21:51:23
Тачно време
7°C
Температура у Београду
 
ВРЕМЕ ДАНАС

Време у Београду
   у 21:30 h

Температура 7°C
Притисак 1015 mbar
Влажност ваздуха 93%
Ветар 1 km/h
 
Време сутра:  6 ÷ 15 °C
 MILD home project

Локални акциони план за младе 2015-2020
Стратешки план развоја општине

Помоћ лицима који имају правни интерес у ХрватскојЕнергетска ефикасност

HINT

Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција

 
  • РАДНО ВРЕМЕ
 

Радно време Општинске управе је од 8,00 до 16,00 часова (од понедељка до петка).
Издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству врши се од 8,00 до 17,00 часова у анексу зграде.
 

 
  • У ЖИЖИ
  • АКЦИЈЕ
  • О НАМА
 


Позив
избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање
Текст позива
ЈАВНА РАСПРАВА
о обављању трговине на мало са покретних средстава и опреме


Текст позива
Извод из статута града Београда, који се односи на послове градске општине
Амандман на предлог одлуке

ЈАВНИ ПОЗИВ
за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 38 стамбених јединица намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда


Текст јавног позива
Образац за пријављивање
ИзјаваЈАВНИ ПОЗИВ
За доделу помоћи за куповину домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву


Текст јавног позива
Захтев за пријављивање
Изјава

Департман за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду реализује студију "Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања", финансиране од Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.
У земљама Европске уније препозната је озбиљност проблема и важност праћења ставова о ризицима у друмском саобраћају на свим нивоима организовања (република, градови, општине, односно окрузи или полицијске управе).
Градска општина Савски венац подржава нове тенденције у овој области и активно учествује у поменутој акцији.


Учествујте у анкети о безбедности саобраћаја

У периоду од 29. септембра до 28. октобра 2014. године на јавни увид биће изложени Нацрт просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину.
План је изложен на јавни увид односно сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, као и на интернет адреси Републичке агенције за просторно планирање.
У току трајања јавног увида, сваког четвртка у периоду од 11:00 до 14:00 часова у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, заинтересованима ће бити омогућено пружање додатних информација о предметном планском документу.
Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у великој сали Градске управе града Београда, у понедељак 13. октобра 2014. године, Трг Николе Пашића 6, у 12:00 часова.
Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, заинтересована физичка и правна лица могу доставити у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, поштом или на писарници органа локалне самоуправе, или Републичкој агенцији за просторно планирање, закључно 28. октобра 2014. године, на следеће адресе:
• Град Београд, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове (преко писарнице) 27. марта 43-45, 11000 Београд, или
• Републичка агенција за просторно планирање, Краља Милутина број 10а, 11000 Београд.
(информација преузета са сајта Републичке агенције за просторно планирање http://www.rapp.gov.rs/ )


Нацрт плана детаљне регулације трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац изложен је на јавном увиду у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену), у периоду од 20. августа до 19. септембра 2014. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
У овом периоду грађани имају могућност увида у Нацрт плана и давања примедби на предложена решења. По зваршеном јавном увиду одржаће се јавна седница 30. септембра 2014. године у 13 часова у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену).

ЈАВНИ ПОЗИВ
ради учешћа на конкурсу за доделу помоћи при куповини огрева или за једнократну новчану помоћ социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији градске општине Савски венац

Преузмите пун текст јавног позива

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу помоћи за куповину домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву

