Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

04. март 2020.

Хитне интервенције у објектима основних школа на територији ГО Савски, јн 2020/3

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Хитне интервенције у објектима основних школа на територији ГО Савски, јн 2020/3, 4.3.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Хитне интервенције у објектима основних школа на територији ГО Савски, јн 2020/3, 4.3.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ:Хитне интервенције у објектима основних школа на територији ГО Савски, јн 2020/3, 23.3.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Хитне интервенције у објектима основних школа на територији ГО Савски, јн 2020/3, 13.5.2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА Хитне интервенције у објектима основних школа на територији ГО Савски, јн 2020/3, 3.6.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Хитне интервенције у објектима основних школа на територији ГО Савски, јн 2020/3, 10.6.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УГОВОРИМА ЗАКЉУЧЕНИМ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА Хитне интервенције у објектима основних школа на територији ГО Савски, јн 2020/3, 2.10.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРАУ СКЛОПУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 3 и 4:Хитне интервенције у објектима основних школа на територији ГО Савски, јн 2020/3, 2.10.2020.

Top