9:31:15
Тачно време
 
 Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији за период од 2015. до 2018. године

MILD home project

MILD info punkt

Локални акциони план за младе 2015-2020
Стратешки план развоја општине

Помоћ лицима који имају правни интерес у ХрватскојЕнергетска ефикасност

HINT

Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција

 
  • РАДНО ВРЕМЕ
 

Радно време Општинске управе је од 8,00 до 16,00 часова (од понедељка до петка).
Издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству врши се од 8,00 до 16,00 часова у анексу зграде.
 

 
  • У ЖИЖИ
  • АКЦИЈЕ
  • О НАМА
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ

Нацрт плана детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице Богдана, Шекспирове и Јездићеве, Градска општина Савски венац изложен је на јавни увид у згради Градске управе Београда, у Улици 27. марта бр 43 -45 (сала II у сутерену), у периоду од 11. јануара 2016. године до 09. фебруара 2016. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.


У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".


ЈАВНА СЕДНИЦА ће се одржати 25. фебруара 2016. године у 13 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр 43 -45 (сала II у сутерену).


Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр 43 -45 (сала II у сутерену).


Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 09. фебруара 2016. године.
Градска општина Савски венац организује

ЈАВНУ РАСПРАВУ

поводом планиране обнове Старог сењачког бисокопа

У великој сали општине Кнеза Милоша 69, 24. децембра у 17 часоваСтари сењачки биоскоп налази се у Улици Косте Главинића 2, и саграђен је крајем тридесетих година прошлог века као Дом културе Фонда сиромашних ученика основне школе на Сењаку. Као објекат намењен култури био је у употреби до осмадесетих година.
Општина Савски венац планира да реконструише објекат и обнови културне активности у њему у складу са савременим потребама и условима. Општинско веће је усвојило општа начела рада обновљеног биоскопа као мултифункционалног простора намењеног култури и активизму, и планирано је да објекат заживи у наредним годинама.
Циљ расправе на коју Вас позивамо је прикупљање сугестија и анализа могућности и препрека за успостављање програмски и финансијски одрживе културне јединице која ће бити отворена за савремене културне тенденције и активизам локалне заједнице. Теме за дискусију су:
- Програми обновљеног Сењачког биоскопа;
- Финансирање програма и самоодрживост институције;
- Могући аранжмани управљања.
ПОЗИВ

установама и другим субјектима у култури за суфинансирање програма из буџета ГО Савски венац за 2015.годину

да доставе

ПРЕДЛОГЕ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ који својим програмима трајније задовољавају културне потребе грађана и од изузетног су значаја за област културе на подручју општине Савски венац, а који се не финансирају редовно из њихових буџета.пун текст позива


30.11.2015.

Градска општина Савски венац обавештава да је у току

ЈАВНИ УВИД


у план детаљне регулације подручја између улица: Др Милутина Ивковића, Булевара ослобођења, Звечанске, Булевара мира, улице између Булевара мира и Булевара ослобођења, Хумске и Динарске, градска општина Савски венацПлан ће бити на увиду у периоду од 30. новембра до 30. децембра 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда у улици 27. марта бр.43-45 (сала 2 у сутерену). У овом року заинтересована физичка и правна лица могу поднети писане примедбе на предметни план Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1.
Јавна Седница Комисије за планове одржаће се у згради Градске управе Града Београда у улици 27. марта бр.43-45 (сала 2 у сутерену) 21. јануара 2016.године. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине Града Београда.30.11.2015.

Предлог


Предлог акта о приоритетима у области суфинансирања програма/пројеката удружења грађана за 2016. годину


Наведени акт се даје на увид заинтересованим удружењима грађана да доставе своје предлоге и сугестије на предложене области из предлога акта о приоритетима у области суфинансирања програма/пројеката удружења грађана из буџета ГО Савски венац у року од 7 дана на адресу kocicz@savskivenac.rs


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНИМ СЕДНИЦАМА


Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 13.11.2015. године, донела закључак којим се, због великог броја пристиглих примедби, допуњују термини одржавања јавних седница Комисије за планове Скупштине града Београда о НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ГРАД БЕОГРАД, ЦЕЛИНЕ I – XIX, који су објављени дана 30. септембра 2015. године у дневном листу „Блиц“.
Јавне седнице Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту плана одржаће се у просторијама Скупштине града Београда, Београд, 27. Марта бр. 43 – 45, (сала 2 у сутерену) у следећим терминима:
• 18. 11. 2015. год. у 10:00h за целине V, VI, VIII, и XI
• 19. 11. 2015. год. у 10:00h за целине III, IV, XII, XIII и XIV
• 20. 11. 2015. год. у 10:00h за целине XV и XIX
• 25. 11. 2015. год. у 10:00h за целине VII, IX и X
• 27. 11. 2015. год. у 10:00h за целине XVI, XVII и XVIII
• 02. 12. 2015. год. у 10:00h за целине I и II
• 04. 12. 2015. год. у 10:00h - опште примедбе и примедбе институција и општина.

