18:53:05
Тачно време
0°C
Температура у Београду
 
ВРЕМЕ ДАНАС

Време у Београду
   у : h

Температура 0°C
Притисак 0 mbar
Влажност ваздуха %
Ветар 0 km/h
 
Време сутра:  0 ÷ 0 °C
 

MILD home project

MILD info punkt

Локални акциони план за младе 2015-2020
Стратешки план развоја општине

Помоћ лицима који имају правни интерес у ХрватскојЕнергетска ефикасност

HINT

Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција

 
 • РАДНО ВРЕМЕ
 

Радно време Општинске управе је од 8,00 до 16,00 часова (од понедељка до петка).
Издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству врши се од 8,00 до 17,00 часова у анексу зграде.
 

 
 • У ЖИЖИ
 • АКЦИЈЕ
 • О НАМА
 

Нацрт Генералног урбанистичког плана Београда са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину изложен је на јавни увид у периоду од 03.08.2015. год. до 02.09.2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр 43-45 (сала у приземљу).
Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту плана биће одржана 01.10.2015. у просторијама Градске управе, Београд, 27. марта бр 43-45 (сала у сутерену), са почетком у 13ч.
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18ч, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр 43-45 (сала у приземљу).
Писане примедбе на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Ул. краљице Марије бр. 1, најкасније до 02.09.2015.Обавештавамо предузетнице са територије ГО Савски венац да узму учешће у


IX Koнкурс "Цвет успеха за жену змаја 2015године": Бирамо најбоље предузетнице

Конкурс је расписало удружење предузетница и траје до 19.06.2015.године.
Услови конкурса дати су у следећем линку:
http://www.poslovnezene.org.rs/category/aktivnosti/godisnja-nagrada-za-najbolje-preduzetnice-cvet-uspeha-za-zenu-zmajaПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


Предлог одлуке о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета градске општине Савски венац

четвртак, 18.06.2015. године од 17 до 19 часова у ул. Кнеза Милоша 69, сала на I спрату Градске општине Савски венац

Преузмите пун текст позива
Преузмите текст предлога одлукеПОЗИВ НА ТРИБИНУ И ЈАВНИ ЧАС О ХОЛОКАУСТУ

Позивамо све суграђане да у УТОРАК, 9.јуна у 18:30 у великој сали општине (Кнеза Милоша 69) присуствују трибини и јавном часу историје и музике "Да се не заборави, Холокауст, да се не понови", чији су домаћини Општина Савски венац и њена Канцеларија за младе.

На трибини, која има за циљ неговање сећања и толеранције, а против предрасуда, антисемитизма и мржње, учествују: Српско-јеврејско певачко друштво, Др. Милан Кољанин (историчар), проф. Драган Попадић (социјални психолог), г-ђа Реа Живковић (преживела холокауст), Марлена Вајнбергер Павловић (организатор и модератор).

Покровитељи скупа су Министарство науке и просвете, Министарство културе, градски секретаријати за културу, сопрт и омладину, Амбасаде Немачке и Израела, Народно позориште у Београду.

Добродошли!

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

обавештава грађане:


ЈАВНИ УВИД У   НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: НЕМАЊИНЕ,   СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, СРПСКИХ ВЛАДАРА И КРАЉА МИЛУТИНА,   ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

одржава се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду од 6. априла до 11. маја 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова .

Током јавног увида з аинтересован и грађани могу сазнати детаље о плану, као и упутити примедбе на планирана решења. Примедбе се достављају Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици 27. марта бр. 43-45,   најкасније до 11. маја 2015. Године .

Нацрт плана је доступан и на сајту Града Београда на интернет адреси http://www.beograd.rs/ , у рубрици Градски огласи.


ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 28. маја 2015. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.


ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја између Аутопута, комплекса Београдске индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса железничке станице „Београд – Центар” и дела планиране саобраћајнице првог реда – „Трансверзале”, градска општина Савски венац, обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 9. марта до 7. априла 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 30. априла 2015. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици 27. марта бр. 43-45, најкасније до 7. априла 2015. године.
У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици "Градски огласи, конкурси и тендери".

ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу помоћи за куповину три домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву
Текст позива
Позив
избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање
Текст позива
ЈАВНА РАСПРАВА
о обављању трговине на мало са покретних средстава и опреме


Текст позива
Извод из статута града Београда, који се односи на послове градске општине
Амандман на предлог одлуке

ЈАВНИ ПОЗИВ
за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 38 стамбених јединица намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда


Текст јавног позива
Образац за пријављивање
ИзјаваЈАВНИ ПОЗИВ
За доделу помоћи за куповину домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву


Текст јавног позива
Захтев за пријављивање
Изјава

Департман за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду реализује студију "Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања", финансиране од Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.
У земљама Европске уније препозната је озбиљност проблема и важност праћења ставова о ризицима у друмском саобраћају на свим нивоима организовања (република, градови, општине, односно окрузи или полицијске управе).
Градска општина Савски венац подржава нове тенденције у овој области и активно учествује у поменутој акцији.


