Драгон боат савез Србије организује представљање модерног спорта утемељеног на старој кинеској традицији; а Ћигонг савез Србије – презентацију традиционалних ћигонг вежби. Од 18:00 Институт Конфучије организује предавање о кинеској филозофији, да би се вече као и Недеља кинеско-српске културе, завршили концертом виолинисте Живојина Велимировића.
 
  
14-04-2015
УСКРШЊИ ПАКЕТИ КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Уочи Ускршњих празника, 9. априла, Градска општина Савски венац, као и претходних десетак година, поделила је у Центру за социјалниу рад у Ломиној улици пригодне прехрамбене пакете својим социјално угроженим суграђанима. Пакете у којима је било и слаткиша и сокова, али и ускршњих јаја, том приликом је добило 112 корисника социјалне помоћи. Посебне ускршње пакете општина је уручила и члановима домаћинства који по специјалном програму АПИ Србије, за инклузију особа са Дауновим синдромом, као једна сложна породица, живе у општинском стану у Бирчаниновој улици.

 
  
14-04-2015
ЂАЦИ ИЗАБРАЛИ – ОПШТИНА НАГРАДИЛА
Нај–наставници на Савском венцу – девети пут

Од 2007. године, када је све почело, Градска општина Савски венац је по девети пут наградила најбоље и најомиљеније наставнике из својих основних школа.
Најзанимљивија у овој акцији је чињеница да наставнике оцењују и практично им додељују награду њихови ученици од петог до осмог разреда.
Свечана додела награда, Диплома и ваучера појединачне вредности од 44.500 динара, уз пригодан програм, обављена је у сали Општине Савски венац у четвртак 2. априла. Присутне наставнике, њихове ученике, представнике општине и госте на овој свечаности поздравио је Душан Динчић, председник ГО Савски венац који је изразио своје велико задовољство да има част да буде на челу општине која већ годинама брине о наставницима у својим школама, па и у тренутку кад у целом друштву баш и није тако. Заједно са члановима оипштинског руководства, али и ученицима сваке од школа који су за ту прилику испунили салу и здушно навијали за све а посебно своје наставнике, председник општине је потом учествовао и у уручењу награда. О својим наставницима том приликом по неколико пригодних реченица, које су многима од њих измамиле и понеку сузу, говорили су том приликом њихови ученици, а сами награђени наставници нису скривали своје одушевљење, не само наградом и тиме што су ученици баш њих изабрали у мноштву сјајних колега, него и чињеницом да општина Савски венац истрајава у овој лепој манифестацији коју ће као нешто најлепше у каријери памтити целог живота.

А добитници награда за нај-наставника на Савском венцу за школску 2014/2015. годину су: Бранка Стојановић, наставница ликовне културе из Основне школе „Стефан Немања“, Драгана Бобић, наставница српског језика из Основне школе „ Војвода Радомир Путник“, Оливера Пешић Тењовић, наставница биологије из Основне школе „ Радојка Лакић“, Марина Баџим Беламарић, наставница историје из Основне школе „ Петар Петровић Његош“, Нина Симић, наставница математике из Основне школе „ Војвода Мишић“ и Ивана Лазаревић, наставница српског језика из Основне школе „ Исидора Секулић“.

Овај свечани чин својим наступом увеличали су чланови оркестра ОШ „Војвода Мишић“, а да све буде занимљивије међу самим добитницима награда било је и оних који су награду добили по трећи или четврти пут, али и оних који предају предмете који баш и нису најомиљенији међу ученицима, као што су математика, историја или биологија, чиме је и њихов успех још већи.
 
  
30-03-2015
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ "АУТОБИОГРАФИЈА О ДРУГИМА"
У понедељак, 30. марта у 19 часова, у Кући краља Петра, установи културе ГО Савски венац, биће отворена самостална изложба "Аутобиографија о другима", Марка Јовашевића, сликара и архитекте из Чачка.
На својој другој самосталној изложби, Јовашевић ће публици представити дела настала у претходних пет година, у техници уља на платну и дасци.
Изложбу ће отворити Небојша Глишић, архитекта.
Изложба ће за посетиоце бити отворена до 11. априла, свакoг дана, осим недељом, од 12 до 18 часова. Улаз слободан.
 