13.11.2015. године
Скупштина града БеоградаПлан детаљне регулацијеУ Службеном листу града Београда је објављен
План детаљне регулације за блок између улица: Немањине, Светозара марковића, Краља Милана и Краља Милутина, Градске општине Савски венац и Врачар
Погледајте план намена површина (2.7 MB)План детаљне регулацијеУ Службеном листу града Београда је објављен
План детаљне регулације подручја између аутопута, комплекса Београдске индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса железничке станице "Београд – Центар" и дела планиране саобраћајнице првог реда – "трансверзале", Градска општина Савски венац
Погледајте план намена површина (6MB)Позив за учешће на јавној раправиУ складу са чланом 7. и 8. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац, Комисија за спорт и рекреацију позива заинтересовану јавност да учествује у јавној расправи о предлогу Акта о општинским приоритетима у области спорта за 2016. годину, која ће биће одржана у уторак, 10. новембра 2015. године, у општинској сали на првом спрату, ул. Кнеза Милоша 69 са почетком у 13:00 сати.
Позив за достављање предлога за набавку спортске опреме и реквизита


Према члану 23. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју општине Савски венац, Општина, на предлог Комисије за спорт и рекреацију, набавља спортску опрему и реквизите за манифестације чији је организатор или суорганизатор, као и за потребе такмичења чији је организатор Савез спортова Савски венац, коју у том случају уступа на коришћење.
План набавке спортске опреме и реквизита се сачињава на основу предлога Савеза спортова, школа, организација у области спорта и других заинтересованих лица и годишњег Акта о приоритетима у области спорта.
У складу са горе наведеним, позивамо све заинтересоване учеснике у планирању да доставе своје предлоге за набавку спортске опреме и реквизита, путем емаила на адресу panticj@savskivenac.rs, најкасније до четвртка, 5. новембра 2015. године.
Особа за контакт, Јулијана Пантић,самостални стручни сарадник за спорт и рекреацију, тел. 2061-732.
Нацрт Плана генералне регулације


Нацрт Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд, целине I – XIX изложен је на јавни увид у просторијама Ј.У.П. Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, у периоду од 30. 09. 2015. год. до 30. 10. 2015. год., сваког радног дана од 9 до 18 часова.
У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".
Јавне седнице одржаће се у просторијама Скупштине града Београда, Београд, 27. Марта бр. 43 – 45, (сала 2 у сутерену) у следећим терминима:
18. 11. 2015. год. у 10h за целине V, VI, VII, VIII, IX, X i XI,
19. 11. 2015. год. у 10h за целине I, II, III, IV, XII, XIII i XIV,
20. 11. 2015. год. у 10h за целине XV, XVI, XVII, XVIII i XIX.
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 10 до 18 часова, у просторијама Ј.У.П. Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.
Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије 1, најкасније до 30. 10. 2015. године.ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


Предлог одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Савски венац

среда, 16.09.2015. године са почетком у 15 часова у ул. Кнеза Милоша 69, сала на I спрату Градске општине Савски венац

Преузмите пун текст позива
Преузмите текст предлога одлукеНацрт Генералног урбанистичког плана Београда са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину изложен је на јавни увид у периоду од 03.08.2015. год. до 02.09.2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр 43-45 (сала у приземљу).
Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту плана биће одржана 01.10.2015. у просторијама Градске управе, Београд, 27. марта бр 43-45 (сала у сутерену), са почетком у 13ч.
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18ч, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр 43-45 (сала у приземљу).
Писане примедбе на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Ул. краљице Марије бр. 1, најкасније до 02.09.2015.Обавештавамо предузетнице са територије ГО Савски венац да узму учешће у


IX Koнкурс "Цвет успеха за жену змаја 2015године": Бирамо најбоље предузетнице

Конкурс је расписало удружење предузетница и траје до 19.06.2015.године.
Услови конкурса дати су у следећем линку:
http://www.poslovnezene.org.rs/category/aktivnosti/godisnja-nagrada-za-najbolje-preduzetnice-cvet-uspeha-za-zenu-zmajaПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


Предлог одлуке о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета градске општине Савски венац

четвртак, 18.06.2015. године од 17 до 19 часова у ул. Кнеза Милоша 69, сала на I спрату Градске општине Савски венац

Преузмите пун текст позива
Преузмите текст предлога одлукеПОЗИВ НА ТРИБИНУ И ЈАВНИ ЧАС О ХОЛОКАУСТУ

Позивамо све суграђане да у УТОРАК, 9.јуна у 18:30 у великој сали општине (Кнеза Милоша 69) присуствују трибини и јавном часу историје и музике "Да се не заборави, Холокауст, да се не понови", чији су домаћини Општина Савски венац и њена Канцеларија за младе.

