Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

05. децембар 2013.

ИНФОРМАЦИЈЕ НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ И ОДГОВОРИМА НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ-у поступку јавне набавке мале вредности услуга:УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ

Top