Учествујте у анкети о безбедности саобраћаја

У периоду од 29. септембра до 28. октобра 2014. године на јавни увид биће изложени Нацрт просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину.
План је изложен на јавни увид односно сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, као и на интернет адреси Републичке агенције за просторно планирање.
У току трајања јавног увида, сваког четвртка у периоду од 11:00 до 14:00 часова у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, заинтересованима ће бити омогућено пружање додатних информација о предметном планском документу.
Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у великој сали Градске управе града Београда, у понедељак 13. октобра 2014. године, Трг Николе Пашића 6, у 12:00 часова.
Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, заинтересована физичка и правна лица могу доставити у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, поштом или на писарници органа локалне самоуправе, или Републичкој агенцији за просторно планирање, закључно 28. октобра 2014. године, на следеће адресе:
• Град Београд, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове (преко писарнице) 27. марта 43-45, 11000 Београд, или
• Републичка агенција за просторно планирање, Краља Милутина број 10а, 11000 Београд.
(информација преузета са сајта Републичке агенције за просторно планирање http://www.rapp.gov.rs/ )


Нацрт плана детаљне регулације трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац изложен је на јавном увиду у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену), у периоду од 20. августа до 19. септембра 2014. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
У овом периоду грађани имају могућност увида у Нацрт плана и давања примедби на предложена решења. По зваршеном јавном увиду одржаће се јавна седница 30. септембра 2014. године у 13 часова у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену).

ЈАВНИ ПОЗИВ
ради учешћа на конкурсу за доделу помоћи при куповини огрева или за једнократну новчану помоћ социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији градске општине Савски венац

Преузмите пун текст јавног позива

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу помоћи за куповину домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву

Преузмите пун текст јавног позива

Преузмите захтев за пријављивање

Преузмите образац изјаве
БЕСПЛАТАН програм за основце и средњошколце - "Бавимо се спортом и учимо енглески"
"CROS-ЕDUC"- Центар за развој образовања и стваралаштва у сарадњи са општином Савски венац, Школом страних језика "Ђуро Салај" и позориштем "Театар 78" организује БЕСПЛАТАН програм рекреације и креативну радионицу енглеског језика за децу и младе под називом "Бавимо се спортом и учимо енглески".
Програм ће бити реализован радним данима од 11. августа до 05. септембра у термину 18-20 часова у адаптираном простору за рекреацију и едукацију позоришта "Театар 78", у Ресавској78.
Рекреација и креативне радионице из енглеског језика су намењене трима старосним групама: деци од I до IV разреда основне школе, од V до VIII разреда и младима од I до IV разреда средње школе.
Спортске активности укључују корективну гимнастику, елементарне игре – такмичења, вежбе координације, спретности, окретности, прецизности, брзине, групне игре, атлетске вежбе, вежбе флексибилности, скочности и брзине, вежбе концентрације, спортске игре и рекреацију.
У оквиру језичке радионице најмлађи се упознају са основама енглеског језика, а старијим основцима и средњошколцима се нуди помоћ у савладавању школског градива, као и унапређење постојећег знања граматике и вокабулара, кроз описивање искустава, изражавање мишљења и дискусије. Распоред активности је комбинован, наизменично се смењују језичка радионица и спортске активности, чиме се постиже развијање психичких и физичких способности на забаван и динамичан начин.
Циљ овог програма је да се код деце развије жеља за учењем страних језика, а да се притом не запостави физичка активност, која би допринела здравијем начину живота.
Пријаве радним данима од 10 до 19 часова путем телефона или мејла:
тел: 011/3619 462, 011/3621 614, 063/374-666
e-mail: jezici@eunet.rs
БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН!
Малешко брдо
Погледајте Power point(6.3MB) презентацију Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, Звечанске, дела Гучевске, Булевара кнеза Александра Карађорђeвића, Булевара војводе Путника, аутопута и саобраћајне везе преко аутопута са Делиградском до Бирчанинове улице
Општина Савски венац позива све заинтересоване са територије општине да узму учешће у локалној акцији "НајЗЕЛЕНО"
Бирамо "НајЗЕЛЕНО" у осам категорија:
1. Нај- зелена површина око стамбене зграде (блоковско зеленило),
2. Нај- зелена површина испред пословног објекта,
3. Нај-балкон,
4. Нај-зелена површина школске установе,
5. Нај- зелена површина предшколске установе,
6. Нај-зелена површина амбасаде,
7. Нај-прозор,
8. Нај-парк.


