Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

Јавне набавке

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

05. јануар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА-УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2021/21 МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ КРИТЕРИЈУМ... Детаљније

Јавне набавке

Извођење радова на замени дотрајале столарије спортске сале ДКЦ Мајдан и поставка мобилијара на локацији Козијачка 3-5, ЈН 2021/23

31. децембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ... Детаљније

Јавне набавке

МАНИФЕСТАЦИЈА ,,ПАРК ОТВОРЕНОГ СРЦА"

08. децембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ -МАНИФЕСТАЦИЈА "ПАРК ОТВОРЕНОГ СРЦА" ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРМАЊА ПОНУДЕ УПУТСТВО ПОНУЂАЧА КАКАО... Детаљније

Јавне набавке

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ,ЈН.БР.2021/18

06. децембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  ЗГРАДА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ,ЈН.БР.2021/18 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РЕФЕРЕНТНИМ РАДОВИМА ОПШТИ... Детаљније

Јавне набавке

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2021/19

03. децембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ -ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2021/19 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РЕФЕРЕНТНИМ РАДОВИМА ОПШТИ... Детаљније

Top