На трибини, која има за циљ неговање сећања и толеранције, а против предрасуда, антисемитизма и мржње, учествују: Српско-јеврејско певачко друштво, Др. Милан Кољанин (историчар), проф. Драган Попадић (социјални психолог), г-ђа Реа Живковић (преживела холокауст), Марлена Вајнбергер Павловић (организатор и модератор).

Покровитељи скупа су Министарство науке и просвете, Министарство културе, градски секретаријати за културу, сопрт и омладину, Амбасаде Немачке и Израела, Народно позориште у Београду.

Добродошли!

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

обавештава грађане:


ЈАВНИ УВИД У   НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: НЕМАЊИНЕ,   СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, СРПСКИХ ВЛАДАРА И КРАЉА МИЛУТИНА,   ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

одржава се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду од 6. априла до 11. маја 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова .

Током јавног увида з аинтересован и грађани могу сазнати детаље о плану, као и упутити примедбе на планирана решења. Примедбе се достављају Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици 27. марта бр. 43-45,   најкасније до 11. маја 2015. Године .

Нацрт плана је доступан и на сајту Града Београда на интернет адреси http://www.beograd.rs/ , у рубрици Градски огласи.


ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 28. маја 2015. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.


ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја између Аутопута, комплекса Београдске индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса железничке станице "Београд – Центар" и дела планиране саобраћајнице првог реда – "Трансверзале", градска општина Савски венац, обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 9. марта до 7. априла 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 30. априла 2015. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици 27. марта бр. 43-45, најкасније до 7. априла 2015. године.
У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу помоћи за куповину три домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву
Текст позива
Позив
избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање
Текст позива
ЈАВНА РАСПРАВА
о обављању трговине на мало са покретних средстава и опреме


Текст позива
Извод из статута града Београда, који се односи на послове градске општине
Амандман на предлог одлуке

ЈАВНИ ПОЗИВ
за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 38 стамбених јединица намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда


Текст јавног позива
Образац за пријављивање
ИзјаваЈАВНИ ПОЗИВ
За доделу помоћи за куповину домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву


Текст јавног позива
Захтев за пријављивање
Изјава

Департман за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду реализује студију "Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања", финансиране од Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.
У земљама Европске уније препозната је озбиљност проблема и важност праћења ставова о ризицима у друмском саобраћају на свим нивоима организовања (република, градови, општине, односно окрузи или полицијске управе).
Градска општина Савски венац подржава нове тенденције у овој области и активно учествује у поменутој акцији.


Учествујте у анкети о безбедности саобраћаја

У периоду од 29. септембра до 28. октобра 2014. године на јавни увид биће изложени Нацрт просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину.
План је изложен на јавни увид односно сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, као и на интернет адреси Републичке агенције за просторно планирање.
У току трајања јавног увида, сваког четвртка у периоду од 11:00 до 14:00 часова у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, заинтересованима ће бити омогућено пружање додатних информација о предметном планском документу.
Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у великој сали Градске управе града Београда, у понедељак 13. октобра 2014. године, Трг Николе Пашића 6, у 12:00 часова.
Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, заинтересована физичка и правна лица могу доставити у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, поштом или на писарници органа локалне самоуправе, или Републичкој агенцији за просторно планирање, закључно 28. октобра 2014. године, на следеће адресе:
• Град Београд, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове (преко писарнице) 27. марта 43-45, 11000 Београд, или
• Републичка агенција за просторно планирање, Краља Милутина број 10а, 11000 Београд.
(информација преузета са сајта Републичке агенције за просторно планирање http://www.rapp.gov.rs/ )


Нацрт плана детаљне регулације трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац изложен је на јавном увиду у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену), у периоду од 20. августа до 19. септембра 2014. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
У овом периоду грађани имају могућност увида у Нацрт плана и давања примедби на предложена решења. По зваршеном јавном увиду одржаће се јавна седница 30. септембра 2014. године у 13 часова у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену).

ЈАВНИ ПОЗИВ
ради учешћа на конкурсу за доделу помоћи при куповини огрева или за једнократну новчану помоћ социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији градске општине Савски венац

Преузмите пун текст јавног позива

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу помоћи за куповину домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву

Преузмите пун текст јавног позива

Преузмите захтев за пријављивање

Преузмите образац изјаве
БЕСПЛАТАН програм за основце и средњошколце - "Бавимо се спортом и учимо енглески"
"CROS-ЕDUC"- Центар за развој образовања и стваралаштва у сарадњи са општином Савски венац, Школом страних језика "Ђуро Салај" и позориштем "Театар 78" организује БЕСПЛАТАН програм рекреације и креативну радионицу енглеског језика за децу и младе под називом "Бавимо се спортом и учимо енглески".
Програм ће бити реализован радним данима од 11. августа до 05. септембра у термину 18-20 часова у адаптираном простору за рекреацију и едукацију позоришта "Театар 78", у Ресавској78.
Рекреација и креативне радионице из енглеског језика су намењене трима старосним групама: деци од I до IV разреда основне школе, од V до VIII разреда и младима од I до IV разреда средње школе.
Спортске активности укључују корективну гимнастику, елементарне игре – такмичења, вежбе координације, спретности, окретности, прецизности, брзине, групне игре, атлетске вежбе, вежбе флексибилности, скочности и брзине, вежбе концентрације, спортске игре и рекреацију.
У оквиру језичке радионице најмлађи се упознају са основама енглеског језика, а старијим основцима и средњошколцима се нуди помоћ у савладавању школског градива, као и унапређење постојећег знања граматике и вокабулара, кроз описивање искустава, изражавање мишљења и дискусије. Распоред активности је комбинован, наизменично се смењују језичка радионица и спортске активности, чиме се постиже развијање психичких и физичких способности на забаван и динамичан начин.
Циљ овог програма је да се код деце развије жеља за учењем страних језика, а да се притом не запостави физичка активност, која би допринела здравијем начину живота.
Пријаве радним данима од 10 до 19 часова путем телефона или мејла:
тел: 011/3619 462, 011/3621 614, 063/374-666
e-mail: jezici@eunet.rs
БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН!
Малешко брдо
Погледајте Power point(6.3MB) презентацију Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, Звечанске, дела Гучевске, Булевара кнеза Александра Карађорђeвића, Булевара војводе Путника, аутопута и саобраћајне везе преко аутопута са Делиградском до Бирчанинове улице
Општина Савски венац позива све заинтересоване са територије општине да узму учешће у локалној акцији "НајЗЕЛЕНО"
Бирамо "НајЗЕЛЕНО" у осам категорија:
1. Нај- зелена површина око стамбене зграде (блоковско зеленило),
2. Нај- зелена површина испред пословног објекта,
3. Нај-балкон,
4. Нај-зелена површина школске установе,
5. Нај- зелена површина предшколске установе,
6. Нај-зелена површина амбасаде,
7. Нај-прозор,
8. Нај-парк.


Позивамо Вас да се пријавите, покажете своје НајЗЕЛЕНО и постанете инспирација својим суседима за још лепши и пријатнији Саваки венац.
Приликом пријаве за конкурс потребно је доставити фотографије ваше зелене површине, не старије од 2 месеца, име и презиме особе за контакт, адресу и телефон.
Пријаве доставити на адресу Кнеза Милоша бр 69 ,Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу-ЕКОЛОГИЈА или на e-mail najzeleno@gmail.com.
Рок за пријаву је 5.јун 2013.године.
Најбољи у првих пет категорија на локалном нивоу представљаће општину Савски венац на градском такмичењу у оквиру једанаесте традиционалне Акције,,ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД", у 2013. години.

контакт:
Градска општина Савски венац
Александра Имширагић-Ђурић, самостални стручни сарадник за послове заштите животне средине
Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самопуправу
011/2061-709
Последња прилика за стамбено збрињавање бивших носилаца станарског права у Хрватској ван подручја од посебне државне скрби (ППДС)
Сви бивши носиоци станарског права из Републике хрватске могу закључно са 31. августом 2013. године, поднети захтев за стамбено забрињавање на подручју ван ППДС-а.
Информације о критеријумима за доделу помоћи, потребној документацији и начину подношења пријава доступне су на интернет страни Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске и код повереника за избеглице и миграције ГО Савски венац,Кнеза Милоша 69, телефон 011/2061839 и е-маил: konstantinovskam@savskivenac.rs
Сви подносиоци захтева за стамбено збрињавање у претходном периоду могу се информисати о одлуци по њиховим захтевима на интернет страни Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније."Приручник за скупштине стамбених зграда" у издању општине Савски венац, се може потпуно бесплатно преузети са "Google Play" претраживача и инсталирати на мобилне телефоне који имају "Андроид" оперативни систем.Градска општина Савски венац
Ул. Кнеза Милоша 69, Београд
расписује
општи анонимни једностепени конкурс за идејно решење скулптуре Исидоре СекулићКонкурс за доделу Књижевне награде "Исидора Секулић" за 2012. објављен у дневном листу Политика оба издања (београдско издање и издање за унутрашњост) дана 11.01.2013. год. и 12.01.2013. у Културном додатку.

Презентован је пројекат "КА БОЉОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ У ЗАЈЕДНИЦИ - Запошљавање интерно расељених лица на развоју социјалних услуга за особе са инвалидитетом" који реализује општина САВСКИ ВЕНАЦ у сарадњи са АПИ-Србије, а кроз пружање услуга ПОМОЋ У КУЋИ и СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ за особе са нвалидитетом.