Преузмите пун текст јавног позива

Преузмите захтев за пријављивање

Преузмите образац изјаве
БЕСПЛАТАН програм за основце и средњошколце - "Бавимо се спортом и учимо енглески"
"CROS-ЕDUC"- Центар за развој образовања и стваралаштва у сарадњи са општином Савски венац, Школом страних језика "Ђуро Салај" и позориштем "Театар 78" организује БЕСПЛАТАН програм рекреације и креативну радионицу енглеског језика за децу и младе под називом "Бавимо се спортом и учимо енглески".
Програм ће бити реализован радним данима од 11. августа до 05. септембра у термину 18-20 часова у адаптираном простору за рекреацију и едукацију позоришта "Театар 78", у Ресавској78.
Рекреација и креативне радионице из енглеског језика су намењене трима старосним групама: деци од I до IV разреда основне школе, од V до VIII разреда и младима од I до IV разреда средње школе.
Спортске активности укључују корективну гимнастику, елементарне игре – такмичења, вежбе координације, спретности, окретности, прецизности, брзине, групне игре, атлетске вежбе, вежбе флексибилности, скочности и брзине, вежбе концентрације, спортске игре и рекреацију.
У оквиру језичке радионице најмлађи се упознају са основама енглеског језика, а старијим основцима и средњошколцима се нуди помоћ у савладавању школског градива, као и унапређење постојећег знања граматике и вокабулара, кроз описивање искустава, изражавање мишљења и дискусије. Распоред активности је комбинован, наизменично се смењују језичка радионица и спортске активности, чиме се постиже развијање психичких и физичких способности на забаван и динамичан начин.
Циљ овог програма је да се код деце развије жеља за учењем страних језика, а да се притом не запостави физичка активност, која би допринела здравијем начину живота.
Пријаве радним данима од 10 до 19 часова путем телефона или мејла:
тел: 011/3619 462, 011/3621 614, 063/374-666
e-mail: jezici@eunet.rs
БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН!
Малешко брдо
Погледајте Power point(6.3MB) презентацију Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, Звечанске, дела Гучевске, Булевара кнеза Александра Карађорђeвића, Булевара војводе Путника, аутопута и саобраћајне везе преко аутопута са Делиградском до Бирчанинове улице
Општина Савски венац позива све заинтересоване са територије општине да узму учешће у локалној акцији "НајЗЕЛЕНО"
Бирамо "НајЗЕЛЕНО" у осам категорија:
1. Нај- зелена површина око стамбене зграде (блоковско зеленило),
2. Нај- зелена површина испред пословног објекта,
3. Нај-балкон,
4. Нај-зелена површина школске установе,
5. Нај- зелена површина предшколске установе,
6. Нај-зелена површина амбасаде,
7. Нај-прозор,
8. Нај-парк.


Позивамо Вас да се пријавите, покажете своје НајЗЕЛЕНО и постанете инспирација својим суседима за још лепши и пријатнији Саваки венац.
Приликом пријаве за конкурс потребно је доставити фотографије ваше зелене површине, не старије од 2 месеца, име и презиме особе за контакт, адресу и телефон.
Пријаве доставити на адресу Кнеза Милоша бр 69 ,Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу-ЕКОЛОГИЈА или на e-mail najzeleno@gmail.com.
Рок за пријаву је 5.јун 2013.године.
Најбољи у првих пет категорија на локалном нивоу представљаће општину Савски венац на градском такмичењу у оквиру једанаесте традиционалне Акције,,ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД", у 2013. години.

контакт:
Градска општина Савски венац
Александра Имширагић-Ђурић, самостални стручни сарадник за послове заштите животне средине
Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самопуправу
011/2061-709
Последња прилика за стамбено збрињавање бивших носилаца станарског права у Хрватској ван подручја од посебне државне скрби (ППДС)
Сви бивши носиоци станарског права из Републике хрватске могу закључно са 31. августом 2013. године, поднети захтев за стамбено забрињавање на подручју ван ППДС-а.
Информације о критеријумима за доделу помоћи, потребној документацији и начину подношења пријава доступне су на интернет страни Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске и код повереника за избеглице и миграције ГО Савски венац,Кнеза Милоша 69, телефон 011/2061839 и е-маил: konstantinovskam@savskivenac.rs
Сви подносиоци захтева за стамбено збрињавање у претходном периоду могу се информисати о одлуци по њиховим захтевима на интернет страни Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније."Приручник за скупштине стамбених зграда" у издању општине Савски венац, се може потпуно бесплатно преузети са "Google Play" претраживача и инсталирати на мобилне телефоне који имају "Андроид" оперативни систем.Градска општина Савски венац
Ул. Кнеза Милоша 69, Београд
расписује
општи анонимни једностепени конкурс за идејно решење скулптуре Исидоре СекулићКонкурс за доделу Књижевне награде "Исидора Секулић" за 2012. објављен у дневном листу Политика оба издања (београдско издање и издање за унутрашњост) дана 11.01.2013. год. и 12.01.2013. у Културном додатку.

Презентован је пројекат "КА БОЉОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ У ЗАЈЕДНИЦИ - Запошљавање интерно расељених лица на развоју социјалних услуга за особе са инвалидитетом" који реализује општина САВСКИ ВЕНАЦ у сарадњи са АПИ-Србије, а кроз пружање услуга ПОМОЋ У КУЋИ и СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ за особе са нвалидитетом.