Позивамо Вас да се пријавите, покажете своје НајЗЕЛЕНО и постанете инспирација својим суседима за још лепши и пријатнији Саваки венац.
Приликом пријаве за конкурс потребно је доставити фотографије ваше зелене површине, не старије од 2 месеца, име и презиме особе за контакт, адресу и телефон.
Пријаве доставити на адресу Кнеза Милоша бр 69 ,Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу-ЕКОЛОГИЈА или на e-mail najzeleno@gmail.com.
Рок за пријаву је 5.јун 2013.године.
Најбољи у првих пет категорија на локалном нивоу представљаће општину Савски венац на градском такмичењу у оквиру једанаесте традиционалне Акције,,ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД", у 2013. години.

контакт:
Градска општина Савски венац
Александра Имширагић-Ђурић, самостални стручни сарадник за послове заштите животне средине
Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самопуправу
011/2061-709
Последња прилика за стамбено збрињавање бивших носилаца станарског права у Хрватској ван подручја од посебне државне скрби (ППДС)
Сви бивши носиоци станарског права из Републике хрватске могу закључно са 31. августом 2013. године, поднети захтев за стамбено забрињавање на подручју ван ППДС-а.
Информације о критеријумима за доделу помоћи, потребној документацији и начину подношења пријава доступне су на интернет страни Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске и код повереника за избеглице и миграције ГО Савски венац,Кнеза Милоша 69, телефон 011/2061839 и е-маил: konstantinovskam@savskivenac.rs
Сви подносиоци захтева за стамбено збрињавање у претходном периоду могу се информисати о одлуци по њиховим захтевима на интернет страни Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније."Приручник за скупштине стамбених зграда" у издању општине Савски венац, се може потпуно бесплатно преузети са "Google Play" претраживача и инсталирати на мобилне телефоне који имају "Андроид" оперативни систем.Градска општина Савски венац
Ул. Кнеза Милоша 69, Београд
расписује
општи анонимни једностепени конкурс за идејно решење скулптуре Исидоре СекулићКонкурс за доделу Књижевне награде "Исидора Секулић" за 2012. објављен у дневном листу Политика оба издања (београдско издање и издање за унутрашњост) дана 11.01.2013. год. и 12.01.2013. у Културном додатку.

Презентован је пројекат "КА БОЉОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ У ЗАЈЕДНИЦИ - Запошљавање интерно расељених лица на развоју социјалних услуга за особе са инвалидитетом" који реализује општина САВСКИ ВЕНАЦ у сарадњи са АПИ-Србије, а кроз пружање услуга ПОМОЋ У КУЋИ и СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ за особе са нвалидитетом.


Прилог је снимила новинарка РТС-а Биљана Јовичић са екипом 1. програма РТС. Емитован је у Јутарњем програму РТС-а у понедељак,17.09.2012.год.На основу уговора између Комесаријата за избеглице Републике Србије и Градске општине Савски венац о реализацији пројекта: "Помоћ Комесаријата за избеглице РС намењена интерно расељеним лицима кроз пружање подршке локалним акционим плановима" коју реализује Комесаријат за избеглице РС, Комисија за дефинисање критеријума и избор крајњих корисника расписује
ОГЛАС
За доделу средстава намењених у економском оснаживању избеглица и бивших избеглица са територије Градске општине Савски венац кроз доходовне активности за 2012.годинуЈАВНИ УВИД Нацрт плана детаљне регулације комплекса Клиничко–болничког центра између улица: Хероја Милана Тепића, Булевара мира(Булевар кнеза Александра Карађорђевића), Љутице Богдана, Драгорске(Др. Иве Поповића Ђанија) и Сокобањске изложен је на јавном увиду у периоду од 30. јула 2012. до 28. августа 2012. године, сваког радног дана од 9 до 18h, у згради Градске управе, Улица 27. Марта бр. 43 -45. Позивамо грађане да искористе своје право на увид у Нацрт плана.

ЈАВНИ УВИД за Нацрт плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. "трансферзала"), дела Гучевске, Облаковске и аутопута, Градске општине Савски венац, ће се одржати у згради Градске управе, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 29. фебруара до 30. марта 2012 године. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова.  
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се у згради Градске управе, у Ул.27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 24. априла 2012 године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења, писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд Ул. 27.марта бр.43-45 до краја јавног увида.

