Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

Јавне набавке

Хитне интервенције у објектима oсновних школа на територији ГO Савски венац, ЈН 2023/4

18. март 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 18.3.2023. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 18.3.2023. Модел оквирног споразума Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се... Детаљније

Јавне набавке

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/6

15. март 2023.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15.03.2023: ЈАВНИ ПОЗИВ  МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ТЕХНИЧИКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ УПУТСТВО... Детаљније

Јавне набавке

Израда идејног решења, дизајн и припрема за штампу општинског информатора, ЈН 2023/3

18. фебруар 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 18.2.2023. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 18.2.2023. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Јавне набавке

Набавка канцеларијског материјала за потребе ГO Савски венац, ЈН 2023/1

15. фебруар 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 15.2.2023. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 15.2.2023. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Јавне набавке

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/2

14. фебруар 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ 14.02.2023 МОДЕЛ УГОВОРА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ... Детаљније

Јавне набавке

Услуге чишћења зграда Градске општине Савски венац, јн 2022/37

30. децембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 3012.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 30.12.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Top