Прилог је снимила новинарка РТС-а Биљана Јовичић са екипом 1. програма РТС. Емитован је у Јутарњем програму РТС-а у понедељак,17.09.2012.год.На основу уговора између Комесаријата за избеглице Републике Србије и Градске општине Савски венац о реализацији пројекта: "Помоћ Комесаријата за избеглице РС намењена интерно расељеним лицима кроз пружање подршке локалним акционим плановима" коју реализује Комесаријат за избеглице РС, Комисија за дефинисање критеријума и избор крајњих корисника расписује
ОГЛАС
За доделу средстава намењених у економском оснаживању избеглица и бивших избеглица са територије Градске општине Савски венац кроз доходовне активности за 2012.годинуЈАВНИ УВИД Нацрт плана детаљне регулације комплекса Клиничко–болничког центра између улица: Хероја Милана Тепића, Булевара мира(Булевар кнеза Александра Карађорђевића), Љутице Богдана, Драгорске(Др. Иве Поповића Ђанија) и Сокобањске изложен је на јавном увиду у периоду од 30. јула 2012. до 28. августа 2012. године, сваког радног дана од 9 до 18h, у згради Градске управе, Улица 27. Марта бр. 43 -45. Позивамо грађане да искористе своје право на увид у Нацрт плана.

ЈАВНИ УВИД за Нацрт плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. "трансферзала"), дела Гучевске, Облаковске и аутопута, Градске општине Савски венац, ће се одржати у згради Градске управе, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 29. фебруара до 30. марта 2012 године. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова.  
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се у згради Градске управе, у Ул.27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 24. априла 2012 године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења, писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд Ул. 27.марта бр.43-45 до краја јавног увида.

 
 
  • ВЕСТИ
  • ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА
 
 

19-02-2015
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА

Ради успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма, који има за циљ да стамбено збрине најугроженије избегличке породице у Републици Србији, Градска општина Савски венац позива све избеглице и бивше избеглице из БиХ и Хрватске, са боравиштем или пребивалиштем на овој општини, да се од 18. фебруара до 18. марта евидентирају код повереника за избеглице у Улици Кнеза Милоша број 69. Овај позив односи се како на већ евидентиране, тако и на избеглице које до сада нису евидентиране.
Избегличке породице које у власништву имају плац или стамбени објекат коме је потребна адаптација треба да понесу документацију коју поседују како би се могло утврдити да ли испуњавају услове за тражену помоћ.

 
  
19-02-2015
ПРОСЛАВА ЗА ПАРОВЕ СА ДУГИМ БРАЧНИМ СТАЖОМ
Дан заљубљених на Савском венцу

У великој сали Градске општине Савски венац, у петак, 13. фебруара, пред Дан заљубљених, седму годину за редом је организована свечаност за брачне парове са најдужим брачним стажом, који су житељи Савског венца.
У госте општини дошли су парови са Савског венца са 50 и више (чак и до 68) година брачног стажа. Уз пригодан културни програм(Група певача КУД "Абрашевић" са солисткињом опере Народног позоришта Тањом Андрић)том приликом су најдуговечнији парови добили и лепе поклоне које су им уручили челници њихове општине. Ове године је општина Савски венац имала част да поводом прославе 50 година брака поздрави и Ђорђа Марјановића, некадашњу велику југословенску, али и светску поп - звезду.
 
  
29-01-2015
ШКОЛСКА СЛАВА СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕНА У СВИМ САВСКОВЕНАЧКИМ ШКОЛАМА

Већ по традицији Школска слава – Свети Сава свечано је прослављена у свим савсковеначким школама. И у свакој од њих је, већ по договореном распореду, био и неко од општинских руководилаца.
Душан Динчић, председник општине био је Домаћин славе у Угоститељско-туристичкој школи, где је осим сечења славског колача са Оцем Петром, старешином Саборне цркве и Сенком Пантић, директорком школе, уручио и Светосавске повеље најбољим ученицима ове школе у протеклој години, да би потом примио и Захвалницу за вишегодишњу лепу сарадњу Општине са Угоститељско-туристичком школом.
Пре Свечане академије Душан Динчић и Зоран Коцић, члан Општинског већа и представник општине у Школском одбору ове угледне и успешне школе, обишли су Кабинет за наставу страних језика, чије је опремање финансирала општина Савски венац, а чије се „пуштање у рад“ очекује за десетак дана.
 
