Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

03. децембар 2018.

Имовинско правни и стамбени послови

Нови обрасци:

- Захтев за исељење бесправно усељених лица из стана или заједничких просторија стамбене зграде

- Захтев за издавање потврде / уверења  о регистрованој стамбеној заједници

- Захтев за регистрацију стамбене заједнице

- Предлог за административни пренос

- Предлог за експропријацију

- Предлог за непотпуну експропријацију

- Захтев за деекспропријацију

- Захтев за одређивање накнаде за експроприсану непокретност
 

 


Стари обрасци:

- Ц-12 Захтев за издавање клаузуле правоснажности

- Ц-8 Захтев за издавање потврде о исплати у целости откупне цене стана

- Ц-8б Захтев за исправку уговора о откупу стана (Анекс уговора)

- Ц-5б Захтев за поништај решења о експропријацији

- Ц-7 Захтев за поништај решења о изузимању земљишта

- Ц-2б Бодовна листа

- Ц-10 Захтев за разгледање или фотокопирање активних списа

- Ц-11 Захтев за увид у збирке исправа или фотокопирање потребне документације

- З-1 Захтев за доставу докумената по Закону о враћању одузете имовине

Top