Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

19. јун 2019.

Израда техничке документације за уређење површине за постављање комуналних објеката, жардињере и друге посуде за биљне засаде, клупе и слични објекти намењени седењу, корпе за отпатке и ђубријере на катастарској парцели 21511/30 КО Савски венац:ЈН 2019/31

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Израда техничке документације за уређење површине за постављање комуналних објеката, жардињере и друге посуде за биљне засаде, клупе и слични објекти намењени седењу, корпе за отпатке и ђубријере на катастарској парцели 21511/30 КО Савски венац:ЈН 2019/31,19.06.2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:Израда техничке документације за уређење површине за постављање комуналних објеката, жардињере и друге посуде за биљне засаде, клупе и слични објекти намењени седењу, корпе за отпатке и ђубријере на катастарској парцели 21511/30 КО Савски венац:ЈН 2019/31,19.06.2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Израда техничке документације за уређење површине за постављање комуналних објеката, жардињере и друге посуде за биљне засаде, клупе и слични објекти намењени седењу, корпе за отпатке и ђубријере на катастарској парцели 21511/30 КО Савски венац: ЈН 2019/31, 27.06.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Израда техничке документације за уређење површине за постављање комуналних објеката, жардињере и друге посуде за биљне засаде, клупе и слични објекти намењени седењу, корпе за отпатке и ђубријере на катастарској парцели 21511/30 КО Савски венац: ЈН 2019/31, 4.7.2019.

Top