Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

27. новембар 2013.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности услуга:УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ

Top