  
22-01-2015
ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА МИЛЕ РИСТИЋ - КАО НАГРАДА СВУРФ-А

У среду, 21. јануара у Кући краља Петра отворена је самостална изложба Милице Миле Ристић, студенткиње треће године Факултета ликовних уметности у Београду, на одсеку за сликарство, у класи проф. Милете Продановића. Шансу да има самосталну изложбу у овој реномираној галерији Мила Ристић је освојила као Награду на ликовној изложби Савсковеначког урбан феста - СВУРФ-а 2013. године. На овом фестивалу стваралаштва младих талената који традиционално, већ осам година, организује општина Савски венац, Мила је побеђивала већ три пута, још од времена кад је била средњошколка и прва је, али свакако не и последња, која је добила овакву награду, захваљујући пре свега својим сјајним радовима и зрелом ликовном изразу. На отварању изложбе говорили су: Владимир Новаковић, заменик председника општине Савски венац, Душко Антонић, оснивач и организатор СВУРФ-а и Владан Царичић, директор београдске агенције „TalentBox“, нико од њих не пропустивши да истакне значај самог СВУРФ-а и почетак лепе традиције да се и на овакав начин пружа шанса младим талентима. А Мила Ристић то свакако јесте и пред њом је свакако изгледна уметничка каријера у којој ће, ма где буде излагала (надајмо се и у најреномиранијим светским галеријама) увек писати да је прву изложбу имала у Кући краља Петра и да је прву шансу „заслужила“ на СВУРФ-у.
На својој првој самосталној изложби Мила Ристић је представила цртеже и колаже, а изложба ће за посетиоце бити отворена до 28. јануара, сваког дана од 12 до 18 часова.

 
  
16-01-2015
ИЗЛОЖБА У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА КАО НАГРАДА СВУРФ-А

У среду, 21. јануара у 18 часова, у Кући краља Петра биће отворена самостална изложба Милице Миле Ристић, студенткие треће године студија Факултета ликовних уметности у Београду, на одсеку за сликарство, у класи проф. Милете
Продановића.
Шансу да има самосталну изложбу у реномираној галерији Куће краља Петра, Мила Ристић је освојила као Награду на ликовној изложби Савсковеначког урбан феста - СВУРФ-а 2013. године. На овом фестивалу стваралаштва младих талената који традиционално, већ осам година, организује општина Савски венац, Мила је побеђивала већ три пута, још од времена кад је била средњошколка и прва је, али свакако не и последња, која је добила овакву награду, захваљујући пре свега својим сјајним радовима и зрелом ликовном изразу.
На својој првој самосталној изложби Мила Ристић ће представити цртеже и колаже, а њена изложба ће за посетиоце бити отворена до 28. јануара, сваког дана од 12 до 18 часова.
 
  
15-01-2015
КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВУ НАГРАДУ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
Градска општина Савски венац
Фонд „Исидора Секулић“Књижевна награда „Исидора Секулић“ установљена је Одлуком Скупштине општине Савски венац 1967. године, и додељује се сваке године појединцима за успешно књижевно дело.
Услови конкурса су: да дело представља значајно достигнуће остварено у књижевним жанровима којима се бавила Исдора Секулић, да је дело написано на српском језику и објављено у Србиј и да је дело објављено у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године
Предлагачи кандидата за Награду могу бити издавачи, културне и друге установе, организације и удружења, групе грађана, појединци и чланови жирија Награде.
Предлог - књижевно дело које конкурише за награду, доставити у три (3) примерка, најкасније до 28.02.2015. године, на адресу:
БГБ – БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА ул. Кнез Михајлова 56.

Информације преко телефона : 2061- 838

 
  
15-01-2015
СПЕКТАКУЛАРНО ЗАВРШНО ВЕЧЕ СВУРФ-А 2014.
Најбољи из све три области СВУРФ-а награђени су на Завршној вечери 23. децембра у Театру 78, уз пригодан програм у ком су наступили неки од најатрактивнијих учесника музичког и позоришног дела фестивала.
Пред препуном салом у којој се збило преко 500 гледалаца, уз још стотинак оних који су на свој наступ чекали у „бек- стејџу“, Завршно вече је отворио председник општине Душан Динчић, захваливши се свима који су фестивал организовали, као и наставницима који су са децом радили у припреми њиховог наступа, али и родитељима и пре свега самим учесницима који су својим наступима увеличали осми по реду СВУРФ, изразивши своју наду да ће овај фестивал трајати и у наредним деценијама и да ће једног дана на њему учествовати и деца садашњих учесника.
Тешко је и неупутно на овом месту набрајати све учеснике Завршне вечери који су листом мамили салве аплауза присутних у сали која је у неким тренуцима и хорски певала са њима и аплаудирала у ритму њиховог наступа.
И ако је ишта уопште након такве вечери потребно истицати онда је то предивна атмосфера која је владала не само у сали, него и у холу, у свлачионицама и иза бине, где су сви учесници, у славу културе и лепоте, дисали као један, без трунке сујете и суревњивости, срећни што су део свега тога, што имају прилику да покажу своје таленте и да се међусобно друже, склапају нова познанства и пријатељства.

