Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

04. јануар 2021.

Комунална проблематика

- Захтев за издавање решења за привремено заузеће јавне-друге површине ради постављања баште угоститељског објекта


- Захтев за издавање решења за привремено заузеће јавне– друге површине ради постављања истоветне баште угоститељског објекта


- Захтев за издавање решења за оглашавање путем паноа који носи физичко лице и дељењем летака из руке


- Захтев за издавање решења за привремено заузеће јавне површине за постављање киоска предвиђених планом по спроведеном конкурсу


- Захтев за издавање решења за привремено заузеће јавне површине ради постављања наменског монтажног објеката


- Захтев за издавање решења за постављање средства за оглашавање


- Захтев за издавање решења за постављање монтажно-демонтажног привременог објекта на јавној или другој површини (неизграђеној површини у јавној употреби), балон – хала спортске намене, на територији града Београда


- Захтев за издавање решења за привремено заузеће јавне површине ради постављања тезги и других покретних привремених објеката (тезга, расхлдних витрина, конзерватора за сладоледе итд.) Предвиђених планом


- Захтев за издавање клаузуле  правноснажности  на решење


-Захтев за разгледање или фотокопирање активних списа


- Захтев за издавање уверења
 

- Захтев за издавање решења за забавне паркове, спортске објекте и објекте за игру деце

Top