Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

12. фебруар 2020.

Конкурс за доделу књижевне награде „Исидора Секулић“ за 2019. годину

Конкурс за доделу књижевне награде „Исидора Секулић“ за 2019. годину

Градска општина Савски венац

расписује

К О Н К У Р С

за доделу

К Њ И Ж Е В Н Е   Н А Г РА Д Е

„И С И Д О Р А   С Е К У Л И Ћ“

за 2019. годину

Књижевна награда „Исидора Секулић“ установљена је Одлуком Скупштине општине Савски венац 1967. године, и додељује се сваке године појединцима за успешно књижевно дело.

Услови конкурса:

  • Да дело представља значајно достигнуће  остварено у књижевним жанровима којима се бавила Исидора Секулић;
  • Да је дело написано на српском језику и објављено у Србији;
  • Да је дело објављено у периоду од  01.01.2019. – 31.12.2019. године.

Предлагачи кандидата за Награду могу бити издавачи, културне и друге установе, организације и удружења, групе грађана, појединци и чланови жирија Награде.

Предлог - књижевно дело које конкурише за награду, доставити у три (3) примерка, најкасније до 12. марта 2020. године, путем писарнице Градске општине Савски венац или путем поште са основним подацима аутора (име и презиме, адреса, телефон, е-mail) на адресу:

Градска општина Савски венац

Улица кнеза Милоша 69, 11000 Београд

Одељење за друштвене делатности

Са назнаком: Пријава на конкурс за доделу књижевне награде „Исидора Секулић“ за 2019. годину.

Информације путем телефона: 2061- 889 и 2061-766 или на e-mail адресу zeljskin@savskivenac.rs

 

Top