Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

07. септембар 2020.

Кабинет председника

     Кабинет председника ГО Савски венац,
     контакт телефон 2061-769

 

     НАДЛЕЖНОСТИ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА/ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНE

Кабинет председника/председнице Градске општине обавља следеће послова:
 

-    стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове везане за остваривање надлежности и овлашћења председника/председнице и заменика председника/председнице Градске општине, који се односе на представљање Градске општине у односу према правним и физичким лицима, другим општинама, органима Града; 
-    припреме за радне и друге састанке председника/председнице и заменика председника/председнице Градске општине; 
-    праћења активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине Градске општине; 
-    пријема странака које се непосредно обраћају председнику/председници и заменику/заменици председника/председнице Градске општине; 
-    распоређивања аката и предмета који се односе на председника/председницу и заменика/заменицу председника/председнице Градске општине; 
-    вођења документације у вези са активностима председника/председнице и заменика/заменице председника/председнице Градске општине; 
-    припреме материјала о којима одлучује председник/председница Градске општине; 
-    послове протокола председника/председнице и заменика/заменице  председника/председнице Градске општине; 
-    давања мишљења о законитости правних аката Скупштине Градске општине и Већа Градске општине; 
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

 

Top