Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

Јавне набавке

УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОМОЋИ СТАРИМ ЛИЦИМА СА ПОДРУЧИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ,У ВИДУ ХИГИЈЕНСКИХ ПАКЕТА,ЈН.БР.2022/33

19. новембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ,19.10.2022 МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ КРИТЕРИЈУМ... Детаљније

Јавне набавке

Извођење радова на зидарско -фарбарским радовима у окну лифта у згради Кнеза Милоша бр.69,2022/32

19. новембар 2022.

Јавни позив ,19.11.2022 Модел уговора Образац структуре цене Техничка спецификација Образац трошкова припреме понуде Упутство понуђачима како да сачине понуду Општи подаци о предмету... Детаљније

Јавне набавке

Текуће одржавање објеката Предшколске установе „Савски венац”, ЈН 2022/30

01. новембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 1.11.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 1.11.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Јавне набавке

Услуга организације помоћи старим лицима на подручју ГО Савски венац у виду пакета основних животних намирница, ЈН 2022/31

29. октобар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 29.10.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 29.10.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Јавне набавке

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде - уређење фасада на територији ГО Савски венац, ЈН 2022/29

21. октобар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 21.10.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 21.10.2022. Модел оквирног споразума Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Јавне набавке

Услуге штампања разног материјала за потребе Градске општине Савски венац II,јн.бр.2022/28

17. октобар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ  МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР УПУТСТВО... Детаљније

Top