Прилог је снимила новинарка РТС-а Биљана Јовичић са екипом 1. програма РТС. Емитован је у Јутарњем програму РТС-а у понедељак,17.09.2012.год.На основу уговора између Комесаријата за избеглице Републике Србије и Градске општине Савски венац о реализацији пројекта: "Помоћ Комесаријата за избеглице РС намењена интерно расељеним лицима кроз пружање подршке локалним акционим плановима" коју реализује Комесаријат за избеглице РС, Комисија за дефинисање критеријума и избор крајњих корисника расписује
ОГЛАС
За доделу средстава намењених у економском оснаживању избеглица и бивших избеглица са територије Градске општине Савски венац кроз доходовне активности за 2012.годинуЈАВНИ УВИД Нацрт плана детаљне регулације комплекса Клиничко–болничког центра између улица: Хероја Милана Тепића, Булевара мира(Булевар кнеза Александра Карађорђевића), Љутице Богдана, Драгорске(Др. Иве Поповића Ђанија) и Сокобањске изложен је на јавном увиду у периоду од 30. јула 2012. до 28. августа 2012. године, сваког радног дана од 9 до 18h, у згради Градске управе, Улица 27. Марта бр. 43 -45. Позивамо грађане да искористе своје право на увид у Нацрт плана.

ЈАВНИ УВИД за Нацрт плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. "трансферзала"), дела Гучевске, Облаковске и аутопута, Градске општине Савски венац, ће се одржати у згради Градске управе, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 29. фебруара до 30. марта 2012 године. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова.  
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се у згради Градске управе, у Ул.27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 24. априла 2012 године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења, писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд Ул. 27.марта бр.43-45 до краја јавног увида.

 
 
  • ВЕСТИ
  • ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА
 
 

08-02-2016
МЛАДИ ИЗРАЕЛЦИ ГОСТИ МЛАДИХ РОМА

У понедељак, 8. фебруара у просторијама Месне заједнице „Стеван Филиповић“ чланови ромске омладинске мреже Центар Нови свет и Ромски медијски сервис, а у сарадњи са Јеврејском организацијом „Хавер“ организовали су волонтерску акцију чишћења и фарбања просторија. У акцији је учествовала и група од 15-ак младих Израелаца који се тренутно налазе у посети Београду. У име општине Савски венац поздравила их је Зорица Штуловић, начелница Одељења друштвених делатности. У делу преуређених просторија убудуће ће бити смештена поменута ромска омладинска организација, као и њихова интернет-радио станица.
 
  
01-02-2016
ЗАХВАЛНИЦЕ ЧЛАНОВИМА СВУРФОВЕ ПОРОДИЦЕ

Дан после Школске славе, 28. јануара у просторијама Канцеларије за младе Савског венца организован је састанак организатора Савсковеначког урбан феста СВУРФ 2015 са професорима који су се протекле године највише ангажовали на припреми ученика за наступ на овом фестивалу. Том приликом Захвалнице и књиге за велики ентузијазам уручене су: Милици Јанковић из ОШ „Војвода Мишић“, Маји Јаковљевић из ОШ „Петар Петровић Његош“, Миљани Ђорђевић из ОШ „Исидора Секулић“, Бранки Стојановић Трифуновски из ОШ „Стефан Немања“, . Мими Беговић из Бродарске школе, Владимиру Магделинићу из школе за глувонеме „Стефан Дечански“, Наташи Војиновић из ОШ „Др Драган Херцог“, Николини Радовић из Четврте гимназије, Петру Радовићу из Војне гимназије, Јелени Меселџић из Гимназије Свети Сава, Слађани Лукић Бундало из Медицинске школе Београд, Јелени Станојевић из Средње школе АРТИМЕДИА, Драгану Ристићу из Школе за дизајн, те Татјани Пајовић, Бранки Бајић и Татјани Стефановић, позоришним педагозима из ПОД Театра.
Ова свечаност, као круна успешно завршеног 9. СВУРФ-а, била је и повод да се иницира оснивање Свурфове породице, коју ће убудуће, осим поменутих, чинити и по један педагог из сваке преостале школе на Савском венцу, али и по три ученика (из сваке уметничлке области по један), као и бројни бивши учесници овог фестивала, уметници који су учествовали у раду жирија, пријатељи фестивала и добротвори. Осим унапређења фестивала у свим сегментима Свурфова породица ће се трудити да помогне појединим школама у њиховим уметничким пројектима, да организује трибине на којима ће гостовати познати уметници, али и, пре свега, да се млади таленти и њихови наставници боље упознају између себе, сарађују, размењују идеје и искуства, гостују једни код других са својим програмима и много тога још што је кроз разговор том приликом поменуто. Све то, између осталог и да би се десети јубиларни СВУРФ дочекао и припремио на најпоптималнији начин.
 