 
 
 • ВЕСТИ
 • ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА
 
 

02-09-2015
РАНЧЕВИ НА ПОКЛОН ЂАЦИМА ПРВАЦИМА
Почетак школске године на Савском венцу

Као и претходних седам година Градска општина Савски венац је и овога пута обрадовала 350 ђака-првака из својих школа лепим ђачким ранчевима пуним неопходног школског прибора. Поклони, који су им као добродошлица увеселили први школски дан, најмлађим основцима су уручени првог школског дана, у уторак 1. септембра. Већ по обичају ранчеве су прво у 10 часова добили ђаци-прваци у Основној школи „Петар Петровић Његош“, а уручили су их: председник општине Душан Динчић, начелник Општинске управе Бранислав Пејчић и члан Општинског већа задужен за школство Бранимир Гајић. По договореном распореду тога дана и други општински функционери посетили су и, уз поклоне, добродошлицу у свет основаца пожелели новим ученицима преосталих пет основних школа. Ученицима три школе са децу са посебним потребама (укупно 21 дете), у којима настава почиње нешто касније, ранчеви ће бити уручивани наредних дана.
Занимљивост везана за ову вест односи се на чињеницу да је ђацима-првацима на Савском венцу подељено 38 ранчева више него прошле године, када је укупно било уписано 312 ђака-првака.
 
  
27-08-2015
ДОБРА БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА ПЛОД ОДЛИЧНЕ САРАДЊЕ
Састанак посвећен безбедности у школама на Савском венцу

Као и сваке године, уочи почетка нове школске године Градска општина Савски венац организовала је 27. августа састанак директора свих основних и средњих школа са своје територије и њихових заменика, са службеницима Полицијске станице Савски венац задуженим за безбедност ђака.
У име организатора састанку су присуствовали: Душан Јевтић, члан Општинског већа и Зорица Штуловић, начелница Одељења за друштвене делатности, док су испред Полицијске станице Савски венац били присутни: Љубиша Антанасковић, помоћник командира и Славиша Стојановић, инспектор задужен за сарадњу са школама.
Посебно наглашавајући одличну сарадњу са општинским структурама Представници ПС Савски венац истакли су да је безбедносно стање у школама на Савском венцу из године у годину све боље и да је у претходних годину дана био занемарљив број интервенција у скоро тридесет основних, средњих, специјалних или интернационалних школа на овој општини.
Директори и представници школа изнели су своје појединачне примере, који су се углавном тицали повећања саобраћајне безбедности у окружењу својих школа. Посебно је било речи о новонасталој ситуацији везаној за талас избеглица које у великом броју пролазе управо кроз Савски венац. У том смислу истакнуто је да ће се нарочита пажња обратити на Основну школу „Исидора Секулић“, јер је највећи број имиграната свакодневно лоциран управо у непосредном окружењу ове школе у Савамали, где су радници ПС Савски венац ионако највише ангажовани. На састанку је такође било речи и о даљем усавршавању и иновирању система безбедносних камера у школама и њиховом мониторингу у Полицијској станици Савског венца.
 
  
26-08-2015
ОТВОРЕН ИНФО-ЦЕНТАР ЗА АЗИЛ У НЕМАЊИНОЈ УЛИЦИ

У понедељак, 24. августа, у Немањиној улици брoj 3, отворен је Инфо-центар за азил, а тим поводом је одржана и Конференција за медије. Центар су отворили Ханс Фридрих Шодер, шеф Представништва Вискоког Комесаријата УН за избеглице у Србији и Ненад Константиновић, председник Скупштине ГО Савски венац.
У инфо-центру избеглице ће моћи да добију обавештења, на матерњем или језику који разумеју, о томе коме да се обрате за задовољење основних потреба. Запослени, преводиоци и волонтери инфо-центра ће такође пружати избеглицама основне сервисне информације, правну и психолошку помоћ. Носиоци овог пројекта су ГО Савски венац, АДРА Србије, Београдски центар за људска права и Кликактив - Центар за развој социјалних политика, уз подршку Високог комесаријата УН за избеглице. Центар ће радити сваког радног дана од 9 до 17 часова, а уколико буде било потребе прилагођаваће своје радно време ситуацији на терену.
Ханс Фридрих Шодер се захвалио Градској општини Савски венац, јер је, како је истакао, овај пројекат плод сарадње локалне власти, која је покренула иницијативу, централне власти и цивилног друштва.
Ненад Константиновић, председник Скупштине ГО Савски венац је, отварајући инфо-центар, нагласио да је овај пројекат настао на иницијативу грађана Савског венца и представника локалне самоуправе. Константиновић је истакао да избеглицама треба помоћи на најбољи начин, и да грађани Србије веома добро знају како се осећају људи које је рат натерао да спас траже у избеглиштву.
Отварању су присуствовали и председници скупштина зграда, које имају хостеле где бораве избеглице. У отвореном инфо-центру ће и житељи Савског венца моћи да добију тачне и правовремене информације.
 
