Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

07. децембар 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ


Основне информације


Утврђује се да ће за потребе Градске општине Савски венац у 2018. години бити суфинансирани програми и пројекти удружења из буџета Градске општине Савски венац из области:


Култура и културно-уметнички аматеризам


Расписаним Јавним позивом, Градска општина Савски венац ће суфинансирати програме/пројекте у висини од 700.000,00 динара, који су у складу са Планом развоја културе (2.1.2 Подршка и подстицај афирмацији културног аматеризма, 5.3.1 Унапређење инклузије маргинализованих група, 2.2.2 Афирмисање културне разноликости и интеркултурног дијалога), а који имају за циљ:
1.    Подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;
2.    Аматерско, културно и уметничко стваралаштво, изворно народно стваралаштво и очување нематеријалног културног наслеђа;
3.    Културно стваралаштво особа са инвалидитетом;
4.    Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, дигитално стваралаштво и мултимедија;

Минималан износ одобрених средстава по програму је 50.000,00 динара, а максималан износ 300.000,00 динара.
Предлози програма/пројеката морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком:

„Пријава за Јавни конкурс удружењима за суфинансирање програма и пројеката из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину, Комисији за избор програма и пројеката удружења, за програм/пројекат из области КУЛТУРЕ са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ“.

Предлози програма/пројеката са пратећом документацијом се достављају у два примерка у штампаној форми и на CD-у или USВ-у, на писарницу Градске општине Савски венац, Кнеза Милоша бр. 69 или поштом на адресу:
Град Београд, Градска општина Савски венац, 11 000 Београд, Кнеза Милоша бр. 69.
Предлог програма/пројеката за који је пријава послата у више од једне коверте  неће бити узетa у разматрање.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Сви учесници конкурса се могу информисати о конкурсу и резултатима конкурса на званичној интернет страници и порталу е-Управа.

Учесници јавног конкурса могу преузети  конкурсну документацију са званичне интернет странице Градске општине Савски венац : www.savskivenac.rs.

Све додатне информације се могу добити путем телефона 011/2061-766 или слањем електронске поште на zeljskin@savskivenac.rs.

 

Текст Јавног конкурса

Образац пријаве

Образац предлога пројекта

Top