Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

06. септембар 2018.

ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 2018 – ОБАВЕШТЕЊЕ

ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 2018 – ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр.104/09 и 99/11), чл. 43 Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 20/14 – Одлука УС, 55/14 и 47/18),  Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 61/18) и Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени гласник Републике Србије“ број 63/18), који су расписани за 4.новембар 2018. године, Градска општина Савски венац објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О УПИСУ И УВИДУ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК

 

Обавештавају се грађани Градске општине Савски венац да Управа Градске општине Савски венац излаже део посебног бирачког списка за подручје ГО Савски венац на увид грађанима, тако да могу извршити проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, као и да могу поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у посебном бирачком списку, сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова у згради Градске општине Савски венац, Кнеза Милоша бр. 69, I спрат, канцеларија 17. Увид у посебан бирачки списак може се извршити и на интернет страници https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/.

Од проглашења изборне листе право на увид у посебан бирачки списак, као и на увид у службену документацију на основу које се врши упис, брисање, измена, допуна или исправка бирачког списка у складу са законом, има и овлашћени представник подносилаца потврђених изборних листа у складу са законом.

Све промене у посебном бирачком списку по службеној дужности и по захтеву грађана, као и промене у бирачком списку, врше се, према месту пријављеног пребивалишта бирача, до закључења бирачког списка, 19.10.2018. године, када Министарство државне управе и локалне самоуправе решењем закључује посебан бирачки списак.

Након закључења посебног бирачког списка, до 31.10.2018. године, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе

               

 

Захтев за упис у посебан бирачки списак савета за националне мањине

 

                       

УПРАВA ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

 

 

 

 

Top