  
23-03-2015
ЗБРИНУТЕ ЈОШ ДВЕ ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ СА САВСКОГ ВЕНЦА

Ради успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма, који има за циљ да стамбено збрине најугроженије избегличке породице у Републици Србији, у Градској општини Савски венац потписани су 20. марта уговори са две избегличке породице, које су тако дошле до сеоских домаћинстава у Гроцкој, односно у Крагујевцу. У склопу акције која се спроводи заједно са Комесаријатом за избеглице, уговоре је у име општине Савски венац потписао њен председник Душан Динчић, а након четири слична уговора потписана крајем прошле године тиме су решени прпоблеми шест избегличких породица са боравиштем или пребивалиштем на овој општини.
 
  
18-03-2015
ИЗЛОЖБА КОСОВКЕ МАРИНКОВИЋ У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА

У понедељак, 23. марта у 19 часова, у Кући краља Петра, установи културе ГО Савски венац, биће отворена самостална изложба сликарке Косовке Маринковић.
На овој изложби ауторка ће представити публици дела из циклуса "Мој чаробни свет", насталА на темељима холандско-фламанског сликарства 17. и 18. века и циклуса "Љубав" – „свет плаветнила, свет под морем". Сва изложена дела настала су 2014. и 2015. године.
Изложбу ће отворити Нада Благојевић, историчар уметности. У музичком делу програма наступиће Софија Главичић, виолина, млади таленат, добитница првих награда на многобројним домаћим и међународним такмичењима, уз клавирску пратњу професорке Ана Весков.
Изложба ће за посетиоце бити отворена до 28. марта, радним данима и суботом од 12 до 19 часова. Улаз је слободан.
 
  
18-03-2015
КОНЦЕРТИ МЛАДИХ УМЕТНИКА У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА

У четвртак, 19. марта у 19 часова, одржаће се концерт из циклуса "Свет флауте" који Кућа краља Петра организује у сарадњи са Музичком школом "Јосип Славенски". Наступиће ученице одсека за флауту, из класе професора Љубомира Димитријевића: Миа Брвар, Милица Јончић, Ана Николић и Валентина Станојевић.
На Програму су: Дебиси, Хендл, Тобер, Моцарт, Блодек, Димитријевић, Бах, Борне, Озгијан.

У петак, 20. марта у 19 часова, у Кући краља Петра,
установи културе ГО Савски венац, концерт ће одржати полазници Арт Линк - - Societe Generaleле циклуса за младе таленте. Ово је један у низу концерата који АртЛинк и Кућа краља Петра реализују заједно промовишући најбоље младе музичаре. На концерту ће наступити најмлађи солисти, добитници престижних награда, а публика ће бити у прилици да чује музику за флауту, гитару, виолину, чело и клавир. На програму ће се бити изведена позната дела као што су Монтијев чардаш за виолину и Шубертов емпромпти. Клавирски сарадник биће Уки Оваскаинен.
Улаз на оба концерта је слободан.
 
  
10-03-2015
ПОДНЕТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА УЛИЦУ БРАНЕ МИЛИНОВИЋА

Председник општине Душан Динчић са колегама из Демократске странке, члановима најужег општинског руководства, међу којима је и начелник општинске управе Бранислав Пејчић, као и чланови Општинског већа: др Мирјана Велимировић, Бранимир Гајић и Душан Јефтић, покренуо је 9. марта у просторијама Скупштине Београда, званичну иницијативу да улица Прокопачко друго сокаче добије назив Улица Бранивоја Бране Милиновића.
У тој улици на Малешком брду Брана Милиновић живео је до 9. марта 1991. године када је трагично страдао као једна од две жртве деветомартовских дешавања. Уз иницијативу за промену назива ове улице истовремено је предложено и да се на кући у којој је живео постави спомен-плоча. Брана је тада имао само 17 година и да није страдао данас би имао 41, можда и децу својих тадашњих година, а ето остаће упамћен као трагична и бесмислена жртва антирежимских демонстрација. Улица са његовим именом и плоча на кући у којој је живео убудуће ће подсећати на овог трагично страдалог момка.
 
