Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Градска општина

24. новембар 2016.

Правобранилаштво

Правобранилаштво

     Правобранилаштво ГО Савски венац обавља послове заштите имовинских права и интереса Градске општине Савски венац. Правобранилаштво  је законски заступник општине и њених органа у свим споровима и поступцима пред судовима и осталим органима, а у вези заштите имовинских права и интереса општине, њених органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине. Правобранилаштво даје мишљења у поступцима који се воде пред општинским органима у којима може бити повређен интерес општине.


Драгиша Р. ДОБРИЋ – правобранилац Градске општине Савски венац
Е-пошта: dobricd@savskivenac.rs
Телефон: 011/2061-894, 011/2061-911
Биографија ::..