Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Добра

Добра

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара-НАБАВКА И УГРАДЊА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА УРЕЂАЈА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ ХОДНИКА ДРУГОГ СПРАТА ДОМА ЗДРАВЉА ,,САВСКИ ВЕНАЦ“У ПАСТЕРОВОЈ

22. октобар 2013.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара-НАБАВКА И УГРАДЊА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА УРЕЂАЈА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ ХОДНИКА ДРУГОГ СПРАТА ДОМА ЗДРАВЉА ,,САВСКИ ВЕНАЦ“У ПАСТЕРОВОЈ... Детаљније

Добра

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА у поступку јавне набавке велике вредности-Набавка аутомобила путем финансијског лизинга за потребе градске оштине Савски венац и потребе Дома здравља „Савски венац

18. октобар 2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА у поступку јавне набавке велике вредности-Набавка аутомобила путем финансијског лизинга за потребе градске оштине Савски венац и потребе Дома здравља „Савски венац... Детаљније

Top