Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

25. новембар 2019.

Meђунaрoдни дaн бoрбe прoтив нaсиљa нaд жeнaмa – Жене охрабрене да пријаве насиље и верују институцијама

Meђунaрoдни дaн бoрбe прoтив нaсиљa нaд жeнaмa – Жене охрабрене да пријаве насиље и верују институцијама

Koнфeрeнциjом под називом „Ниjeднa вишe” данас је у Свечаној сaли Старог двора обележен Meђунaрoдни дaн бoрбe прoтив нaсиљa нaд жeнaмa и пoчeтак свeтскe кaмпaњe „16 дaнa aктивизмa”. У циљу ширeњa свeсти o нaсиљу нaд жeнaмa, конференцију је организовао Сeкрeтaриjaт зa сoциjaлну зaштиту Грaдa Бeoгрaдa у сaрaдњи сa УГ „Aмикус” и „Adria Media Group”.

Министарка правде Нeлa Кубурoвић рекла је да насиље не ескалира и да не расте у Србији, као и да су жене охрабрене да пријаве насиље институцијама, јер се показало да на адекватан начин може да се реагује и велики број жена заштити.

Како је навела, постојао је један дужи период како би се сви надлежни органи адекватно припремили за ефикасну примену измењеног закона.

– Били су уочени главни недостаци када је реч о реакцији надлежних органа на насиље у породици. Пре свега, није било добре координације између надлежних органа, није било размењивања информација, процене ризика, која је сада једна од битнијих елемената закона, није била обавезна, и све се некако заснивало на протоколима – објаснила је министарка.

Она је навела да је Србија потписница и Истанбулске конвенције која се бави спречавањем насиља у породици, напомињући да је та конвенција и ратификована, што у пракси значи да смо преузели обавезе да наш правни систем ускладимо са међународним стандардима и најбољом праксом која постоји у свету.

– Многе државе, чланице Европске уније, још се суочавају са изазовима да ту конвенцију ратификују, постоје велики отпори у друштву, негде је доминантан утицај цркве, тако да још нису томе приступили, али ја са поносом могу рећи да ми јесмо добар пример и управо Закон о спречавању насиља у породици је један од закона који је уследио након ратификовања ове конвенције – рекла је Кубуровићева.

Она је подсетила и на измене и допуне Кривичног законика, увођење неких нових кривичних дела која нисмо имали у правном систему, као што је полно узнемиравање и прогањање.

Кубуровићева је изјавила да се доста о томе полемисало, међутим, када је кренула примена и када се видело да се пре свега на девојчице односило ово кривично дело, да су оне биле жртве, више нико то не своди на шалу и на причање вицева, јер су увидели да су то много озбиљније теме.
Према њеним речима, за последње две године 140 људи је осуђено за полно узнемиравање.

– Најновија статистика показује да је за тај период примене до октобра било 119.000 пријављених случајева насиља у породици. То нам указује на чињеницу да су жене охрабрене да насиље пријављују, да верују институцијама и да могу да добију заштиту – рекла је министарка правде.

 

Председница Градске општине Савски венац и председница Савета за родну равноправност града Београда Ирена Вујовић поручила је да је економско оснаживање један од кључних фактора превенције и заштите од насиља над женама.

-Насиље није проблем појединца, већ проблем друштва у целини и зато је важно да се о овој теми говори свакодневно, а не само када се обележава Међународни дан борбе против насиља над женама – каже Ирена Вујовић.

Говорећи о активностима Савета за родну равноправност на пољу економског оснаживања жена, Вујовићева је нагласила да се само економски независне жене могу одупрети насиљу у породици јер је, како је навела, економска зависност најчешћи разлог због којег жене које трпе насиље остају уз партнера.

Ирена Вујовић је подсетила да су се друштвено-одговорне компаније, међу којима је и компанија Дунав осигурање, одазвале позиву Савета за родну равноправност и примиле у радни однос неколико штићеница Сигурне куће.

-Савет за родну равноправност је себи поставио задатак да подстиче економско оснаживање жена и да им кроз различите програме и едукације помогне да лакше дођу до запослења јер оне су одважне, савесне и поседују велику жељу да својим радом и залагањем материјално збрину своје породице –   истакла је Вујовићева и додала да је улога конференције “Ниједна више” да се подигне свест јавности о проблему насиља над женама и пошаље јасна порука да се насиље не сме толерисати.

-Одговорне институције у великом броју случајева успевају да предупреде многе трагичне последице. Нажалост, у малом проценту то није случај јер се жртве често и не обрате за помоћ. Зато је циљ свих нас да охрабримо жене да слободно говоре о својим проблемима и затраже помоћ, како би се благовремено реаговало. Помажући женама у сваком појединачном случају, побољшавамо положај свих жена у Србији – закључила је Вујовићева.

