Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

08. октобар 2020.

АНКЕТА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

АНКЕТА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Позивамо вас да учествујете у анкети у оквиру истраживања које заједно спроводе Секретаријат за заштиту животне средине града Београда и Катедра за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури Шумарског факултета - Универзитета у Београду, с циљем реализације пројекта „Типологија предела за потребе одрживог развоја града Београда у складу са принципима Европске конвенције о пределима“.

 

Повод за израду пројекта је примена Европске конвенције о пределима (ЕКП) на регионалном и локалном нивоу, идентификација различитих карактера предела и њиховa примена, у циљу интеграције вредности предела у политике животне средине, систем просторног и урбанистичког планирања, као и у систем секторских планова.

 

Циљ анкете је да се утврде преференце локалног становништва, као и  мишљења локалне заједнице  поводом  квалитета простора у ком живе и утврђивање њиховог односа према идентитету предела.

 

Анкети можете приступити путем линка: АНКЕТА

Молимо вас да анкету попуните најкасније до 20. октобра.

Top