  
18-01-2016
САЈАМ БЕОГРАДСКИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА У „ИСИДОРИ“
У суботу 16. јануара у просторијама Основне школе „Исидора Секулић“ у Савамали Градска општина Савски венац, уз подршку Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту, организовала је Сајам средњих школа за ученике завршних разреда основних школа. Овај Сајам се на Савском венцу организује по седми пут, са циљем да се будући средњошколци на једном месту ближе упознају са школама које би желели да упишу, са њиховим наставним програмима, начином рада, слободним активностима и другим појединостима које их у вези са жељеним школама занимају, а које могу бити пресудне у избору.
Сајам су свечано отворили: Виолета Вукићевић, директорка школе домаћина у којој је ова манифестација одржана по трећи пут и Душан Динчић, председник Градске општине Савски венац, а отварање су својом игром улепшале ученице Балетске школе „Лујо Давичо“, као и модна ревија ученика Техничке школе за дизајн коже.
На Сајму је учествовало 36 школа које су за ту прилику „освојиле“ готово све расположиве просторе у „Исидори“. Неке су за ту прилику припремиле и праве мале перформансе, снимиле филмове, штампале пригодне публикације, а њихови ученици дочекивали су будуће средњошколце и „убеђивали“ их да упишу баш њихову школу.

 
  
17-12-2015
НОВА БИСТА ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ ИСПРЕД ИСТОИМЕНЕ ШКОЛЕ

У среду 16. децембра, у парку испре Основне школе „Исидора Секулић“, у улици Гаврила Принципа, откривена је нова биста велике књижевнице чије име ова школа носи. Нова биста од белог мермера, рад је вајара Здравка Јоксимовића, а постављена је на постаменту на ком је до летос стајало њено бронзано попрсје, рад вајара Коље Милуновића, које је ту било још од 1962. године, кад је школа и отворена. А, украдено је летос, у ноћи између 4. и 5. јула. И до сада није пронађено, нити се починиоцима ушло у траг. Карактеришући ту крађу као нешто толико ниско и у овако свечаном тренутку недостојно помињања директорка школе Виолета Вукићевић се на откривању споменика још једном захвалила Градској општини Савски венац, која не само да стално помаже овој школи, него је и у рекордном року реаговала и опет прискочила у помоћ, обезбедивши средства и аутора који је са великим успехом направио нови споменик.
Говорећи том прилик пред бројним окупљеним ученицима и наставницима школе, али и целокупним Општинским већем које се у читавој ствари итекако ангажовало, председник општине Душан Динчић је посебно нагласио чињеницу да је осим као велика књижевница Исидора Секулић била и високоумна, мудра и прва жена академик у Србији.
- Због свега тога – истакао је Динчић – неопходно је да читамо њена дела, јер само тако ће и ова спомен-обележја (у новембру је у парку код Топчидерске звезде откривен споменик Исидори у природној величини) имати свој прави и пуни смисао.
 
  
03-12-2015
ИЗЛОЖБА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА
Ликовна смотра Савсковеначког урбан феста – СВУРФ 2015.


Ликовна изложба у оквиру 9. Савсковеначког урбан феста – СВУРФ 2015 отворена је 2. децембра у Кући краља Петра на Сењаку (Васе Пелагића 40). У име ГО Савски венац, изложбу је отворио заменик председника Скупштине општине Предраг Кузмановић, изражавајући своје задовољство што последњих неколико година част да отвори једну такву манифестацију препуну позитивне енергије припада баш њему. Од стотинак пристиглих изложено је 90 радова на тему Савског венца или самог СВУРФ-а. У њиховој изради је учествовало (јер неки су радови групни) укупно 149 младих талената из основних и средњих школа, али и младих академских сликара. Жирију у ком су били ликовни уметници, историчари уметности, графички дизајнери и представници организатора СВУРФ-а, највише се допао рад „Свурфопол“ брата и сестре Огризовић, Ђорђа (ученик Треће гимназије) и Маје (ученица ОШ „П.П Његош“), као и рад Софије Пајовић и Симеона Ковачевића из ОШ „Стефан Немања“, док је рад академске сликарке Јелене Црнокрак, својој ауторки обезбедио самосталну изложбу у Кући краља Петра. Поред ових међу награђенима ће се наћи и по два рада ученика Школе за дизајн, Основне и средње школе „Стефан Дечански“ за децу оштећеног слуха, као и још два рада школе „Стефан Немања“ која ће добити и Специјалну диплому за најбољу селекцију радова.
Изложба ће бити отворена до 7. децембра, а може се видети сваког дана од 12 до 18 часова.
 
  
01-12-2015
ЦЕЛОДНЕВНИ СВУРФОВ ПОЗОРИШНИ МАРАТОН У ТЕАТРУ 78

Позоришни део Савсковеначког урбан феста СВУРФ-а одигран је у суботу 28. новембра, када је од 11 па до 20 часова сценом Театра 78 продефиловало 14 представа, седам из основних, шест из средњих школа и једна копродукција Мале школе глуме МАШКГА из Београда и омладинског аматерског позоришта Дома културе из Бабушнице. Жирију који је све време пратио овај својеврсни позоришни маратон није било ни мало лако да разлучи ко је био (нај)бољи између две слатке предаставице ОШ „Војвода Мишић“, „Госпође министарке“ из „Његоша“, сјајних гостију са Чукарице из ОШ“ Уједињене нације“ или „Немуштог језика ОШ „Др Драган Херцог“ код основаца и „Родољубаца“ из Четврте, представе „Мој начин“ изГимназије Свети Сава или професионално урађене представе „Бог масакра“ Уметничке школе Артимедија. Уз још неколико појединачних Диплома сви ће се они и наћи међу награђенима на Завршној вечери СВУРФ-а 23. децембра.
 
