Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

Јавне набавке

Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске општине Савски венац, ЈН 2021/11

04. август 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 4.8.2021. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 4.8.2021. МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ... Детаљније

Јавне набавке

Одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2021/10

12. јун 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ:Одржавање саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини на територији ГО Савски венац, јн.бр. 2021/10 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ... Детаљније

Јавне набавке

УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И ПРЕНОСА ПОДАТАКА, ЈН 2021/6

08. јун 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 29.4.2021. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 29.4.2021. Изјава о обиласку локације Модел уговора Образац струкуре цене Образац трошкова припреме понуде Критеријум за доделу уговора Техничка... Детаљније

Јавне набавке

Обавезно осигурање возила Градске општине Савски венац од аутоодговорности,jn.br.2021/9

29. мај 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ:Обавезно осигурање  возила Градске општине Савски венац од аутоодговорности, јн.бр.2021/9 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПИС... Детаљније

Јавне набавке

Одржавање програма за буџет, рачуноводство, плате, основна средства, стамбени фонд и финансије, ЈН 2021/8

13. мај 2021.

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива Одржавање програма за буџет, рачуноводство, плате, основна средства, стамбени фонд и финансије, ЈН 2021/8 Одлука о додели... Детаљније

Top