Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Добра

Добра

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/6

15. март 2023.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15.03.2023: ЈАВНИ ПОЗИВ  МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ТЕХНИЧИКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ УПУТСТВО... Детаљније

Добра

Набавка канцеларијског материјала за потребе ГO Савски венац, ЈН 2023/1

15. фебруар 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 15.2.2023. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 15.2.2023. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Добра

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГО САВСКИ ВЕНАЦ,ЈН.БР.2023/2

14. фебруар 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ 14.02.2023 МОДЕЛ УГОВОРА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ... Детаљније

Добра

Набавка кондиторских производа за доделу бесплатних новогодишњих пакетића за децу са Савског венца, јн.бр.2022/35

02. децембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ,02.12.2022 МОДЕЛ УГОВОРА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ КРИТЕРИЈУМ... Детаљније

Добра

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, ЈН 2022/5

03. март 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 15.2.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 15.2.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговора и остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Добра

Набавка горива за потребе возног парка Градске општине Савски венац, ЈН 2022/6

23. фебруар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 23.2.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 23.2.2022. Модел уговора Критеријум за доделу уговор аи остали захтеви набавке Образац структуре цене са упутством како да се попуни Образац... Детаљније

Top