Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

17. децембар 2013.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара: Набавка и одржавање софтверских модула за пословно извештавање и електронско банкарство за потребе Дома здравља Савски венац

Top