Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

08. новембар 2019.

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2019/59

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2019/59,08.11.2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2019/59,08.11.2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2019/59,13.12.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2019/59, 18.12.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 1,2 И 3  У СКЛОПУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2019/59, 08.01.2020

Top