Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

Јавне набавке

Извођење радова на уређењу катастарских парцела Топчидерског парка ради поставке комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме, ЈН 2022/26

13. септембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 13.9.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 13.9.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Јавне набавке

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ЈН 2022/24

06. септембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 6.9.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 6.9.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Јавне набавке

Услуге организације и реализације манифестације "Европска недеља мобилности - Дан без аутомобила", ЈН 2022/25

01. септембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЉА ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА МОДЕЛ... Детаљније

Јавне набавке

Израда пројектно-техничке документације за поставку комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме на кп 20976/5 на локацији Флоре Сендс, ЈН 2022/23

29. јул 2022.

Конкурсна документација:Јавни позив Упутство понуђачима како да сачине понуду Критеријум за доделу уговора Ктритеријум за квалитативан избор Модел уговора Образац трошкова припреме понуде Образац... Детаљније

Јавне набавке

Израда пројектно-техничке документације ради увођења унутрашњих гасних инсталација за потребе вртића „Пчелица“ на локацији Сењачка 46, ЈН 2022/22

22. јул 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 22.7.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 22.7.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Top