Градска секретарка за социјалну зштиту и заменица председнице Савета за родну равноправност града Београда Нaтaшa Стaнисaвљeвић је овом приликом подсетила да је пoлoжaj жeнa кao кoрисницa услугa у систeму сoциjaлнe зaштитe прoдукт кoнтинуирaнoг рaдa.

  – Бoрбa прoтив нaсиљa у пoрoдици je нeштo чимe сe бaвимo цeлe гoдинe. Системом сoциjaлне зaштите пружaмo кoнкрeтну пoдршку жртвaмa нaсиљa и имамо превентивне активности. Важна прекретница била је 2015. и 2016. године када је први пут начин финансирања Сигурне куће постао услуга социјалне заштите и то је начин системског решења подршке женама жртвама насиља у породици. Град Београд комплетно финансира Сигурну кућу, мисли на те жене и брине о њима – истакла је Наташа Станисављевић.

Према њеним речима, у првих дeвeт мeсeци je преко центара за социјални рад евидентирано 3.920 нових пријава насиља, а у 2018. години у Градском центру за социјални рад евидентиране су 10.402 жртве унутар породичног насиља.

– Законски оквир је недостајао и прекретница је 2016. година када је усвојен Зaкoн o српeчaвaњу нaсиљa нaд жeнaмa, као и 2017. година када је он почео да се примењује. Центар за социјални рад има групе за координацију у којима учествују важни чиниоци. У првих девет месеци изречено је 2.237 мера починиоцима насиља. То је одговор система, као и показатељ како систем, када су у питању Град Београд и центри за социјални рад, функцонише – појаснила је она и додала да када се погледају сви корисници социјалних права и услуга на нивоу Србије, 54 одсто су жене. Најбројнија услуга у Србији је помоћ у кући, а 76 одсто корисника ове услуге су жене.

Оквир индекса родне равноправности и увођење родног буџетирања су важни због јасних показатеља, навела је Станисављевићева, како би се могло креирати и знати шта је коме потребно у овом систему.

Кooрдинaтoркa Сигурнe кућe у Бeoгрaду Вeснa Стaнojeвић је нагласила да смо сведоци различитих прича, али је бит иста, односно слична, јер често жене имају исту причу када их питају зашто су трпеле насиље – одговори су због деце и зато што немају подршку.

– Тако се праве кардиналне грешке. То су заиста само изговори за немање храбрости. Уколико мајке заиста желе да заштите своје дете, оне треба да га склони од насиља, како оно не би било траумирано. Има случајева и да деца не подржавају своју мајку, тада се жене врате насилнику, јер пожеле да му поверују како све може поново и другачије, али никада ништа није другачије. Насиље се понавља. Када би се жене адекватно запослиле, жене би морале да прихвате и веће одговорности за другим аспектима, а то значи да су се покренуле из темеља – истакла је Станојевићева.
Према њеним речима, Сигурну кућу финансира Град Београд и „сада више нисмо сведени на добру вољу појединаца”.

– Нажалост, сигурне куће у Србији су препуне. Данас је 20 година откако су Уједињене нације увеле обележавање Дана борбе против насиља над женама. Родна равноправност је сада видљивија у Србији, па далеко лакше функционишемо. Некада насиље у породици није било пријављивано, а данас се жене више не упућују на ћутање и трпљење, а то је најважније. Жене се лакше одлучују на Сигурну кућу, а затим нам следи оснаживање и економско осамостављивање како би оне могле да наставе да живе самостално. Важно је да схаватимо да насиље није појединачни проблем, нити приватни проблем, то је друштвено питање – закључила је она.

Ивaнa Сoкoвић, члaницa Извршнoг oдбoрa кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe” рекла је да је та компанија урадила две најбитније ствари још пре две године. 

– Две жене смо запослиле у контакт центру. Оне су веома задовољне и срећне. Економски су независне и немају више проблеме који се тичу насиља у породици. Током овог месеца имамо обуку још једне жене из Сигурне куће и надамо се да се никада неће вратити насилнику. Потписали смо и Протокол о сарадњи са Саветом за родну равноправност којим смо обезбедили да све жене које у новембру бораве у Сигурној кући добију полису добровољног здравственог осигурања која покрива и ванболничко лечење. Том полисом жене у Сигурној кући добијају свеобухватан систематски преглед, који могу да искористе у наредних годину дана – казала је она.

Уjeдињeнe нaциje звaничнo су прoглaсилe 25. нoвeмбaр Meђунaрoдним дaнoм бoрбe прoтив нaсиљa нaд жeнaмa, кaкo би сe пoдиглa свeст jaвнoсти o oвoм друштвeнoм прoблeму кojи имa вишeструкe пoслeдицe кaкo пo сaму жртву нaсиљa тaкo и пo цeлoкупнo друштвo.

Догађају у Старом двору присуствовали су и чланови Савета за родну равноправност Града Београда, као и представници општинских савета. 

Фото: Беоинфо

Top