Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

07. децембар 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ


да доставе


ПРЕДЛОГЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ:

I.    Бесплатни програм за учење страних језика (учење страних језика у трајању од 5 месеци/енглески, немачки, руски језик)

II.    Организовање бесплатних радионица у природи за младе (едукација у области екологије и заштите животне средине)

Укупан износ за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана из области под:

I.    Бесплатни програм за учење страних језика је 1.000.000,00 динара, минималан износ одобрених средстава по програму је 50.000,00 динара, а максималан 1.000.000,00 динара.
II.    Организовање бесплатних радионица у природи за младе је 700.000,00 динара, минималан износ одобрених средстава по програму је 50.000,00 динара, а максималан 700.000,00 динара.

Предлози програма морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком:
„Пријава за Јавни конкурс удружењима грађана за суфинансирање пројеката и програма из буџета ГО Савски венац за 2018. годину, Комисији за избор пројеката и програма удружења грађана, за Програм из области под:

I.    Бесплатни програм за учење страних језика (учење страних језика у трајању од 5 месеци/енглески, немачки, руски језик)
II.    Организовање бесплатних радионица у природи за младе (едукација у области екологије и заштите животне средине)

са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ“.

НАПОМЕНА :
На запечаћеној коверти потребно је назначити само изабрану област за коју се доставља предлог програма или пројекта.

Предлози програма се достављају у два примерка у штампаној форми и на CD-у, на писарницу градске општине Савски венац или поштом на адресу:

Град Београд, Градска општина Савски венац, 11 000 Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 69.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Јавног позива, односно закључно са 21.12.2018. године.

Сви учесници конкурса се могу информисати о резултатима конкурса на званичној интернет страници општине.

Учесници јавног конкурса могу преузети потребну конкурсну документацију са званичног интернет сајта : www.savskivenac.rs

Све додатне информације се могу добити путем телефона, 011/7151-853, или слањем електронске поште на savskivenackzm@gmail.com

 

Текст Јавног конкурса

Образац пријаве

Образац предлога пројекта

Top