23:00:50
Тачно време
 
 wonetЛокални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији за период од 2015. до 2018. године

wonet

MILD home project

MILD info punkt

Локални акциони план за младе 2015-2020
Стратешки план развоја општине

Помоћ лицима који имају правни интерес у ХрватскојЕнергетска ефикасност

HINT

Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција

 
 • РАДНО ВРЕМЕ
 

- Радно време Општинске управе је од 07:30 до 15:30 часова, од понедељка до петка.
- Радно време Услужног центра општине је сваким радним даном од 07:30 до 18:30 часова.
- Овера потписа, преписа и рукописа, и пријем захтева врши се на писарници општине радним данима од 07:30 до 18:30 часова.
- Издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству врши се у анексу зграде од 07:30 до 15:30, а уторком и четвртком од 07:30 до 18:30 часова.
- Тумач за знаковни језик ради понедељком од 09:00 до 17:00 часова у просторијама Услужног центра општине, а осталим радним данима по позиву. Заказивање се врши на број телефона:  064/559 – 6561.

 

 
 • У ЖИЖИ
 • ВЕСТИ
 • О НАМА
 

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“  135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01),  Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину пројекта доградње железничке станице БЕОГРАД-Центар са приступним саобраћајницама


Увид се може извршити у просторијама Министарства  у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на сајту  Министрарства пољопривреде и заштите животне средине
у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама: 


 • ГО Савски венац, Београд, ул.Кнеза Милоша  99, сала за састанке, у периоду од  11-14 часова

 

 • Градска управа Београда, 27. марта 43-45, соба 510а,  у периоду од 10-12 часова

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.


Дана 24.10.2016. у 11h, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у свечаној сали ГО Савски венац, на првом спрату, ул. Кнеза Милоша 69, Београд.


Студија о процени утицаја на животну средину (95.222 kB)
Студија о процени утицаја на животну средину - резиме (1.421 kB)ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ ОДРЕДБИ ЧЛ. 9. И 103. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС", БР. 18/16)


Обавештавамо грађане да је члановима 9. и 103. новог Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16), који су ступили на снагу 8.6.2016. године, прописано да су државни органи и органи јединица локалне самоуправе дужни да по службеној дужности, прибављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни за одлучивање о управној ствари, електронски и на други начин предвиђен законом или другим прописом, а којим се омогућава правна сигурност и економичност поступка, осим ако странка изричито изјави да ће потребне податке прибавити сама. На сајту можете наћи изјаву Образац 1, коју ћете добити да попуните приликом подношења захтева у Управи ГО Савски венац, да сте упознати са овим одредбама Закона о општем управном поступку, да сте сагласни да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно да желите да сами, за потребе поступка, прибавите потребна документа.


Такође вас обавештавамо да приговор, жалбу или притужбу на поступање запослених у Управи Градске општине Савски венац у вези са применом члана 103. Закона о општем управном поступку можете упутити Милановић Гордани, самосталном стручном сараднику - начелнику Одељења за општу управу Градске општине Савски венац, I спрат, канцеларија 17, тел. 011/20-61-713, e-mail: milanovicg@savskivenac.rs која је дужна да размотри оправданост поднетог приговора, жалбе или притужбе, те да, уколико оцени да је поднети поднесак оправдан, упозори запосленог на пропуст у раду.


Државни органи могу своје захтеве за прибављање података из службених евиденција достављених Управи ГО Савски венац у складу са чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку доставити лицу овлашћеном за пријем ових захтева: Оливера Пауновић, виши референт за бирачки списак и административно канцеларијске послове у Одељењу за општу управу, канцеларија број 17, први спрат, тел. 011/20-61-712, e-mail: paunovico@savskivenac.rs
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ


План детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, Градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац, изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе, ул. 27. Марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду од 25.07.2016.године до 08.08.2016. године, сваког радног дана од 9-18 часова.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12-18 часова, у згради Градске управе, ул. 27. Марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Писана мишљења на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, улица Краљице Марије бр.1, најкасније до 08.08.2016. године.
21-07-2016
У ДЗ „САВСКИ ВЕНАЦ” У СУБОТУ БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
На иницијативу председнице Савета за родну равноправност Града Београда Ирене Вујовић, у суботу, 23. јула, у Дому здравља „Савски венац” (Пастерова 1, 1. спрат, амбуланта 216), од 9 до 17 часова биће организовани превентивни очни прегледи и свим грађанима ће бити омогућено да бесплатно и без здравствене књижице измере очни притисак и провере колики је ризик за настанак глаукома, болести која се назива „тихим крадљивцем вида”.