  
05-06-2015
ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ ДАВИДУ АЛБАХАРИЈУ ЗА „ЖИВОТИЊСКО ЦАРСТВО“
Додела награде је у уторак 9. јуна у 12 часова у Свечаној сали Скупштине Београда

За Књижевну награду „Исидора Секулић“ коју још од 1967. године додељују истоимени Књижевни фонд и Градска општина Савски венац, а за дела настала у претходној години у неком од књижевних жанрова у којима је стварала Исидора Секулић, овога пута приспео је 51 предлог.

Од предложених наслова, жири је у ужи избор уврстио девет књига, и то:
Ивана Ђурић Пауновић, Чуднолики свет (Геопоетика 2014.); Гордана Ђерић, Писци и питања - Антрополошки есеји (Клио, 2014); Срђан Срдић, Даноноћник (Досије студио 2014.); Боривој Герзић, Последње ствари (Ренде 2014.); Угљеша Шајтинац, Банаторијум (Архипелаг 2014.); Давид Албахари, Животињско царство (Чаробна књига, Нови Сад, 2014.); Вида Огњеновић, Висока волтажа (Архипелаг 2014.); др Јелена Пилиповић, Locus amoris (Научна КМД и Филолошки факултет Универзитета у Београду) и Славко Гордић, Сродства и раздаљине (Академска књига, Нови Сад);
У најужи ибор за награду ушла су три дела: Гордана Ђерић, Писци и питања - Антрополошки есеји (Клио, 2014); др Јелена Пилиповић, Locus amoris (Филолошки факултет и Научна књига) и Давид Албахари Животињско царство (Чаробна књига, Нови Сад, 2014.)
Након детаљног разматрања прошлогодишње продукције савремених српских писаца у приповедачком, романескном, есејистичком и путописном жанру, које је неговала и Исидора Секулић, жири је већинским бројем гласова, донео одлуку да награда припадне Давиду Албахарију за дело „Животињско царство“ (Чаробна књига, Нови Сад, 2014.)
Жири је радио у саставу Бранко Кукић, председник, Биљана Дојчиновић и Ален Бешић, чланови.

Награда уз Плакету и Повељу подразумева и новчани износ од 300.000 динара и биће свечано уручена у уторак 9. јуна у 12 часова у Скупштини града.
 
  
29-05-2015
ТАКМИЧЕЊЕ У КОМ СУ СВИ ПОБЕДИЛИ
XXVII Дечја олимпијада у ОШ “Антон Скала“

Под слоганом „Доброта је највећа врлина, кажу бајке од давнина“ у дворишту Основне школе „Антон Скала“ на Топчидерском брду у петак 29. маја одржана је 27. Дечја олимпијада за децу са посебним потребама. На лепом спортском терену, уређеном из хуманитарног фонда Новака Ђоковића, као и у парку око њега, окупило се неколико стотина учесника школе домаћина, као и специјалних школа из Београда и унутрашњости, али и гостију из околних, а посебно интернационалних школа са којима школа „Антон Скала“ има дугогодишњу лепу сарадњу. И сви су они, у складу са слоганом ове лепе манифестације, били костимирани у ликове из бајки и прича за децу.
Уз хор „Антон Скале“ госте је поздравила директорка ове успешне школе Наташа Селић, захваљујући се пре свега општини Савски венац и граду, на пажњи и помоћи коју им годинама пружају, као и бројним спонзорима који су помогли ову олимпијаду. На њој су се деца са посебним потребама такмичила у једноставниом атлетским дисциплинама (скокови из места у даљ и вис, пикадо, дечје штафетне игрице и слично), што свима њима као и цео овај догађај, који увек с нестрпљењем ишчекују, причињава неописиво задовољство.
Поздрављајући присутне, председник Градске општине Савски венац Душан Динчић подсетио их је на олимпијско гесло „није важно победити – важно је учествовати“, које у ствари изражава и праву суштину ове дечје олимпијаде.
Присутне је поздравио и Игор Раичевић, заменик градског секретара за образовање, посебно нагласивши да је претходних девет година, пре ступања на садашњу дужност, провео у школи „Антон Скала“ у којој је добар део тог периода био и директор и да му је срце заувек остало у тој школи.
Бурно поздрављен од стране бројног и шароликог аудиторијума, уз децу која су му својим тапшањем давала ритам и певала са њим, потом је наступио Дејан Цукић, изразивши претходно своје велико задовољство што својим наступом даје прилог једној овако лепој манифестацији.
Лепу слике употпунило је и лепо време, а предивни отворени простори „Антон Скале“ дуго још потом орили су се од веселе дечје граје и навијања у спортским такмичењима у којима су резултати били најмање важни. Јер, победили су сви који су тога дана ту били присутни.
 
