Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

Јавне набавке

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку за јавну набавку бр. 2020/33 - Одржавање софтвера ОПИС

31. децембар 2020.

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку за јавну набавку бр. 2020/33 - Одржавање софтвера ОПИС - 31.12.2020. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. 2020/33 - Одржавање софтвера... Детаљније

Јавне набавке

Текуће поправке и одржавања основних школа на територији ГО Савски венац јн 2020/32

04. децембар 2020.

Јавни позив Одлука о додели уговора за јавну набавку радова број 2020/32 Текуће поправке и одржавање основних школа на територији ГО Савски венац 24.12.2020. Обавештење о додели уговора за јавне набавке... Детаљније

Јавне набавке

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавања основних школа на територији ГО Савски венац

04. децембар 2020.

Упутство понуђачима како да саставе понуду Техничка спецификација Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Образац структуре цене  Модел уговора Критеријуми... Детаљније

Јавне набавке

Набавка пића и напитака за потребе бифеа ГО Савски венац ЈН бр. 2020/31

31. октобар 2020.

1. Јавни позив   2. Конкурсна документација: Критеријуми за доделу уговора Модел уговора Образац структуре понуђене цене Образац трошкова понуде Опис критеријума за квалитативни... Детаљније

Top