Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Архива

11. мај 2020.

НАСТАВАК СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ

НАСТАВАК СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ

Изборна комисија Градске општине Савски венац, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски венац, који су расписани 4. марта 2020. године.

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски венац, који су расписани 4. марта 2020. године, почев од дана доношења овог решења.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима, Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини Градске општине Савски венац.

4. Изборна комисија Градске општине Савски венац ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.

Све информације у вези са локалним изборима 2020. можете пронаћи ОВДЕ

Top