  
19-05-2015
„ИСИДОРА“ ДАВИДУ АЛБАХАРИЈУ ЗА „ЖИВОТИЊСКО ЦАРСТВО“
Књижевна награда „Исидора Секулић“ за 2014. годину

За Књижевну награду „Исидора Секуолић“ коју још од 1967. године додељују истоимени Књижевни фонд и Градска општина Савски венац, а за дела настала у претходној години у неком од књижевних жанрова у којима је стварала Исидора Секулић, овога пута приспео је 51 предлог.
Од предложених наслова, жири је у ужи избор уврстио девет књига, и то:
Ивана Ђурић Пауновић, Чуднолики свет (Геопоетика 2014.); Гордана Ђерић, Писци и питања - Антрополошки есеји (Клио, 2014); Срђан Срдић, Даноноћник (Досије студио 2014.); Боривој Герзић, Последње ствари (Ренде 2014.); Угљеша Шајтинац, Банаторијум (Архипелаг 2014.); Давид Албахари, Животињско царство (Чаробна књига, Нови Сад, 2014.); Вида Огњеновић, Висока волтажа (Архипелаг 2014.); др Јелена Пилиповић, Locus amoris (Научна КМД и Филолошки факултет Универзитета у Београду) и Славко Гордић, Сродства и раздаљине (Академска књига, Нови Сад);
У најужи ибор за награду ушла су три дела: Гордана Ђерић, Писци и питања - Антрополошки есеји (Клио, 2014); др Јелена Пилиповић, Locus amoris (Филолошки факултет и Научна књига) и Давид Албахари Животињско царство (Чаробна књига, Нови Сад, 2014.)
Након детаљног разматрања прошлогодишње продукције савремених српских писаца у приповедачком, романескном, есејистичком и путописном жанру, које је неговала и Исидора Секулић, жири је већинским бројем гласова, донео одлуку да награда припадне Давиду Албахарију за дело „Животињско царство“ (Чаробна књига, Нови Сад, 2014.)
Жири је радио у саставу Бранко Кукић, председник, Биљана Дојчиновић и Ален Бешић, чланови.
Награда уз Плакету и Повељу подразумева и новчани износ од 300.000 динара и биће свечано уручена у Скупштини града, а термин и датум ће бити накнадно саопштени.
 
  
08-05-2015
ПОЧИЊЕ АКЦИЈА "НАЈЗЕЛЕНО" НА САВКОМ ВЕНЦУ
Општина Савски венац позива све заинтересоване са своје територије да узму учешће у локалној aкцији "НајЗЕЛЕНО" и традиционалној Акцији ЈКП „Зеленила-Београд", под називом "3а зеленији Београд".
У локалној Акцији "НајЗЕЛЕНО 2015" бирамо најлепше зелене површине у девет категорија:
1. Најлепша зелена површина око стамбене зграде
2. Најлепши балкон окренут према улици
3. Најлепша зелена површина испред пословних објеката
4. Најлепше уређено школско двориште
5. Најлепше зеленило око предшколске установе
6. Најлепши кровни врт
7. Најлеше уређено унутрашње двориште
8. Најлепши прозор
9. Најлепши пример позитивне праксе вертикалног озелењавања
Позивамо Вас да се пријавите, покажете своје "НајЗЕЛЕНО" и постанете
инспирација својим суседим а за још лепши и пријатнији Савски венац. Приуликом пријаве за конкурс потребно је доставити фотографију ваше зелене површине не старију од месец дана, име и презиме особе за контакт, адресу и контакт телефон. Пријаве можете доставити и на мејл
najzeleno@gmail.com или лично Одељењу за друштвене делатности и месну самоуправу - заштита животне
средине, други спрат, ул Кнеза Милоша 69. Најбољи у првих пет категорија представљаће општину Савски венац на градском такмичењу у оквиру Акције "За зеленији Београд" коју традиционално организује ЈКП "Зеленило Београд".
Рок за пријаву за такмичење на градском нивоу је 5 јун 2015.године.
На локалном нивоу акција "НајЗЕЛЕНО" трајаће до октобра месеца.
контакт:
Градска општина Савски венац заштита животне средине
Александра Имширагић-Ђурић, тел: 011/2061-709
 
