Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

14. фебруар 2019.

КОНКУРС за доделу КЊИЖЕВНЕ НАГРAДЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ за 2018. годину

КОНКУРС за доделу КЊИЖЕВНЕ НАГРAДЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ за 2018. годину

Градска општина Савски венац

 

расписује

 

К О Н К У Р С

за доделу

 

К Њ И Ж Е В Н Е   Н А Г РА Д Е

„И С И Д О Р А   С Е К У Л И Ћ“

за 2018. годину.

 

Књижевна награда „Исидора Секулић“ установљена је Одлуком Скупштине општине Савски венац 1967. године, и додељује се сваке године појединцима за успешно књижевно дело.

 

Услови конкурса:

  • да дело представља значајно достигнуће  остварено у књижевним жанровима којима се бавила Исидора Секулић.
  • да је дело написано на српском језику и објављено у Србији.
  • да је дело објављено у периоду од  01.01.2018. – 31.12.2018. године

 

Предлагачи кандидата за Награду могу бити издавачи, културне и друге установе, организације и удружења, групе грађана, појединци и чланови жирија Награде.

Предлог - књижевно дело које конкурише за награду, доставити у три (3) примерка, најкасније до 15. марта 2019. годинепутем писарнице Градске општине Савски венац или путем поште са основним подацима аутора (име и презиме, адреса, телефон, е-mail) на адресу:

 

Градска општина Савски венац

Улица кнеза Милоша бр. 69, Београд

(за Наташу Жељски)

Са назнаком: Пријава на конкурс за доделу књижевне награде „Исидора Секулић“ за 2018. годину

 

Више информације на бројеве телефона : 2061- 889 или 2061-766

Top