Глауком представља значајан не само здравствени већ и друштвени проблем, јер је веома распрострањен у свету. Према подацима Светске здравствене организације од глаукома у свету болује преко 60 милиона људи. Циљ континуиране кампање за борбу против глаукома је да се јавност упозна са овом болешћу, која је други узрочник слепила у свету и код нас. Борба против пандемије глаукома примарно се састоји у подизању свести људи и упознавању са постојећим поузданим начинима откривања и лечења ове болести, како би се вид сачувао.

 13-07-2016
ОТВОРЕН ШАЛТЕР ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Данас је у свечаној сали Градској општини Савски венац одржана конференција за медије поводом отварања "шалтера за предузетнике" који ће се налазити у анексу општине– шалтер сали зграде општине у Кнеза Милоша број 69.
Функционисање овог шалтера омогућено је уговором који је Градска општина Савски венац потписала са Привредном комором Београда. Након три недеље реализовано је обећање које је, везано за успостављање ове врсте услуга, дала председница Општине Савски венац Ирена Вујовић.
Конференцији за медије присуствовао је градоначелник Града Београда Синиша Мали који је, подсетивши да је у последња три месеца у Београду отворено 2.200 предузећа, нагласио да је за њега ово веома важан догађај, јер је општина Савски венац тако постала шеста у граду која је склопила уговор са Привредном комором Београда и отворила шалтер на ком ће предузетници на једном месту моћи да добију све одговоре везане за покретање бизниса. Истичући мере којима Град подстиче развој предузетништва, градоначелник је поменуо и тренутно актуелне конкурсе (за жене предузетнике, за ИТ сектор, за бесплатно коришћење простора и друге) којима се у "Години предузетништва" ради на јачању духа предузетништва у нашем граду.
Наглашавајући да је отварање шалтера за предузетнике само прва у низу мера којима ће се општина Савски венац борити за поспешивање предузетништва, као и смањење незапослености с тим у вези, Ирена Вујовић, председница Општине Савски венац венац је том приликом истакла и да ће се општина, уз адекватну обуку радника који ће на том шалтеру радити, трудити и да искористи све могућности и капацитете које јој потписаним Уговором нуди Привредна комора Београда.
Поред представника Града и општине на конференцији за медије говорио је и Миливоје Милетић, председник Привредне коморе Београда који је, говорећи о значају тог потеза у уређењу амбијента и предузетничког начина размишљања, истакао и значај стратешког партнерства између Града, његових општина и привредне коморе која жели да све своје капацитете стави у функцију поспешивања предузетништва. Тиме се развија и специфична хоризонтална комуникација која би, пре свега, требало да охрабри почетнике и да им пружи шансу у којој ће им сви субјекти у овој комуникацији помагати и водити их кроз њихове прве (и даље) кораке у предузетнишву.
Шалтер за предузетнике у општини Савски венац радиће свакод дана од понедељка до петка од 7:30 до 15:30, у анексу општинске зграде, у шалтер сали.

 30-06-2016
ИРЕНА ВУЈОВИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ:
Моја врата ће бити отворена за све грађане

- Недостатак средстава много пута је само изговор за нерад или неспособност. Очекујем од свог тима да ради вредно, а ја ћу се потрудити колико могу да им будем пример и да грађани резултате нашег рада врло брзо осете -
Ирена Вујовић, нова председница општине Савски венац, преузела је управљање "срцем Београда" 4. јуна 2016. године, окончавши две деценије власти ДС у овом елитном крају главног града. За четири године, у јуну 2020, када Ирена буде сводила рачуне грађанима, али и врху СНС, Савски венац неће личити на општину коју је почела да води тог 4. јуна. Београд на води, највећи пројекат у Србији још од изградње Новог Београда, завладаће приобаљем града и ове општине, биће изграђена нова инфраструктура, нови бизниси, цео један нови град у граду. Ирена ће имати привилегију, али и велику обавезу, да буде на челу општине у време ове велике трансформације и вероватно најважнијем периоду у њеној историји. О својим плановима за управљање Савским венцем, о ономе што је затекла кад је преузела функцију, и о обавези коју има, за Телеграф говори Ирена Вујовић.

