Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

Јавне набавке

УСЛУГЕ КАСКО ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА ГО САВСКИ ВЕНАЦ, ЈН 2021/7

08. мај 2021.

Јавни позив Конкурсна документација МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ОПШТИ... Детаљније

Јавне набавке

Хитне интервенције у објектима Основних школа на територији Го Савски венац, ЈН 2021/2

19. март 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ -Хитне интервенције  у објектима Основних школа на територији Го Савски венац, ЈН 2021/2 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОБРАЗАЦ... Детаљније

Top