Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Добра

Добра

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, ЈН 2022/5

03. март 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 15.2.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 15.2.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Добра

Набавка горива за потребе возног парка Градске општине Савски венац, ЈН 2022/6

23. фебруар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 23.2.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 23.2.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговор аи остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Добра

Набавка горива за потребе возног парка Градске општине Савски венац, ЈН 2022/1

28. јануар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 28.1.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 28.1.2022. МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ... Детаљније

Добра

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ, ЈН.БР. 2021/14

14. септембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ, БР.2021/14, 15.09.2021 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ОПШТИ... Детаљније

Добра

Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске општине Савски венац, ЈН 2021/11

04. август 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 4.8.2021. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 4.8.2021. МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ... Детаљније

Добра

Набавка пића и напитака за потребе бифеа ГО Савски венац ЈН бр. 2020/31

31. октобар 2020.

1. Јавни позив   2. Конкурсна документација: Критеријуми за доделу уговора Модел уговора Образац структуре понуђене цене Образац трошкова понуде Опис критеријума за квалитативни... Детаљније

Top