Прочитајте цео интервју
 23-06-2016
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ПРИВРЕДНОМ КОМОРОМ БЕОГРАДА

У склопу прве тачке Дневног реда седнице Скупштине Привредне коморе Београда, одржане 23. јуна, Ирена Вујовић, председница Градске општине Савски венац потписала је Споразум о пословно-техничкој сарадњи општине са Приредном комором Београда. У име ПК Београда уговор је потписао председник Миливоје Милетић.
Овим споразумом дефинишу се заједничке активности Привредне коморе Београда и ГО Савски венац, које за циљ имају јачање подршке привредним субјектима на локалном нивоу. Споразумом је, између осталог, предвиђено и отварање Шалтера за предузетништво у општини Савски венац, која ће на тај начин бити шеста градска општина са овом врстом услуга, уз помоћ којих ће привредници брзо, лако и стручно добијати све информације потребне за пословање, нарочито из бласти економске, правне и пореске регулативе.
Обраћајући се присутнима том приликом председница ГО Савски венац Ирена Вујовић је изразила своје задовољство и наду да ће том новином посебно помоћи покретање нових бизнис-иницијатива и Старт-ап пројеката, али и наговестила да ће се општина са своје стране, осим обезбеђења услова, трудити да максимално искористи све могућности које јој овај Споразум нуди.
 


23-06-2016
УКЛОЊЕНА „ПРАШУМА“ КОД ШКОЛЕ “АНТОН СКАЛА“

Вишемесечне молбе грађана Топчидерског брда и Сењака, као и директорке Основне школе „Антон Скала“, да се уреди и очисти, шибљем зарасла „прашума“ у пролазу ове школе ка улици Васе Пелагића коначно су уродиле плодом.
Ново општинско руководство Савског венца, у сарадњи са ЈП Зеленило – Београд, очистило је 23. јуна овај простор, који је сад засијао новим сјајем. А велики камион „Зеленила“ пун шибља и растиња довољно говори о томе колико је акција била и велика и неопходна
 


ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Сарадњом Града и општине Савски венац решен дугогодишњи проблем станара у Борској улици

Реагујући на притужбе грађана на изливање фекалне канализације у Борској улици нова општинска власт на Савском венцу предузела је све потребне кораке и овај проблем је врло брзо решен .

Према речима Ирене Вујовић, председнице општине Савски венац , реаговало се одмах и проблем, који је дуги низ година мучио становнике овог дела града и за које досадашња општинска власт није имала слуха одмах је решен.

– У сарадњи са ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Градска чистоћа” а на иницвијативу комуналне инспекције Савског венца спроведена је акција рашчишћавања терена. Циљ је био да се радницима комуналних предузећа омогући да обаве чишћење и ставе у функцију део мреже у којој је настао проблем. На тај начин, успешном сарадњом са градским комуналним предузећима општина је решила вишегодишњи проблем канализације у Борској улици – рекла је Ирена Вујовић, додавши да ће се ова сарадња општине са Градом Београдом наставити и у будућности.
Позивамо Вас да присуствујете Завршној интернационалној конференцији у оквиру пројекта WОNET, Женска мрежа за будућност Европе
Пројекат Женска мрежа за будућност Европе најављује свој београдски скуп који ће се одржати од 13. до 14. јуна
у Коларчевој задужбини у малој сали и у Градској општини Савски венац у свечаној сали. Конференција обухвата 5 панел сесија и дискусија изведених из фокуса пројекта. Пројекат је финансиран од стране ЕУ, у оквиру програма Европа за грађане и грађанке.
Погледајте http://wonet.eu/wonet-international-conference-in-belgrade-june-12th-to-14th-2016/
Конститутивна седница Скупштине општине Савски венац одржана је 04.06.2016. године у 16 часова.


На конститутивној седници изабрани су за председника Скупштине општине Немања Берић, адвокат из Београда испред Српске напредне странке. За његову заменицу изабрана је Тања Маринковић, дипломирани менаџер безбедности, такође испред Српске напредне странке док је за секретара Скупштине поново изабран Сава Мартиновић, дипломирани правник испред Социјалистичке партије Србије.