  
06-05-2015
БОРЦИ САВСКОГ ВЕНЦА ПРОСЛАВИЛИ ЈУБИЛАРНИ ДАН ПОБЕДЕ

Борци Савског венца, у сарадњи са Градском општином Савски венац у чијој сали је 6. маја и одржан Свечани скуп, прославили су 70 година победе над фашизмом у Другом светском рату.
Поздрављајући све присутне, међу којима и бројне саборце, али и руководиоце општине Савски венац, представнике Војске Србије, Руске школе и друге госте, о Дану победе говорио је пуковник авијације и борац Прве пролетерске бригаде Зденко Дупланчић, председник СУБНОР Савског венца.
У пригодном културно-уметничком програму учествовали су ученици Музичке школе „Станислав Бинички“ и Основне школе „Војвода Мишић“, а као специјални гост и глумац Аљоша Вучковић. Овом приликом уручене су књиге и дипломе ученицима награђеним на литерарном и ликовном конкурсу који је организован поводом Дана победе.
 
  
30-04-2015
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ЖЕНСКИХ ФРИЗЕРА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
У школи „Стефан Дечански“

У Школи за ученике оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански“ у Београду, у среду 29. априла одржано је Седмо републичко такмичење ученика оштећеног слуха за образовни профил - женски фризер. На такмичењу су учешће узеле школе за децу оштећеног слуха из Београда, Ниша, Крагујевца и Јагодине, као и неколико редовних средњих фризерских школа, чији ученици су се такмичили у дисциплинама: модерно шишање и подигнута дуга коса.
Такмичење су заједно отворили: Лепосава Петровић, директорка школе домаћина, која је говорила о својој школи и самом такмичењу, као и Душан Динчић, председник Градске општине Савски венац који је говорио о сарадњи општине са овом изванрдном школом којој општина помаже колико год може, као и овога пута када је, између осталог, обезбедила и награде за најбоље такмичаре.
Паралелно са такмичењем у великој школској сали одржавао се и Мали сајам нових технологија у образовању, са предавачима из познатих козметичких кућа и фризерских академија, а по завршетку такмичења, уз заједнички ручак и дружење свих такмичара и организатора, приређена је и ревија фризура.
 
  
21-04-2015
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ЕКОЛОШКИ РАД СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
На свечаности уприличеној 21. Априла У ОПШТИНИ Савски венац, Друштво стручњака еколошких наука Србије наградило је “Специјалном заједничком наградом за учињено добро природи” Градску општину Савски венац, Предшколске установе Савски венац и ПОД Театар, а за реализацију партнерског програма под називом “Јачање свести деце у области заштите животне средине”. То је програм, који се кроз Локални еколошки план општине Савски венац реализује већ осам година у свим вртићима Предшколске установе Савски венац. Полазници овог програма, малишани из савсковеначких вртића, добрано су попунили салу и са одушевљењем поздравили уручење признања које су и сами заслужили. А пре свечаног уручења поздравили су их: Душан Динчић, председник ГО Савски венац, Проф. Др Радомир Симић, потпредседник Друштва које им је уручило признање и Бранислав Маринков, председник Жирија које је овакво Специјално признање доделило по први пут. О програму еколошког рада са децом предшколског узраста и театарско-културолошкој димензији овог приступа говорили су: Гордана Петровић, директорка ПУ Савски венац, Тања Пајовић, уметнички директор ПОД театра и општински еколог Мр Александра Имширагић – Ђурић, иницијатор и координатор награђеног пројекта.
 
  
14-04-2015
НЕДЕЉА КИНЕСКО-СРПСКЕ КУЛТУРЕ У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА

У току је Недеља кинеско-српске културе која се одржава у Кући краља Петра oд 13. до 19. априла, под покровитељством Амбасаде Н. Р. Кине, а у организацији ГО Савски венац, Друштва кинеско-српске културне размене, Удружења за међународну сарадњу и слогу међу народима "Pro Concordatia Populorum" и Куће краља Петра.
У понедељак, 13. априла у присуству високих званица и представника Амбасаде Н. Р. Кине, отворена je изложба уметничких фотографија "Празник пролећа у Кини", као и изложба цртежа "Професије и занати у Кини и Србији", Томислава Петровића, академског сликара. Исте вечери уприличена je кинеска церемонија пијења чаја, у организацији Института Конфучије, а у музичком делу програма наступили су: млада виолинисткиња Јована Савић, уз пратњу Нине Савић на клавиру, вокални солисти Ана Марић и Стеван Пешевић, певачка група КУД-а "Абрашевић" уз диригентску палицу Тање Андријић, као специјални гост чувени флаутиста Љубомир Димитријевић, члан група „Ренесанс“ и „Балканика“.
Ову лепу манифестацију, која је привукла бројну публику и по лепој вечери испунила двориште и све просторије Куће краља Петра, отворио је Предраг Кузмановић, заменик председника Скупштине ГО Савски венац, уједно и председник КУД-а „Абрашевић“, као и: Xu Hong, саветник за културу Амбасаде НР Кине у Србији, Guao Xiao, председник Друштва Кинеско-српске културне размене и председник Асоцијације кинеских привредника у Републици Србији и Небојша Граорац, генерални префект Удружења за међународну сарадњу и слогу међу народима "Pro Concordatia Populorum".
У уторак, 14. априла у 19 часова, концерт ће одржати пијанисткиња Дина Чубриловић. Програм: Бах, Бетовен, Скрјабин. У среду, 15. априла, од 13.30 до 21.00, биће одржан филмски маратон кинеских играних филмова: У четвртак, 16. априла у 19 часова, концерт ће одржати кинеска пијанисткиња Тиан Хонг Јанг. Програм: Скарлати, Шуберт, Лист. У суботу, 18. априла од 11:00 - 12:00 биће одржана ликовна радионица за децу - цртање кинеских јунака. У суботу, 18. априла од 17:00, Драгон боат савез Србије организује представљање модерног спорта утемељеног на старој кинеској традицији; а Ћигонг савез Србије – презентацију традиционалних ћигонг вежби. Од 18:00 Институт Конфучије организује предавање о кинеској филозофији, да би се вече као и Недеља кинеско-српске културе, завршили концертом виолинисте Живојина Велимировића.
 
