Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

28. фебруар 2019.

Грађевинска проблематика

Oд 04.01.2016. године захтеви за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, измена решења о грађевинској дозволи, привремене грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе, пријава радова, пријава завршетка израде темеља, давање сагласности на техничку документацији у погледу мера заштите од пожара), могу се поднети искључиво електронским путем, на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије или Линк за приступ порталу за електронско подношење захтева за грађење


- Захтев за доношење решења о уклањању објекта склоног паду


- Захтев за доношење решења о уклањању објекта по захтеву власника


- Захтев за издавање обавештења о текућем одржавању

Top