Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

Јавне набавке

Услуге организације и реализације целине «Дечје летње игре» у оквиру сталне манифестације «Лето фест», ЈН 2022/21

14. јул 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 14.7.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 14.7.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Јавне набавке

Набавка услуга Еко патроле за потребе ГО Савски венац, ЈН 2022/20

08. јул 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 8.7.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 8.7.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЈН.БР.2022/19

15. јун 2022.

Јавни позив  Критеријум за квалитативан избор Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о набавци Образац трошкова  понуде Образац структуре цене Техничка спецификација Модел... Детаљније

Јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које се у јавној својини на територији ГО Савски венац,2022/14

09. јун 2022.

Јавни позив  Одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које се у јавној својини  на територији  ГО Савски венац,2022/14 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА МОДЕЛ... Детаљније

Јавне набавке

Обавезно осигурања возила Градске општине Савски венац од аутоодговорности ГО Савски венац, ЈН 2022/17

08. јун 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 8.6.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 8.6.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Јавне набавке

Излети за најстарије суграђане Савског венца, ЈН 2022/18

07. јун 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 7.6.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 7.6.2022. Модел оквирног споразума Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Top