Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

Јавне набавке

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2021/17

09. новембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ОПШТИ... Детаљније

Јавне набавке

Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2021/16

15. октобар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ:Извођење радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији ГО Савски венац, ЈН 2021/16 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОБРАЗЦ СТРУКТУРЕ... Детаљније

Јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕН ЈН.2021/13

15. септембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ -Колективно осигурање запослених јн.бр..2021/13 , 03.09.2021 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКУТУРЕ ЦЕНЕ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ ОПИС КРИТЕРИЈУМА ТЕХНИЧКА... Детаљније

Јавне набавке

Уређење катастарске парцеле бр.11583 КО Савски венац, за поставку монтажно –демонтажног објекта, комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме јн.бр. 2021/15

14. септембар 2021.

Јавни позив:Уређење катастарске парцеле бр.11583 КО Савски венац, за поставку монтажно –демонтажног објекта, комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме  ... Детаљније

Јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ, ЈН.БР. 2021/14

14. септембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ, БР.2021/14, 15.09.2021 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ОПШТИ... Детаљније

Јавне набавке

Конкурсна документација.Извођење радова за поставку опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме у вртићу Јелена Анжујска на локацији Вишеградска број 27, ЈН 2021/12

02. септембар 2021.

Јавни позив:Извођење радова за поставку опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме у вртићу Јелена Анжујска на локацији Вишеградска број 27, ЈН 2021/12,02.9.2012 Модел уговора Изјава... Детаљније

Top