Такође, на другој седници Скупштине општине, одржаној истог дана, са почетком у 20 часове изабрани су извршни органи општине, и то:


Председница Градске општине Савски венац - Ирена Вујовић, мастер економије испред Српске напредне странке


Заменик председника општине - Зоран Коцић испред Социјалистичке партије Србије


За чланове Већа Градске општине Савски венац изабрани су:


 1. Владимир Новаковић , дипл. економиста
 2. Данијела Мирјанић , дипл.инг. пољопривреде
 3. Драгољуб Николић , дипл. политиколог
 4. Милош Видовић , мастер менаџер европског бизниса и маркетинга
 5. Страхиња Кукић , дипл. економиста
 6. Александра Трајковић , дипл.инг. безбедности
 7. Мирослав Божић , грађевински техничар
Градска општина Савски Венац у сарадњи са удружењем "Безбедност саобраћаја у локалној заједници" покренула је пројекат унапређења ставова младих о безбедности саобраћаја . У оквиру низа активности који ће бити спроведени у наредном периоду, покренута је кампања на друштвеним мрежама под називом – "Савски Венац – Најбољи и најбезбеднији". Кампањом на друштвеним мрежама је предвиђено свакодневно обавештавање о ризицима у саобраћају, последицама ризичног понашања, занимљивим чињеницама и поучним видео материјалом. Пројектом је предвиђена и едукација младих у средњим школама, разговори са грађанима Савског Венаца о проблемима безбедности саобраћаја, као и анализа стања безбедности саобраћаја на територији општине Савски Венац.

Чињенице: У претходних 5 година на подручју ГО Савски Венац погинуло 26 особа у саобраћају. Од чега је 18 особа мушког пола, а највише људи гине понедељком, чак 7.

ФБ страница: https://www.facebook.com/savskivenacnajboljiinajbezbedniji/


ЈАВНИ КОНКУРС

Удружењима грађана за суфинансирање програма и пројеката из буџета ГО Савски венац за 2016. годину

да доставе

предлоге програма и пројеката из области културе и културно уметничког аматеризма за 2016. годинуПреузмите пун текст конкурса
Преузмите текст пријавног обрасца
Преузмите текст обрасца предлога програма
Преузмите Правилник о ближим условима за за спровођење поступка доделе средстава
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА


Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 270 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Београда


текст позива

образац изјаве

образац пријаве
ПОЗИВ

Удружењима грађана за суфинансирање програма и пројеката из буџета ГО Савски венац за 2016. годину

да доставе

предлоге програма и пројеката из области социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници за 2016. годинуПреузмите пун текст конкурса
Преузмите текст пријавног обрасца
Преузмите текст обрасца предлога програма
Преузмите Правилник о ближим условима за за спровођење поступка доделе средстава
ЈАВНИ ПОЗИВ - КОНКУРС

за прикупљање захтева за субвенционисано коришћење пословног простора и услуга у објекту градске општине Савски венац

у Улици кнеза Милоша број 47Преузмите пун текст конкурса
Преузмите текст пријавног обрасцаОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ

Нацрт плана детаљне регулације блока између улица: Кнеза Милоша,Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, Градска општина Савски венац изложен је на јавни увид у згради Градске управе Београда, у Улици 27. марта бр 43 -45 (сала II у сутерену), у периоду од 19. фебруара 2016. до 21. марта 2016.године , сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда   www.beograd.rs   у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове ће се одржати 07. априла 2016. године у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр 43 -45 (сала II у сутерену). у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.  

Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 21. марта 2016. године.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ

Нацрт плана детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице Богдана, Шекспирове и Јездићеве, Градска општина Савски венац изложен је на јавни увид у згради Градске управе Београда, у Улици 27. марта бр 43 -45 (сала II у сутерену), у периоду од 11. јануара 2016. године до 09. фебруара 2016. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.


У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".


ЈАВНА СЕДНИЦА ће се одржати 25. фебруара 2016. године у 13 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр 43 -45 (сала II у сутерену).


Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр 43 -45 (сала II у сутерену).


Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 09. фебруара 2016. године.
Градска општина Савски венац организује

ЈАВНУ РАСПРАВУ

поводом планиране обнове Старог сењачког бисокопа

У великој сали општине Кнеза Милоша 69, 24. децембра у 17 часоваСтари сењачки биоскоп налази се у Улици Косте Главинића 2, и саграђен је крајем тридесетих година прошлог века као Дом културе Фонда сиромашних ученика основне школе на Сењаку. Као објекат намењен култури био је у употреби до осмадесетих година.
Општина Савски венац планира да реконструише објекат и обнови културне активности у њему у складу са савременим потребама и условима. Општинско веће је усвојило општа начела рада обновљеног биоскопа као мултифункционалног простора намењеног култури и активизму, и планирано је да објекат заживи у наредним годинама.
Циљ расправе на коју Вас позивамо је прикупљање сугестија и анализа могућности и препрека за успостављање програмски и финансијски одрживе културне јединице која ће бити отворена за савремене културне тенденције и активизам локалне заједнице. Теме за дискусију су:
- Програми обновљеног Сењачког биоскопа;
- Финансирање програма и самоодрживост институције;
- Могући аранжмани управљања.
ПОЗИВ

установама и другим субјектима у култури за суфинансирање програма из буџета ГО Савски венац за 2015.годину

да доставе

ПРЕДЛОГЕ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ који својим програмима трајније задовољавају културне потребе грађана и од изузетног су значаја за област културе на подручју општине Савски венац, а који се не финансирају редовно из њихових буџета.пун текст позива


30.11.2015.

Градска општина Савски венац обавештава да је у току

ЈАВНИ УВИД


у план детаљне регулације подручја између улица: Др Милутина Ивковића, Булевара ослобођења, Звечанске, Булевара мира, улице између Булевара мира и Булевара ослобођења, Хумске и Динарске, градска општина Савски венацПлан ће бити на увиду у периоду од 30. новембра до 30. децембра 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда у улици 27. марта бр.43-45 (сала 2 у сутерену). У овом року заинтересована физичка и правна лица могу поднети писане примедбе на предметни план Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1.
Јавна Седница Комисије за планове одржаће се у згради Градске управе Града Београда у улици 27. марта бр.43-45 (сала 2 у сутерену) 21. јануара 2016.године. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине Града Београда.30.11.2015.

Предлог


Предлог акта о приоритетима у области суфинансирања програма/пројеката удружења грађана за 2016. годину


Наведени акт се даје на увид заинтересованим удружењима грађана да доставе своје предлоге и сугестије на предложене области из предлога акта о приоритетима у области суфинансирања програма/пројеката удружења грађана из буџета ГО Савски венац у року од 7 дана на адресу kocicz@savskivenac.rs


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНИМ СЕДНИЦАМА


Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 13.11.2015. године, донела закључак којим се, због великог броја пристиглих примедби, допуњују термини одржавања јавних седница Комисије за планове Скупштине града Београда о НАЦРТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ГРАД БЕОГРАД, ЦЕЛИНЕ I – XIX, који су објављени дана 30. септембра 2015. године у дневном листу „Блиц“.
Јавне седнице Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту плана одржаће се у просторијама Скупштине града Београда, Београд, 27. Марта бр. 43 – 45, (сала 2 у сутерену) у следећим терминима:
• 18. 11. 2015. год. у 10:00h за целине V, VI, VIII, и XI
• 19. 11. 2015. год. у 10:00h за целине III, IV, XII, XIII и XIV
• 20. 11. 2015. год. у 10:00h за целине XV и XIX
• 25. 11. 2015. год. у 10:00h за целине VII, IX и X
• 27. 11. 2015. год. у 10:00h за целине XVI, XVII и XVIII
• 02. 12. 2015. год. у 10:00h за целине I и II
• 04. 12. 2015. год. у 10:00h - опште примедбе и примедбе институција и општина.

13.11.2015. године
Скупштина града БеоградаПлан детаљне регулацијеУ Службеном листу града Београда је објављен
План детаљне регулације за блок између улица: Немањине, Светозара марковића, Краља Милана и Краља Милутина, Градске општине Савски венац и Врачар
Погледајте план намена површина (2.7 MB)План детаљне регулацијеУ Службеном листу града Београда је објављен
План детаљне регулације подручја између аутопута, комплекса Београдске индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса железничке станице "Београд – Центар" и дела планиране саобраћајнице првог реда – "трансверзале", Градска општина Савски венац
Погледајте план намена површина (6MB)Позив за учешће на јавној раправиУ складу са чланом 7. и 8. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац, Комисија за спорт и рекреацију позива заинтересовану јавност да учествује у јавној расправи о предлогу Акта о општинским приоритетима у области спорта за 2016. годину, која ће биће одржана у уторак, 10. новембра 2015. године, у општинској сали на првом спрату, ул. Кнеза Милоша 69 са почетком у 13:00 сати.
Позив за достављање предлога за набавку спортске опреме и реквизита


