Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

05. март 2021.

МАРТ – НАЦИОНАЛНИ МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

МАРТ – НАЦИОНАЛНИ МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

Месец март се обележава као Национални месец борбе против рака и  посвећен је дизању свести у вези ове болести кроз разне програме којима се указује на факторе ризика и превенцију. Малигне болести представљају један од највећих јавноздравствених проблема на светском нивоу. Водећи узроци обољења у Србији готово су исти као у водећим узроцима у већини земаља у развоју, а према најновијим подацима Светске здравствене организације и Међународне агенције за истраживање рака, оптерећење малигним болестима у свету је у порасту. Чак и у најразвијенијим земљама многи случајеви рака се открију тек када је болест у узнапредовалој фази, а уколико се касно успостави дијагноза смањује се шанса за преживљавање, јер се тада теже лечи.


Према подацима Међународне агенције за истраживање рака Србија се сврстава у групу земаља са средњим ризиком обољевања и високим ризиком умирања од малигних болести. У нашој земљи годишње се у просеку открије око 36.000 нових случајева рака, док за годину дана од рака умре више од 20.000 особа.  Повећано оптерећење раком је последица неколико фактора од којих су најзначајнији укупан пораст броја становника, продуженог очекиваног трајања живота као и усвајања животног стила одговорног за настанак одређених типова рака. Наjбoљи начин бoрбe je спрeчавањe настанка бoлeсти избeгавањeм утицаjа пoзнатих фактoра ризика кojи су заправo рeзултат саврeмeнoг начина живoта. Наjпoзнатиjи мeђу њима су пушeњe дувана, нeправилна исхрана, гojазнoст,  физичка нeактивнoст и кoнзумирањe алкoхoла. Поред ових фактора ризика ту је и претерана изложеност сунчевој светлости или вештачким изворима светлости, као што су соларијуми, која повећава ризик од добијања свих врста рака коже.


Према подацима из света, према обољевању и умирању, најучесталије локализације су рак плућа, рак дојке и рак дебелог црева. Мушкарци у нашој средини најчешће обољевају од рака плућа, колона, ректума и простате док у популацији жена највише се обољева и умире од рака дојке, дебелог црева, плућа и грлића материце.


Општина Савски венац овом приликом, у месецу бобре против рака, све своје суграђане подсећа колико је битно рано успостављање дијагнозе, подизање свести о симптомима различитих врста рака и обраћање свом лекару уколико се ти симптоми појаве, како би могли да поставе тачну и благовремену дијагнозу. Апелујемо грађанима да без обзира на тешку епидемиолошку ситуацију, која је задесила цео свет, редовно контролишу своје здравље и да се током целе године придржавају добрих навика, као што су правилна исхрана, одржавање оптималне телесне тежине, физичка активност и да прате главне смернице и препоруке Светске здравствене организације, као што је фокусирање на рано дијагностификовање рака. 
 

Top