Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

13. август 2019.

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

да доставе

ПРЕДЛОГЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ: СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

I               „ Летњи дан у природи“ –  програми за старије суграђане са територије Градске општине Савски венац (побољшање социјалног положаја и свакодневног живота старијих суграђана кроз различите видове коришћења слободног времена и провођења летњих дана у природи).

Укупан износ за суфинансирање програма из области „ Летњи дан у природи“ –  програми за старије суграђане са територије Градске општине Савски венац је 2.950.000,00 динара, минималан износ одобрених средстава по програму је 100.000,00 динара, а максималан 900.000,00 динара.

Предлози програма мојају бити достављени у запечаћеној коверти са назнаком:

„Пријава за Јавни конкурс удружењима грађана за суфинансирање програма и пројеката из буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину, Комисији за избор програма и пројеката удружења грађана, за програм из области: Социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници, са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ“.

 

Предлози програма/пројеката са пратећом документацијом се достављају у два примерка у штампаној форми и на ЦД-у, на писарницу Градске општине Савски венац, Кнеза Милоша 69, или поштом на адресу:

Градска општина Савски венац, Улица кнеза Милоша 69, 11000 Београд,.

Предлог програма/пројеката за који је пријава послата у више од једне коверте  неће бити узетa у разматрање.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Сви учесници конкурса се могу информисати о конкурсу и резултатима конкурса на званичној интернет страници и Порталу е-Управа.

Учесници Јавног конкурса могу преузети потребну конкурсну документацију са званичне интернет странице Градске општине Савски венац: www.savskivenac.rs

Све додатне информације се могу добити путем телефона 011/2061-766 или слањем електронске поште на zeljskin@savskivenac.rs
 

Образац пријаве ::..
Образац предлога пројекта ::..
Текс конкурса .пдф ::..

 

Top