  
27-11-2015
ОТКРИВЕН СПОМЕНИК ИСИДОРИ СЕКУЛИЋ НА ТОПЧИДЕРСКОМ БРДУ

У среду 25. новембра, после дугих припрема и вишегодишњег ишчекивања, свечано je откривен споменик нашој највећој књижевници Исидори Секулић. Споменик, рад вајара Здравка Јоксимовића, постављен је на Топчидерском брду, на углу улица Андре Николића и Петра Чајковског, у парку којим је Исидора Секулић често шетала.
На свечаности тим поводом говорили су: Душан Динчић, председник Градске општине Савски венац која је изнела читаву идеју подизања овог споменика, књижевник Ратко Адамовић, као председник Фонда „Исидора Секулић“ који се највише ангажовао и, како сам рече заклео да споменик мора бити завршен, Јасмина Митровић – Марић, председница Комисије за споменике Скупштине Београда, која је, помињући остале споменике које је град у последње време поставио или то планира у блиској будућности, нагласила да је Исидора Секулић овакво спомен-обележје још одавно заслужила.
У својој беседи књижевник Љубомир Симовић, академик Српске академије наука и уметности, је уз задовољство што је Исидора Секулић коначно добила споменик какав заслужује, изразио и наду да ће то можда бити подстрек да се поново, са још више жара, вратимо њеним књижевним делима из којих много тога можемо да научимо.
Овај свечани чин, који су увеличали бројни културни и јавни радници, својим присуством улепшали су ученици Основне школе „Исидора Секулић“ из Савамале.
 
  
27-11-2015
ДЕВЕТИ СВУРФ ПОЧЕО РОК-КОНЦЕРТОМ У МИКСЕР ХАУСУ
Савсковеначки урбан фест – СВУРФ 2015

Спектакуларним наступом ПОД театра и Хора Војне гимназије почео је рок-концерт у Миксер хаусу, у уторак 24. Новембра, а тиме и Девети по реду Савсковеначки урбан фест – СВУРФ 2015. За наступ се пријавило 27 младих рок-бендова, вокалних група и кантаутора, а наступиле су 23 групе (остали су се или разболели или се у међувремену разишли). Међу учесницима највише је било средњшколских-гимназијских бендова, као и неколико група из основних школа, али и оних старијих који већ имају завидан стаж на београдској рок-сцени. У спектру музичких жанрова били су заступљени и поп-хитови, као и најбројнији представници хард-рок усмерења, рокабилија, хип-хопа, панка или хеви-метала. Готово трећина њих наступила је са својим ауторским песмама. Њихове наступе оцењивао је стручни жири састављен од рок-новинара и познатих имена са наше рок-сцене. Жирију, а и публици која је бурно поздравила њихове наступе, највише су се допале изведбе група „Hunting Souls“ и „Bonfire“, а ништа мање их нису одушевила ни деца из приватне музичке школе окупљена у групи „Fortuna Seven“ и већ поменути Хор Војне гимназије. Награде за ауторски рад припашће групама „New Prayer“, „Avangarda“ и „Soldat & Domino“, а специјалне Дипломе освојили су и основци из „Његоша“ окупљени у групи„The next Big Thing“, „Пингвини“ из Војне гимназије, као и Рокенрол клинци из ОШ „Војвода Мишић“. Од појединаца награду за набољег гитаристу освојио је Стефан Живковић из групе „The Earth“, као и Павле Милинковић из Гимназије Свети Сава који је бас гитару свирао у чак три бенда.
Најбоље групе и појединци биће награђени и, заједно са некима из позоришног дела,наступиће на Завршној вечери СВУРФ-а 23. децембра.
 
  
20-11-2015
ОТКРИВАЊЕ СПОМЕНИКА ИСИДОРИ СЕКУЛИЋ
У среду 25. новембра у 12 часова, после дугих припрема и вишегодишњег ишчекивања, биће свечано откривен споменик нашој највећој књижевници Исидори Секулић. Споменик, рад вајара Здравка Јоксимовића, постављен је на Топчидерском брду, на углу улица Андре Николића и Петра Чајковског, у парку којим је Исидора Секулић често шетала.
На овој свечаности говориће: Душан Динчић, председник ГО Савски венац, књижевник Ратко Адамовић, председник Фонда „Исидора Секулић“, Јасмина Митровић – Марић, председница Комисије за споменике Скупштине Београда и књижевник Љубомир Симовић, академик Српске академије наука и уметности.
 