  
14-04-2015
УСКРШЊИ ПАКЕТИ КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Уочи Ускршњих празника, 9. априла, Градска општина Савски венац, као и претходних десетак година, поделила је у Центру за социјалниу рад у Ломиној улици пригодне прехрамбене пакете својим социјално угроженим суграђанима. Пакете у којима је било и слаткиша и сокова, али и ускршњих јаја, том приликом је добило 112 корисника социјалне помоћи. Посебне ускршње пакете општина је уручила и члановима домаћинства који по специјалном програму АПИ Србије, за инклузију особа са Дауновим синдромом, као једна сложна породица, живе у општинском стану у Бирчаниновој улици.

 
  
 
 •  
 
 
 
 • КРШТЕНИЦЕ+ДРЖАВЉАНСТВО
 • ВЕНЧАНИЦЕ
 • УМРЛИЦЕ
 • УПЛАТНИЦА
 

ЈМБГ
Име и презиме
Име оца
Име мајке
Девојачко презиме (за удате)
Болница рођења
Врста документа
Сврха издавања документа
Контакт телефон
Мобилни телефон
e-mail адреса
Општина доставе документа
Адреса на коју желите да се пошаље документ
НАПОМЕНА: На основу Закона о матичним књигама, члан 41. став 1. увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја.
 • За извод из књиге рођених,венчаних и умрлих потребно је платити административне таксе (републичку таксу 420 дин.) + цену услуге од 360 дин (укључујући ПДВ).
 • За извод из књиге рођених,венчаних и умрлих ма међународном обрасцу потребно је платити административне таксе (републичку таксу 650 дин.) + цену услуге од 360 дин (укључујући ПДВ).
 • За уверење из књиге држављана потребно је платити административне таксе (републичку таксу 700 дин.) + цену услуге од 360 дин (укључујући ПДВ).
 • Изводи се уручују у року од 2 - 5 дана за лица са пребивалиштем на територији Града Београда-куриром. За лица са пребивалиштем ван територије Београда изводи се достављају путем поште,а рок доставе зависи од ажурности поште.
 • Административне таксе се не плаћају за социјална давања, за дечији додатак, за упис у школу или факултет, за регулисање војне обавезе, за заснивање радног односа и за пријаву новорођеног детета у матичне књиге.
 • Таксе и трошкови доставе плаћају се куриру приликом преузимања извода.
 • Детаљније информације можете добити и на телефоне 360-2-380
 • Документа можете поручити и позивањем говорног аутомата ПТТ 011/3607-711
ВАЖНА НАПОМЕНА: Уколико користите InternetExplorer горњу форму попуните латиницом и без карактера ŠĐČĆŽšđčćž, а ако користите неки други програм за интернет, као нпр. Firefox или Opera можете захтев унети било којим писмом, по вашој жељи. 
Municipality profile in English


ИЗВОДИ
Изводе из матичних књига можете наручити преко општинског контакт центра на телефон
011/360-2-380 или овде ->
Поручени документи достављају се регистрованом курирском службом.
Достава се наплаћује.

ГИС
географски информациони систем


ВАЖНО
активности општинске управе


ФИНАНСИЈЕ
  
 • ЧАСОПИС
 • СКУПШТИНА
 • МЛАДИ
 
Овде можете преузети примерке општинског часописа "Савски венац" и специјалних издања у PDF формату
 
 
Get Adobe Flash player