Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

18. јун 2019.

Израда техничке документације за уређење катастарске парцеле 21511/30 КО Савски венац за постављање комуналних објеката, опреме, мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара ЈН.2019/32

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Израда техничке документације за уређење катастарске парцеле 21511/30 КО Савски венац за постављање комуналних објеката, опреме, мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара ЈН.2019/32,18.06.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:Израда техничке документације за уређење катастарске парцеле 21511/30 КО Савски венац за постављање комуналних објеката, опреме, мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара ЈН.2019/32,18.06.2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА26.06.2019.

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 3.7.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 3.7.2019.

Top