Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Добра

Добра

Набавка горива за потребе возног парка Градске општине Савски венац, ЈН 2022/1

28. јануар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 28.1.2022. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 28.1.2022. МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ... Детаљније

Добра

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ, ЈН.БР. 2021/14

14. септембар 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ, БР.2021/14, 15.09.2021 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ОПШТИ... Детаљније

Добра

Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске општине Савски венац, ЈН 2021/11

04. август 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ, 4.8.2021. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 4.8.2021. МОДЕЛ УГОВОРА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ... Детаљније

Добра

Набавка пића и напитака за потребе бифеа ГО Савски венац ЈН бр. 2020/31

31. октобар 2020.

1. Јавни позив   2. Конкурсна документација: Критеријуми за доделу уговора Модел уговора Образац структуре понуђене цене Образац трошкова понуде Опис критеријума за квалитативни... Детаљније

Добра

Увођење система за електронско праћење и гласање у раду Скупштине општине Савски венац

25. септембар 2020.

1. Јавни позив   2. Конкурсна документација: Изјава о обиласку локације Критеријуми за доделу уговора Модел уговора Образац структуре понуђене цене Образац трошкова понуде Опис... Детаљније

Top