 
  
20-12-2014
ЗАВРШНО ВЕЧЕ СВУРФ-А У ТЕАТРУ 78 У УТОРАК 23. ДЕЦЕМБРА

Осми по реду Савсковеначки урбан фест СВУРФ добиће свој епилог у уторак 23. Децембра, када ће се у Театру 78 (Ресавска 78) с почетком у 19 часова одиграти Завршно вече фестивала кроз који је ове године прошло око петсто младих, од ученика другог разреда основне па до студентске омладине из целог града. На рок-вечери учествовало је 26 бендова, у позоришном делу фестивала 16 представа, а на ликовној изложби преко сто радова на тему Савског венца или самог СВУРФ-а. На Завршној вечери у уторак у Театру 78 за сваку од ових области биће подељено по десетак, групних или појединачних награда, као и Дипломе за школе које су се посебно истакле програмима својих ученика.
Осим представника општине Савски венац Дипломе и награде добитницима ће уручивати и промотери СВУРФ-а, уједно и чланови његових жирија, позната и популарна имена из света рок-културе, театра и ликовне уметности.
У програму који ће на најбољи начин зачинити ово вече наступиће сви добитници награда са рок-вечери, уз неколико атрактивних делова (махом музичко-плесних тачака) награђених театарских дела, док ће награђени ликовни радови бити изложени у холу Театра 78.
 
  
04-12-2014
ОБНОВЉЕН ДЕО „НАПАДНУТОГ“ ПАРКА У ШЕКСПИРОВОЈ

Представници Градске општине Савски венац, у сарадњи са радницима ЈКП „Зеленило Београд“, обновили су новим садницама 4. децембра део парка „Бенцион Були“ у Шекспировој улици, преко пута броја 27 у ком се налази Клуб „Привредник“, а у садњи је учествовао и председник општине Душан Динчић.
На овом месту, прошлог месеца, током ноћи (за сада) неидентификовани починиоци (!?) булдожером су поравнали део парка у намери да ту направе паркинг-простор. Општински инспектори Савског венца већ сутрадан су открили „дело“ за које нити је ко тражио нити је могао добити дозволу, да би потом општина у сарадњи са „Зеленилом“ поново земљом насула ову косину. Након неопходног слегања земљишта овај терен је покривен адекватним зимзеленим (за косину) и листопадним садницама у горњем делу „нападнуте“ локације.
 
  
04-12-2014
ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА СВУРФ-А 2014. У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА

Након рок-концерта и позоришног маратона, такмичарски део Осмог по реду Савсковеначког урбан феста – СВУРФ 2014. завршен је 2. децембра Ликовном изложбом у Кући краља Петра коју је отворио Предраг Кузмановић, заменик председника Скупштине општине Савски венац. За изложбу је пристигло стотинак радова у свим ликовним техникама (цртежи, слике, плакати, фотографије, скулптуре...) на тему Савског венца или самог СВУРФ-а. Изложена су 82 рада, од којих је неке заједно радило и више аутора, тако да је укупно учествовало преко сто младих талената, а аутори су ученици основних и средњих школа, али и студенти уметничких и других факултета из целог Београда.
Одмах након отварања петочлани стручни жири кренуо је у нимало лак посао – одабирање оних најбољих којима ће припасти награде. Колико је конкуренција била јака, а тиме и изложба квалитетна, најбоље говори податак да су чланови жирија, од којих је свако предложио по десет радова, за награду предложили чак 34 рада. Највише гласова, четири од пет чланова жирија, притом је добио рад Јелене Братић и Дине Пипонски из ОШ „Петар Петровић Његош“, а међу онима који су добили по три и по два гласа чланова жирија била су четири рада из ОШ „Стефан Немања“, још три рада из ОШ „Петар Петровић Његош“, по два из Школе за дизајн и Школе за оштећене слухом „Стефан Дечански“ и по један из Треће гимназије и Војне академије.
Изложба у Кући краља Петра биће отворена до 11. децембра, а заинтересовани је могу погледати сваког радног дана од 10 до 15 часова.
Најбољи из све три области СВУРФ-а биће награђени на Завршној вечери 23. децембра у Театру 78, уз пригодан програм у ком ће наступити неки од најатрактивнијих учесника музичког и позоришног дела фестивала.
 