  
10-03-2015
ДЕВЕТИ ОСМОМАРТОВСКИ БАЗАР НА САВСКОМ ВЕНЦУ

Одељење друштвених делатности ГO Савски венац организовало је у петак 6. марта девети по реду Осмомартовски ученички базар - продајну изложбу ђачких рукотворина, која се традиционално сваке године одржава поводом Дана жена.
Ове године учествовало је 14 школа са Савског венца: шест основних, пет средњих и три специјалне.
Иако је осам претходних година Базар увек организован на платоу испред општинске зграде, у Кнеза Милоша 69, овога пута, због лошег времена пресељен је у општинску салу у којој је младим продавцима свакако било лепше и угодније. А што се тиче продаје, потенцијалних купаца је свакако било мање него што их обично има у иначе прометној Улици кнеза Милоша.
Од 11 до 14 часова ученици су изложили и на продају понудили своје занимљиве и разноврсне радове, што је радницима Општине Савски венац и понеком из околних установа и институција олакшало избор осмомартовских поклона.

 
  
19-02-2015
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА

Ради успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма, који има за циљ да стамбено збрине најугроженије избегличке породице у Републици Србији, Градска општина Савски венац позива све избеглице и бивше избеглице из БиХ и Хрватске, са боравиштем или пребивалиштем на овој општини, да се од 18. фебруара до 18. марта евидентирају код повереника за избеглице у Улици Кнеза Милоша број 69. Овај позив односи се како на већ евидентиране, тако и на избеглице које до сада нису евидентиране.
Избегличке породице које у власништву имају плац или стамбени објекат коме је потребна адаптација треба да понесу документацију коју поседују како би се могло утврдити да ли испуњавају услове за тражену помоћ.

 
  
19-02-2015
ПРОСЛАВА ЗА ПАРОВЕ СА ДУГИМ БРАЧНИМ СТАЖОМ
Дан заљубљених на Савском венцу

У великој сали Градске општине Савски венац, у петак, 13. фебруара, пред Дан заљубљених, седму годину за редом је организована свечаност за брачне парове са најдужим брачним стажом, који су житељи Савског венца.
У госте општини дошли су парови са Савског венца са 50 и више (чак и до 68) година брачног стажа. Уз пригодан културни програм(Група певача КУД "Абрашевић" са солисткињом опере Народног позоришта Тањом Андрић)том приликом су најдуговечнији парови добили и лепе поклоне које су им уручили челници њихове општине. Ове године је општина Савски венац имала част да поводом прославе 50 година брака поздрави и Ђорђа Марјановића, некадашњу велику југословенску, али и светску поп - звезду.
 
  
29-01-2015
ШКОЛСКА СЛАВА СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕНА У СВИМ САВСКОВЕНАЧКИМ ШКОЛАМА

Већ по традицији Школска слава – Свети Сава свечано је прослављена у свим савсковеначким школама. И у свакој од њих је, већ по договореном распореду, био и неко од општинских руководилаца.
Душан Динчић, председник општине био је Домаћин славе у Угоститељско-туристичкој школи, где је осим сечења славског колача са Оцем Петром, старешином Саборне цркве и Сенком Пантић, директорком школе, уручио и Светосавске повеље најбољим ученицима ове школе у протеклој години, да би потом примио и Захвалницу за вишегодишњу лепу сарадњу Општине са Угоститељско-туристичком школом.
Пре Свечане академије Душан Динчић и Зоран Коцић, члан Општинског већа и представник општине у Школском одбору ове угледне и успешне школе, обишли су Кабинет за наставу страних језика, чије је опремање финансирала општина Савски венац, а чије се „пуштање у рад“ очекује за десетак дана.
 
  
 
  •  
 
 
Municipality profile in English


ИЗВОДИ
Изводе из матичних књига можете наручити путем телефона
360-2-380 или овде ->


Регулациони планови
 


ГИС
географски информациони систем


ВАЖНО
активности општинске управе


ФИНАНСИЈЕ
  
  • ЧАСОПИС
  • СКУПШТИНА
  • МЛАДИ
 
Овде можете преузети примерке општинског часописа "Савски венац" и специјалних издања у PDF формату
 
 
Get Adobe Flash player