Према члану 23. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју општине Савски венац, Општина, на предлог Комисије за спорт и рекреацију, набавља спортску опрему и реквизите за манифестације чији је организатор или суорганизатор, као и за потребе такмичења чији је организатор Савез спортова Савски венац, коју у том случају уступа на коришћење.
План набавке спортске опреме и реквизита се сачињава на основу предлога Савеза спортова, школа, организација у области спорта и других заинтересованих лица и годишњег Акта о приоритетима у области спорта.
У складу са горе наведеним, позивамо све заинтересоване учеснике у планирању да доставе своје предлоге за набавку спортске опреме и реквизита, путем емаила на адресу panticj@savskivenac.rs, најкасније до четвртка, 5. новембра 2015. године.
Особа за контакт, Јулијана Пантић,самостални стручни сарадник за спорт и рекреацију, тел. 2061-732.
Нацрт Плана генералне регулације


Нацрт Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд, целине I – XIX изложен је на јавни увид у просторијама Ј.У.П. Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, у периоду од 30. 09. 2015. год. до 30. 10. 2015. год., сваког радног дана од 9 до 18 часова.
У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".
Јавне седнице одржаће се у просторијама Скупштине града Београда, Београд, 27. Марта бр. 43 – 45, (сала 2 у сутерену) у следећим терминима:
18. 11. 2015. год. у 10h за целине V, VI, VII, VIII, IX, X i XI,
19. 11. 2015. год. у 10h за целине I, II, III, IV, XII, XIII i XIV,
20. 11. 2015. год. у 10h за целине XV, XVI, XVII, XVIII i XIX.
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 10 до 18 часова, у просторијама Ј.У.П. Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.
Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије 1, најкасније до 30. 10. 2015. године.ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


Предлог одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Савски венац

среда, 16.09.2015. године са почетком у 15 часова у ул. Кнеза Милоша 69, сала на I спрату Градске општине Савски венац

Преузмите пун текст позива
Преузмите текст предлога одлукеНацрт Генералног урбанистичког плана Београда са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину изложен је на јавни увид у периоду од 03.08.2015. год. до 02.09.2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр 43-45 (сала у приземљу).
Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту плана биће одржана 01.10.2015. у просторијама Градске управе, Београд, 27. марта бр 43-45 (сала у сутерену), са почетком у 13ч.
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18ч, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр 43-45 (сала у приземљу).
Писане примедбе на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Ул. краљице Марије бр. 1, најкасније до 02.09.2015.Обавештавамо предузетнице са територије ГО Савски венац да узму учешће у


IX Koнкурс "Цвет успеха за жену змаја 2015године": Бирамо најбоље предузетнице

Конкурс је расписало удружење предузетница и траје до 19.06.2015.године.
Услови конкурса дати су у следећем линку:
http://www.poslovnezene.org.rs/category/aktivnosti/godisnja-nagrada-za-najbolje-preduzetnice-cvet-uspeha-za-zenu-zmajaПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


Предлог одлуке о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета градске општине Савски венац

четвртак, 18.06.2015. године од 17 до 19 часова у ул. Кнеза Милоша 69, сала на I спрату Градске општине Савски венац

Преузмите пун текст позива
Преузмите текст предлога одлукеПОЗИВ НА ТРИБИНУ И ЈАВНИ ЧАС О ХОЛОКАУСТУ

Позивамо све суграђане да у УТОРАК, 9.јуна у 18:30 у великој сали општине (Кнеза Милоша 69) присуствују трибини и јавном часу историје и музике "Да се не заборави, Холокауст, да се не понови", чији су домаћини Општина Савски венац и њена Канцеларија за младе.

На трибини, која има за циљ неговање сећања и толеранције, а против предрасуда, антисемитизма и мржње, учествују: Српско-јеврејско певачко друштво, Др. Милан Кољанин (историчар), проф. Драган Попадић (социјални психолог), г-ђа Реа Живковић (преживела холокауст), Марлена Вајнбергер Павловић (организатор и модератор).