  
19-11-2015
ПРОМОЦИЈА ДИСКА И АКУСТИЧНА СВИРКА У „АКАДЕМИЈИ 28“

У уторак, 17. новембра у клубу Академије 28, одржана је промоција CD-a са прошлогодишњег Савсковеначког урбан феста - СВУРФ-а, снимљеног на Завршној вечери овог фестивала 23. децембра 2014. у Театру 78. На уживо снимљеном диску са овог концерта забележено је 17 песама, од чега пет ауторских, које изводи 13 младих бендова. Чак њих 11 присуствовало је и овој вечери, на којој је о самом диску, али и предстојећем СВУРФ-у, говорио Душко Антонић, оснивач и главни организатор фестивала који се на Савском венцу организује већ девет година. Присутнима се потом, поздрављајући њихов допринос у неговању рок-културе и културе уопште, обратио и Миросав Цветковић – Цвеле, басиста Бајагиних Инструктора и један од оснивача Института за савремену музику и иницијатор оснивања рок-музеја у Београду. Испочетка стидљиво, на позорницу су, са акустичним гитарама и својим гласовима затим прво изашли ученици Војне гимназије, да би штафетну палицу (гитаре) од њих преузели гимназијалци из „Светог Саве“, којима се касније придружила и Вероника Павлићевић, дојучерашнја ученица ОШ „Војвода Радомир Путник“ а потом и чланови скоро свих присутних бендова. Била је то лепа, необавезна и спонтана двочасовна свирка у којој су подједнако уживали и млади музичари, као и публика која је то вече испунила клуб „Академије 28“. Уз нека нова пријављена имена, већина њих наступиће и на овогодишњој рок-вечери, којом 24. новембра у Миксер хаусу почиње 9. по реду савсковеначки урбан фест - СВУРФ 2015.
 
  
29-10-2015
СВУРФ 2015 ПОЧИЊЕ 24. НОВЕМБРА

Девети по реду Савсковеначки урбан фест – СВУРФ 2015 - почеће као и до сада рок-концертом који ће се одржати у Миксер хаусу у уторак 24. новембра, с почетком у 19 часова.
У суботу 28. новембра, у Театру 78, с почетком у 10 часова, почеће позоришна смотра, а за уторак 2. децембра у 19 часова је заказано отварање ликовне изложбе у Кући краља Петра.
Тачан термин Завршне вечери СВУРФ-а 2015, на којој ће наступити најбољи и за то добити награде и признања, а које ће се одиграти око 20. децембра, биће одређен накнадно.
Пријаве за учешће могу се поднети електронском поштом на мејл адресе: antonicd@savskivenac.rs или kzm@savskivenac.rs, односно поштом или лично Душку Антонићу – ГО Савски венац, Кнеза Милоша 69 или Канцеларији за младе Савског венца, Кнеза Милоша 47.
Пријаве за све три области (рок музика, позориште, ликовна област) примају се до 15. новембра, а радови за ликовну изложбу примају се до 23. новембра.
За сва ближа обавештења обратите се Душку Антонићу на телефоне 2061-889 и 064/861-60-63 или Канцеларији за младе 7151-853.

 
  
28-10-2015
ИСИДОРА НАС СЛУША - СЛОБОДНА ЗОНА
Градска општина Савски венац, Кућа краља Петра и
Фонд "Исидора Секулић" позивају вас у СЛОБОДНУ ЗОНУ, а у склопу Пројекта ИСИДОРА НАС СЛУША. Учествују: РАЈКО ПЕТРОВИЋ, директор фестивала, ИВАН МИЛЕНКОВИЋ, уредник ноћних разговора и ЛАУРА БАРНА, аутор пројекта "Исидора нас слуша".
У четвртак, 29. октобра у 19 часова, Кућа краља Петра на Сењаку, улица Васе Пелагића број 40. Пројекат је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије.
Повод за трибински разговор у оквиру пројекта "Исидора нас слуша" је Једанаести филмски фестивал Слободна зона који ће ове године у Сава центру отворити интригантни документарни филм - ЕЈМИ - Асифа Кападије. У Слободну зону и ове године стижу најзначајнија остварења светске кинематографије на пољу друштвено ангажованог, играног и документарног филма.
 
  
 
  •  
 
 
Municipality profile in English

ИЗВОДИ
Изводе из матичних књига можете наручити преко општинског контакт центра на телефон
011/360-2-380 или овде ->
Поручени документи достављају се регистрованом курирском службом.
Достава се наплаћује.

ГИС
географски информациони систем


ВАЖНО
активности општинске управе


ФИНАНСИЈЕ
  
  • ЧАСОПИС
  • СКУПШТИНА
  • МЛАДИ
 
Овде можете преузети примерке општинског часописа "Савски венац" и специјалних издања у PDF формату