Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

18. новембар 2021.

Контакт

- Телефон центале Општине Савски венац: 011/ 2061-700
-
Мејл: info@savskivenac.rs

- Радно  време  Управе градске општине Савски венац  је од 07:30
до 15:30 часова, од понедељка до петка.

 

- Издавање извода из матичних књига, Уверења о држављанству и предавање захтева за издавање Уверења о слободном брачном стању врши се у анексу зграде Градске општине Савски венац, Кнеза Милоша 69, у времену од 09-14 часова сваког радног дана.


- Градска општина Савски венац је обезбедила тумача за знаковни језик. Тумач ради понедељком од 08:30 до 15:00 часова у приземљу зграде Градске општине Савски венац, Кнеза Милоша 69, а осталим радним данима по позиву. Заказивање се врши на број телефона :   064/559-6561

 

- Градска општина Савски венац је за лице за заштиту података о личности одредила Јелену Ристић, шефа Одсека за љуске ресурсе у Одељењу за општу управу.

Мејл службенице: risticj@savskivenac.rs ;
Број телефона службенице: 2061-719;
Адреса: Улица кнеза Милоша 69

Top