Покровитељи скупа су Министарство науке и просвете, Министарство културе, градски секретаријати за културу, сопрт и омладину, Амбасаде Немачке и Израела, Народно позориште у Београду.

Добродошли!

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

обавештава грађане:


ЈАВНИ УВИД У   НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: НЕМАЊИНЕ,   СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, СРПСКИХ ВЛАДАРА И КРАЉА МИЛУТИНА,   ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

одржава се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду од 6. априла до 11. маја 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова .

Током јавног увида з аинтересован и грађани могу сазнати детаље о плану, као и упутити примедбе на планирана решења. Примедбе се достављају Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици 27. марта бр. 43-45,   најкасније до 11. маја 2015. Године .

Нацрт плана је доступан и на сајту Града Београда на интернет адреси http://www.beograd.rs/ , у рубрици Градски огласи.


ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 28. маја 2015. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.


ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја између Аутопута, комплекса Београдске индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса железничке станице "Београд – Центар" и дела планиране саобраћајнице првог реда – "Трансверзале", градска општина Савски венац, обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 9. марта до 7. априла 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 30. априла 2015. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици 27. марта бр. 43-45, најкасније до 7. априла 2015. године.
У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу помоћи за куповину три домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву
Текст позива
Позив
избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање
Текст позива
ЈАВНА РАСПРАВА
о обављању трговине на мало са покретних средстава и опреме


Текст позива
Извод из статута града Београда, који се односи на послове градске општине
Амандман на предлог одлуке

ЈАВНИ ПОЗИВ
за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 38 стамбених јединица намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда


Текст јавног позива
Образац за пријављивање
Изјава
У периоду од 29. септембра до 28. октобра 2014. године на јавни увид биће изложени Нацрт просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину.
План је изложен на јавни увид односно сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, као и на интернет адреси Републичке агенције за просторно планирање.
У току трајања јавног увида, сваког четвртка у периоду од 11:00 до 14:00 часова у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, заинтересованима ће бити омогућено пружање додатних информација о предметном планском документу.
Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у великој сали Градске управе града Београда, у понедељак 13. октобра 2014. године, Трг Николе Пашића 6, у 12:00 часова.
Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, заинтересована физичка и правна лица могу доставити у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, поштом или на писарници органа локалне самоуправе, или Републичкој агенцији за просторно планирање, закључно 28. октобра 2014. године, на следеће адресе:
• Град Београд, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове (преко писарнице) 27. марта 43-45, 11000 Београд, или
• Републичка агенција за просторно планирање, Краља Милутина број 10а, 11000 Београд.
(информација преузета са сајта Републичке агенције за просторно планирање http://www.rapp.gov.rs/ )


Нацрт плана детаљне регулације трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац изложен је на јавном увиду у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену), у периоду од 20. августа до 19. септембра 2014. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
У овом периоду грађани имају могућност увида у Нацрт плана и давања примедби на предложена решења. По зваршеном јавном увиду одржаће се јавна седница 30. септембра 2014. године у 13 часова у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену).

Малешко брдо
Погледајте Power point(6.3MB) презентацију Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, Звечанске, дела Гучевске, Булевара кнеза Александра Карађорђeвића, Булевара војводе Путника, аутопута и саобраћајне везе преко аутопута са Делиградском до Бирчанинове улице
"Приручник за скупштине стамбених зграда" у издању општине Савски венац, се може потпуно бесплатно преузети са "Google Play" претраживача и инсталирати на мобилне телефоне који имају "Андроид" оперативни систем.