  
04-12-2014
СЈАЈАН ПОЗОРИШНИ МАРАТОН У ТЕАТРУ 78

Позоришни део Осмог Савсковеначког урбан феста – СВУРФ 2014. Завршен је 30. новембра театарским маратоном на ком је изведено 15 (од 16 пријављених) представа.
Од 11 часова, када су на сцену изашла деца из ОШ „Др Драган Херцог“ па до 18,00, када је на програму био„Народни посланик“ из Гимназије „Свети Сава“, изведено је седам представа из основних и шест из средњих школа, уз две мешовите (плесне) групе. Од оних најмлађих, ученика целог једног одељења другог разреда, преко деце из ОШ „Петар Петровић Његош“ која су до јуче играла „Црвенкапицу“, а сад представу „Драга Јелена Сергејевна“, уз кореографске и монодрамске минијатуре од неколико минута стигло се до захтевних полусатних пројеката, међу којима су представе Филолошке гимназије (Нушићев „Шопенхауер“ и „Поруке“), сјајна представа „Велика авантура човечанства“ Дома ученика железничке школе, Шекспиров „Сан Летње ноћи“ из Четврте гимназије и разне друге театарске посластице. Публику која је за неке представе испунила готово целу салу посебно су, поред неких већ поменутих, одушевила деца из ОШ „Уједињене нације“ са Чукарице, играчи(це) Плесног клуба „Ред стар“ са својим „Мачкама из високог друштва“ и основци из „Војводе Мишића“ чији „Чудесни сан мале Иве“ је проглашен за најбољу комедију. Представе је оцењивао петочлани стручни жири, састављен од професионалних редитеља, глумаца, позоришних продуцената и историчара уметности, који је одлучио и да појединачне глумачке награде припадну: Исидори Јарић из ОШ „Исидора Секулић“, Ивану Филипу Ковачевићу из ОШ „Петар Петровић Његош“, Јелени Лукић из ОШ „Радојка Лакић“, Анђели Стојановић из Филолошке и Ањи Грубјешић из Четврте гимназије, као и Марку Божовићу из Војне гимназије за ауторски текст и Милици Бјелогрлић за драматизацију.
 
  
28-11-2014
ПРОГРАМ ПОЗОРИШНОГ ДЕЛА СВУРФА ЗА 30. НОВЕМБАР У ТЕАТРУ 78


1. (11.00) ОШ „Др Драган Херцог“ – „Како се каже...“

2. (11.30) ОШ „Уједињене нације“ – А ла Друго четири

3. (12.00) ОШ „Војвода Мишић“ – „Чудесни сан мале Иве“

4. (12.40) ОШ „Радојка Лакић“ – Музички перформанс ученика петог разреда

5. (12.55) Едукативно позориште ОШ „Рад. Лакић“ – „Кад порастем бићу дете“

6. (13,20) Група „Исидора“ ОШ „Исидора Секулић“ – „Побуна бајки“

7. (13.50) ОШ „Петар Петровић Његош“ - „Драга Јелена Сергејевна“

8. (14,15) ДОМ УЧЕНИКА ЖЕЛЕЗН. ШКОЛЕ – „Велика авантура човечанства“

9. (14.40) Мала школа глуме МАШКГА – Bad Lee Roy

10. (14.50) ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА – Бранислав Нушић „Шопенхауер“

11. (15.30) ВОЈНА ГИМНАЗИЈА – Нешто кратко

12. (15.40) Средња техничка ПТТ ШКОЛА – „Кокице не гоје“

13. (16.20) Плесни клуб „Ред стар“ – „Мачке из високог друштва“

14. (16.40) ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА – „Поруке“

15. (17,20) ТЕАТАР ЧЕТВРТЕ ГИМНАЗИЈЕ – В.Шекспир „Сан летње ноћи“

16. (18.00) Гимназија „СВЕТИ САВА“ – Бранислав Нушић „Народни посланик“


 
  
 
  •  
 
 
Municipality profile in English


ИЗВОДИ
Изводе из матичних књига можете наручити путем телефона
360-2-380 или овде ->


Регулациони планови
 


ГИС
географски информациони систем


ВАЖНО
активности општинске управе


ФИНАНСИЈЕ
  
  • ЧАСОПИС
  • СКУПШТИНА
  • МЛАДИ
 
Овде можете преузети примерке општинског часописа "Савски венац" и специјалних издања у PDF формату
 
 
Get Adobe Flash player