Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

06. децембар 2018.

JАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

JАВНИ КОНКУРС

УДРУЖЕЊИМА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

да доставе

 

ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


под I Развој еколошке свести (у складу са Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине Савски венац, област приоритета 6.)

Укупан износ за суфинансирање пројеката /програма из области под I Развој еколошке свести је 800.000,00 динара, минималан износ одобрених средстава по програму је 50.000,00 динара, а максималан 300.000,00  динара.
Предлози пројеката/програма морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком:
„Пријава за Јавни конкурс удружењима за суфинансирање пројеката и програма из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину, Комисији за избор пројеката и програма удружења, за пројекат/програм из области под  I Развој еколошке свести са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ“  

Предлози пројеката/програма са пратећом документацијом се достављају у два примерка у штампаној форми и на CD-у, на писарници Градске општине Савски венац или поштом на адресу:
Град Београд, Градска општина Савски венац, 11 000 Београд, Улица кнеза Милоша бр. 69.

Рок за подношење предлога пројеката/програма је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Сви учесници конкурса се могу информисати о конкурсу и резултатима конкурса на званичној интернет страници, огласној табли Градске општине Савски венац и порталу е-Управа.
Учесници јавног конкурса могу преузети потребну конкурсну документацију са званичног интернет сајта : www.savskivenac.rs ;
Све додатне информације се могу добити путем контакт телефона  011/ 2061-709.

 

 

Текст Јавног позива 

Образац пријаве

Образац предлога пројекта

 

Top