Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

11. јануар 2023.

Нормативна акта

- Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2023. годину са Кадровским планом Управе Градске општине Савски венац за 2023. годину
- Одлуку о трећем ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2022. годину
-Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2022. годину
-Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2021. годину
-Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2022. годину са Изменама Кадровског плана Управе Градске општине Савски венац за 2022. годину
- Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2022. годину
- Одлуку о другом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2021. годину
- Правилник о условима и начину на који ГО Савски венац може примати донације

- Одлукa о завршном рачуну ГО Савски венац за 2020. годину

- Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2021. годину

- Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Савски венац

- Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Савски венац за 2021 - 2022. годину

- Правилник о јавним набавкама 2021

- Извештај о раду Управе Градске општине Савски венац за 2020. годину

- Пословник Већа Градске општине Савски венац

- Одлукa о буџету Градске општине Савски венац за 2021. годину са Кадровским планом Управе

- Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац

- Одлука о промени Статута Градске општине Савски венац

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи ГО Савски венац

- Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

- Правилник о јавним набавкама Градске општине Савски венац - јул 2020.

- Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2020. годину

- Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2019. годину

- Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2020. годину

- План развоја културе Градске општине Савски венац за период од 2020. до 2022. године

- Одлука о измирењу обавеза насталих по основу закупа пословног простора који се налазе на територији ГО Савски венац и који су у јавној својини Града Београда

- Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2020. годину са Одлуком о измени кадровског плана Управе Градске општине Савски венац за 2020. годину

- Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2020. годину са кадровским планом Управе

- Одлука о образовању Савета за здравље Градске општине Савски венац

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Савски венац

- Одлука о начину финансирања послова у области предшколског и основног васпитања и образовања из средстава буџета Градске општине Савски венац

- Одлука о одржавању саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини на подручју Градске општине Савски венац

- Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса за период од 2019. до 2023. године

- Одлука о промени Статута Градске општине Савски венац

- Статут ГО Савски венац (pdf 526KB)

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Савски венац

- Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2019

- Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2018

- ЛИСТА Управни поступак

- Политика квалитета Управе Градске општине Савски венац

- Пословник Скупштине Градске општине Савски венац

- Одлука о буџету за 2019. годину са кадровским планом Управе и Правобранилаштва

- Одлука о сталним манифестацијама у области спорта

- Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији ГО Савски венац

- Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији ГО Савски венац - Графички део

- Стално отворени јавни позив за уступање ауторских права на делима Исидоре Секулић

- КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ  - 25. 04.2018. године

- Одлука о Управи 30.11.2016

- Правилник о распореду радног времена у Управи Градске општине Савски венац

- Обрасци Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују  потребе и интереси грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац

- Одлука о измени Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац

- Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац

- Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац

- Политика управљања људским ресурсима

- Обавештење о ЗУП-у

- Одлукa о оснивању фондације "Мијодраг Станојевић"

- Одлука о установљењу јавних признања градске општине Савски венац

- Одлука о накнадама и другим примањима одборника у скупштини градске општине Савски венац

- Акциони план за младе градске општине Савски венац

- Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета градске општине Савски венац

- Одлукa о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Савски венац

- Систематизација

Top