На основу уговора између Комесаријата за избеглице Републике Србије и Градске општине Савски венац о реализацији пројекта: "Помоћ Комесаријата за избеглице РС намењена интерно расељеним лицима кроз пружање подршке локалним акционим плановима" коју реализује Комесаријат за избеглице РС, Комисија за дефинисање критеријума и избор крајњих корисника расписује
ОГЛАС
За доделу средстава намењених у економском оснаживању избеглица и бивших избеглица са територије Градске општине Савски венац кроз доходовне активности за 2012.годинуЈАВНИ УВИД Нацрт плана детаљне регулације комплекса Клиничко–болничког центра између улица: Хероја Милана Тепића, Булевара мира(Булевар кнеза Александра Карађорђевића), Љутице Богдана, Драгорске(Др. Иве Поповића Ђанија) и Сокобањске изложен је на јавном увиду у периоду од 30. јула 2012. до 28. августа 2012. године, сваког радног дана од 9 до 18h, у згради Градске управе, Улица 27. Марта бр. 43 -45. Позивамо грађане да искористе своје право на увид у Нацрт плана.ЈАВНИ УВИД за Нацрт плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. "трансферзала"), дела Гучевске, Облаковске и аутопута, Градске општине Савски венац, ће се одржати у згради Градске управе, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 29. фебруара до 30. марта 2012 године. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова.  
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се у згради Градске управе, у Ул.27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 24. априла 2012 године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења, писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд Ул. 27.марта бр.43-45 до краја јавног увида.

 
 
 •  
 
 
 
 • КРШТЕНИЦЕ+ДРЖАВЉАНСТВО
 • ВЕНЧАНИЦЕ
 • УМРЛИЦЕ
 • УПЛАТНИЦА
 

ЈМБГ
Име и презиме
Име оца
Име мајке
Девојачко презиме (за удате)
Болница рођења
Врста документа
Сврха издавања документа
Контакт телефон
Мобилни телефон
e-mail адреса
Општина доставе документа
Адреса на коју желите да се пошаље документ
НАПОМЕНА: На основу Закона о матичним књигама, члан 41. став 1. увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја.
 • За извод из књиге рођених,венчаних и умрлих потребно је платити административне таксе (републичку таксу 420 дин.) + цену услуге од 360 дин (укључујући ПДВ).
 • За извод из књиге рођених,венчаних и умрлих ма међународном обрасцу потребно је платити административне таксе (републичку таксу 690 дин.) + цену услуге од 360 дин (укључујући ПДВ).
 • За уверење из књиге држављана потребно је платити административне таксе (републичку таксу 740 дин.) + цену услуге од 360 дин (укључујући ПДВ).
 • Изводи се уручују у року од 2 - 5 дана за лица са пребивалиштем на територији Града Београда-куриром. За лица са пребивалиштем ван територије Београда изводи се достављају путем поште,а рок доставе зависи од ажурности поште.
 • Административне таксе се не плаћају за социјална давања, за дечији додатак, за упис у школу или факултет, за регулисање војне обавезе, за заснивање радног односа и за пријаву новорођеног детета у матичне књиге.
 • Таксе и трошкови доставе плаћају се куриру приликом преузимања извода.
 • Поштовани грађани,
  Градска општина Савски венац обавештава вас да од 8. јуна почиње примена одредбе Закона о општем управном поступку (ЗОУП) којим се предвиђа да управа при услуживању грађана послује као јединствена организација.
  За годину дана када почне пуна примена овог закона, било који "шалтер" постаће јединствено управно место у ланцу пружања услуге одговоран да се спроведе целина поступака.
  У међувремену, од 8. јуна 2016 почиње примена одредбе Закона којим се управи налаже да од грађана не тражи доказе о подацима из службених евиденција које већ поседује.
  За све друге случајеве издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству можете поручити и преко општинског кол центра или поште на доње телефонске бројеве.
 • Детаљније информације можете добити и на телефоне 360-2-380
 • Документа можете поручити и позивањем говорног аутомата ПТТ 011/3607-711
ВАЖНА НАПОМЕНА: Уколико користите InternetExplorer горњу форму попуните латиницом и без карактера ŠĐČĆŽšđčćž, а ако користите неки други програм за интернет, као нпр. Firefox или Opera можете захтев унети било којим писмом, по вашој жељи. 

ИЗВОДИ
Изводе из матичних књига можете наручити преко општинског контакт центра на телефон
011/360-2-380 или овде ->
Поручени документи достављају се регистрованом курирском службом.
Достава се наплаћује.

Регулациони планови
 


ГИС
географски информациони систем


ВАЖНО
активности општинске управе


ФИНАНСИЈЕ
 

Пази на друге,
мисли на себе!


 
 • ЧАСОПИС
 • СКУПШТИНА
 • МЛАДИ
 
Овде можете преузети примерке општинског часописа "Савски венац" и специјалних издања у PDF формату