Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

18. фебруар 2021.

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2021/3

Javni poziv:Izvođenje radova mna investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade na teritoriji GO Savski venac jn.br.2021/3

Konkursna dokumentacija :Izvođenje radova na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade na teritoriji GO Savski venac,jn.br2021/3 , 18.2.2021

KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA:

MODEL OKVIRNOG SPORAZUMA

OBRAZAC STRUKTURE CENE

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE

OBRAZAC TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

OBRAZAC  ZA IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA

UPUTSTVO KAKO DA SAČINE PONUDU

IZMENE KRITERIJUMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SOBJEKTA

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA:Izvođenje radova na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade na teritoriji GO Savski venac,jn.br2021/3 , 26.3.2021

OBAVESTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU:Izvođenje radova na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade na teritoriji GO Savski venac,jn.br2021/3 , 31.3.2021

Top